Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-05-2016: Renteclaim

Deel deze column:

Drie ton boete!

In deze voorjaarsvakantie werden wij volledig verrast door een uitspraak van de rechtbank Oos-Brabant, waarbij de gemeente Heusden veroordeeld werd tot betaling van een boete van ruim drie ton wegens het niet tijdig afnemen van twee gekochte panden. De zaak speelt in de raadsperiode 2006-2010. De handelwijze van het toenmalige college roept veel vragen op, maar de wethouders Groen en Van Mierlo kunnen we helaas niet meer ter verantwoording roepen. Maar ook in de jaren daarna is er voor zover wij kunnen nagaan nooit iets gemeld over deze slepende kwestie. Reden voor de fractie Gemeentebelangen om een aantal vragen aan het college te stellen.

Deze week dus geen column, maar in plaats daarvan de brief die onze fractie vandaag naar het college gestuurd heeft.

=========================================

 

Drunen, 6 mei 2016

Aan het College van Heusden

Via email griffie

 

Betreft: Vragen o.g.v. art. 61 RvO over renteclaim Akkerstraat 6-8

Geacht college,

Afgelopen week hebben wij met grote verbazing kennis genomen van uw memo inzake de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant m.b.t. een renteclaim Akkerstraat 6-8. De gemeente is daarbij veroordeeld tot betaling van een rente- en kostenvergoeding van ruim 311 duizend euro. De gemeente kan nog in hoger beroep, maar het college heeft besloten om dat niet te doen. Kans op succes wordt niet hoog ingeschat nu het dossier in deze zaak kennelijk niet op orde is.

De zaak roept bij ons vele vragen op, met name natuurlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Met de aankoop van de panden Akkerstraat 6-8 is een bedrag van ruim 9 ton gemoeid. Je mag dan toch van de gemeente verwachten dat het dossier op en top in orde is. Maar gespreksverslagen, collegebesluiten of andere documenten ontbreken kennelijk en ook getuigen zijn er niet. Je zou verwachten dat bij de onderhandelingen in zoโ€™n belangrijke zaak alles goed gedocumenteerd wordt en dat er altijd meerdere personen aanwezig zijn bij de besluitvorming. Wij zijn ons er uiteraard van bewust dat de zaak speelt in de raadsperiode 2006-2010, het toenmalige college of toenmalige wethouder heeft destijds de onderhandelingen gevoerd, maar ook in de jaren daarna hebben wij nooit enige informatie over deze slepende zaak mogen ontvangen. Je zou toch op zijn minst verwachten dat deze zaak gemeld zou zijn in de risicoparagraaf van de jaarlijkse begroting maar ook daar is niets te vinden.

Tijdens de behandeling in de rechtbank is ook een raadslid als getuige gehoord. Deze heeft voor de rechtbank verklaard dat de toenmalige wethouder hem uitgelegd heeft dat het niet nakomen van de afnameplicht (en dus betaling van de wettelijke rente) voor de gemeente voordeliger zou zijn dan het wel nakomen van de afnameplicht. Opvallend omdat het hier gaat om de wettelijke handelsrente (en dus niet de gewone wettelijke rente). Deze handelsrente schommelt al jaren iets boven de 8%, ook nu nog.

Vragen:

  1. Kunt u voor onze informatie nog eens kort aangeven waar het in deze zaak precies over gaat? Hoe is het conflict ontstaan en waarom heeft het zo lang geduurd?
  2. Hoe is het mogelijk dat gespreksverslagen, collegebesluiten e.d. niet in het dossier aanwezig zijn? Zijn er nooit gespreksverslagen gemaakt of zijn die verslagen in de loop der jaren kwijt geraakt?
  3. Is er ooit in het college besloten om bewust te kiezen voor het niet tijdig afnemen van de panden en het betalen van de wettelijke handelsrente (van ruim 8%)?
  4. Kunt u ons uitleggen waarom het betalen van ruim 8% rente voordeliger zou kunnen zijn dan het niet afnemen van de panden?
  5. Het is zeer ongebruikelijk dat raadsleden als getuigen worden opgeroepen in een rechtszaak. Waarom is deze getuige opgeroepen en door wie (gemeente of tegenpartij?)?
  6. Waarom heeft het college รผberhaupt gekozen voor een rechtsgang nu men wist (of kon weten) dat het dossier niet op orde was en dat bewijslast erg moeilijk zou worden?
  7. Waarom is de zaak nooit eerder aan de raad gemeld, bijvoorbeeld via de risicoparagraaf in de jaarlijkse begroting?

De raad moet op 29 juni via de bestuursrapportage een budget voor deze claim beschikbaar stellen. Wij stellen het op prijs als u bovenstaande vragen nog vรณรณr die datum zou willen beantwoorden.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen

Kees Musters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer