Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-03-2015: Armoedebeleid

Deel deze column:

Gebruik HeusdenPas valt tegen

Eind 2013 stelde de gemeenteraad van Heusden de nota “Werk blijven maken van armoede “ vast; nu ligt er een eerste voortgangsrapportage van dit beleid, een eerste evaluatie. Volgende week wordt deze notitie besproken in de infovergadering Samenleving.

Prominent onderdeel van het armoedebeleid is natuurlijk de zgn. HeusdenPas; deze pas kan door mensen met een minimuminkomen aangevraagd worden. In 2014 hebben 757 huishoudens die HeusdenPasP aangevraagd. Opvallend is dat 34% van die huishoudens die pas vervolgens helemaal niet gebruikt. Van degenen, die de pas wel gebruiken zijn er 312 (41%) die de pas ten volle benutten. Overigens is dat niet nieuw; ook in voorgaande jaren was dat al het geval. Maar het blijft toch opvallend: je vraagt een pas aan of je hebt die pas al gekregen omdat je er recht op hebt en vervolgens gebruik je die pas niet.

Van het Jeugdsportfonds werd in 2014 door 146 kinderen gebruik gemaakt; dat ligt in lijn met vorig jaar (144) maar aanzienlijk boven de aantallen in de jaren daarvoor. In het kader van Preventie en Vroegsignalering van schulden werd eind 2013 een project thuisadministratie opgestart. Bedoeld voor mensen die door allerlei omstandigheden het financieel overzicht dreigen te verliezen. Een relatief klein aantal personen (20) deed aan het project mee. Inmiddels is besloten om deze activiteit structureel voort te zetten.

Eind 2014 werd de eenmalige regeling Koopkrachttegemoetkoming 2014 uitgevoerd. Het rijk stelde een budget beschikbaar om mensen met een minimuminkomen een eenmalige uitkering te verschaffen. De regeling werd uitgevoerd door Baanbrekers; de communicatie werd verzorgd door de gemeente. Mensen die in het bezit van de HeusdenPas waren of in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kregen de uitkering automatisch uitgekeerd. Daarmee is de doelgroep voor het overgrote deel dan ook wel bereikt en ruim 70% van het beschikbare budget is dan ook al ingezet. De definitieve cijfers zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat de communicatie beter had gemoeten; er zijn weliswaar diverse dag- en weekbladen die aandacht aan deze regeling hebben geschonken, maar een publicatie op de gemeentelijke infopagina is toch wel het minste wat je als gemeente kunt en moet doen. En die was (abusievelijk) vergeten. De inschrijvingsperiode voor de regeling is (na een maand verlenging) inmiddels gesloten.

In de in december 2013 vastgestelde nota werd melding gemaakt van het totale beschikbare budget voor het minimabeleid; het gaat daarbij om een totaal bedrag van ruim 871 duizend euro per jaar. Het overgrote deel daarvan wordt besteed aan de Bijzondere Bijstand (400 duizend) en aan schuldhulpverlening (230 duizend). Ook is een substantieel bedrag (82 duizend) in de begroting opgenomen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Vreemd genoeg wordt aan deze onderwerpen weinig aandacht besteed in deze voortgangsrapportage. Verder werd een budget voor de regeling koopkrachttegemoetkoming van 124 duizend euro ontvangen. Het totale beschikbare budget kwam daarmee uit op 995 duizend euro. Volgens voorlopige cijfers is daarvan 942 duizend euro besteed. De definitieve bedragen komen later dit jaar via de jaarrekening 2014 beschikbaar.

Drunen, vrijdag 6 maart 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer