Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

05-12-2014: Voorste Venne

Deel deze column:

Randvoorwaarden verdere ontwikkeling

Voor Gemeentebelangen is de verdere ontwikkeling van de Voorste Venne een belangrijk item, niet alleen bij de verkiezingen, maar ook bij de coalitieonderhandelingen en dus ook bij de uitvoering van het coalitieprogramma. Daarin staat dat er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar moet zijn voor de verbouwing en renovatie van het complex of een deel er van. Verder is in het coalitieakkoord afgesproken dat de Voorste Venne met haar activiteiten zich vooral moet richten op lokale instellingen en verenigingen. We hebben geen behoefte aan dure voorstellingen met landelijk bekende artiesten; daarvoor is voldoende ruimte in de directe omgeving (Leest in Waalwijk en het Theater aan de Parade in Den Bosch).

Voorste Venne

Onlangs heeft het college ingestemd met de randvoorwaarden voor de toekomstvisie De Voorste Venne. Het college gaat inderdaad uit van een maximale investering van 5 miljoen euro, dat bedrag is ook in de gemeentelijke begroting opgenomen. Maar men constateert daarbij dat voor dat bedrag niet het gehele complex gemoderniseerd kan worden. En dus is dan de logische conclusie dat een deel van het complex afgestoten moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woningen c.q. kantoorruimten die aan de Grotestraat gelegen zijn en die nu in gebruik zijn bij maatschappelijke instellingen. Die instellingen zouden kunnen verhuizen naar het gemeentehuis Drunen, alwaar ze samen met de gemeente vorm kunnen gaan geven aan het centrale zorgloket in onze gemeente. De vrijkomende panden kunnen dan verkocht worden en een nieuwe bestemming krijgen. Enerzijds een aanzienlijke besparing op de exploitatiekosten van het complex, anderzijds een verbetering van de bezettingsgraad van het gemeentehuis Drunen en nog belangrijker, zorginstellingen komen bij elkaar onder een dak waardoor samenwerking geoptimaliseerd kan worden, m.a.w. een winwinsituatie.

Ook de Brugzaal en de westelijke vleugel waarin nu nog de Aleph gevestigd is zullen worden afgestoten, d.w.z. verkocht dan wel gesloopt. Privatisering behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Ingeval van sloop zullen de mogelijkheden tot herontwikkeling aan de orde komen, waarbij woningbouw de meest voor de hand liggende optie is.

De renovatieplannen worden dus aanzienlijk versoberd; het complex De Voorste Venne wordt geconcentreerd in het zuidelijke carré van het huidige gebouw, zeg maar de vleugels rondom de fontein. De ingang blijft in principe waar die nu is, dat geldt ook voor de theaterzaal en de evenementenhal. De overige gebouwen hebben op dit moment nog geen bestemming, daar wordt momenteel over gesproken met de betrokken partijen. Maar men gaat wel uit van een multifunctioneel gebruik, primair gericht op Heusdense activiteiten en men streeft naar een optimale bezettingsgraad. Want dat is al jarenlang het grote probleem bij dit complex: de bezettingsgraad is veel te laag, delen van het gebouw worden soms maar een enkele avond of dagdeel in de week gebruikt en dat is natuurlijk niet meer van deze tijd.

Het complex moet straks voldoen aan de huidige bouwkundige en energetische eisen. Nu is dat bij lange na niet het geval waardoor de exploitatiekosten de pan uit rijzen. De karakteristieke ingang aan de Afrikalaan wil men behouden; in vorige plannen werd de ingang soms verplaatst naar de oostzijde van het complex aan de parkeerplaats, maar dat is nu dus definitief van de baan.

Stichting De Voorste Venne heeft inmiddels een nieuw bestuur. Dat nieuwe bestuur heeft inmiddels zijn visie bekend gemaakt, ik citeer het betreffende collegevoorstel: “Stichting De Voorste Venne wil een organisatie zijn die met haar programma en activiteiten cultuur en ontmoeting stimuleert, initieert en faciliteert voor jong en oud in de gemeente Heusden. Men wil hieraan concrete invulling geven door een programma en ruimte te bieden aan alle inwoners en partijen, die cultuur en ontmoeting als uitgangspunt hebben voor hun doen en laten.” De gemeente Heusden wil daarbij aansluiten en van het carré rondom de fontein het hart van Kunst en Cultuur in de gemeente Heusden gaan maken. De gemeente gaat nu in overleg met de hoofdgebruikers en ook met de bibliotheek. Gebleken is dat het nieuwe stichtingsbestuur, de Aleph en de bibliotheek positief staan tegenover deze ideeën en randvoorwaarden. Laten we hopen dat zaken nu voortvarend kunnen worden aangepakt, in overleg met alle betrokkenen en dat nog dit jaar de verbouwing van het complex kan starten. Want daar is iedereen wel zo langzamerhand aan toe.

 

Drunen, vrijdag 5 december 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer