Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-06-2014: Rente (niet meer) bijschrijven

Deel deze column:

Een week na de bespreking in een extra informatievergadering werd het coalitieakkoord dan afgelopen dinsdag ook in de raadsvergadering besproken. Oppositiepartijen waren nadrukkelijk uitgenodigd om te komen met suggesties maar daar kwam weinig van terecht. Zelfs het te voeren financieel beleid kwam eigenlijk nauwelijks meer ter sprake en dat was best verrassend te noemen. Want een week eerder werd er door de oppositie nog aangedrongen op meer informatie; men wilde met name meer inzicht in het verloop van de algemene reserve in de komende jaren want dat was essentieel bij de keuze die de coalitie gemaakt had: geen rente meer bijschrijven op de Poort van Heusden en op ’t Hoog II.

rente bijschrijven

De voorgeschiedenis is wel bekend: bij de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente 8,1 miljoen moet toevoegen aan de verliesvoorzieningen op de grondexploitatie. Gevolg: het jaarresultaat wordt zwaar negatief en dat gaat ten koste van de Algemene Reserve. Maar dat potje dreigt zo snel leeg te raken en dus moet de gemeente maatregelen nemen om dat te voorkomen. Belangrijkste maatregel: geen rentebijschrijving meer op de Poort van Heusden en op ’t Hoog II, want dan kunnen de risicovoorzieningen weer verlaagd worden en dat werkt dan weer ten gunste van de Algemene Reserve. Keerzijde van de medaille is dan wel dat de gemeente op de reguliere begroting ruim 1 miljoen euro moet bezuinigen; je kunt nou eenmaal niks voor niks krijgen. De oppositie was het wel eens met die keuze. Sterker nog, het CDA stelde dat de coalitie eindelijk erkenning heeft getoond voor het probleem van de grondexploitatie. Alsof het vormen van meer dan 26 miljoen aan verliesvoorzieningen geen erkenning zou zijn , maar dat even ter zijde. Een week geleden eiste oppositiepartijen nog inzicht in het verloop van de Algemene Reserve en dat was best een terechte vraag. Immers dat verloop van die Algemene Reserve speelt een zeer cruciale rol in het te voeren financiële beleid. Probleem was alleen dat de accountant hier ook nog iets van moest vinden en dat er over deze materie nog overleg tussen college en accountant moest plaats vinden. Maar de informatie zou nog vóór de raadsvergadering beschikbaar komen, zo werd beloofd.

En die belofte werd keurig nagekomen; afgelopen dinsdagmiddag kwam het college met de gevraagde informatie. Maar tot mijn grote verrassing werd er in de vergadering totaal niet meer over gerept. Het document kwam nog niet eens meer ter sprake. Niet omdat dat document geen inhoudelijke informatie zou bevatten. In tegendeel, ook voor de coalitiepartijen zat er een grote verrassing in: de accountant is namelijk van mening dat je als gemeente helemaal niet kunt stoppen met rentebijschrijving. De gemeente wordt geacht een bestendig beleid te voeren: als je al jarenlang rente bijschrijft op de boekwaarde, dan kun je daar niet plotseling mee stoppen op grond van een tegenvallend resultaat. Dat betekent dat we dus een andere oplossing voor deze problematiek moeten vinden en daar wordt nu ook aan gewerkt. Maar het blijft natuurlijk uitermate curieus dat de oppositiepartijen hier niet mee kwamen. Sterker nog, CDA en D66 herhaalden nadrukkelijk hun pleidooi voor het stoppen met bijschrijving van die rente. Wordt vervolgd.

Blijft ook merkwaardig dat je als gemeente niet de vrijheid zou hebben om een bepaalde beleidslijn, die jaren geleden is ingezet, niet meer zou kunnen wijzigen. Natuurlijk moet je dat niet elk jaar doen en natuurlijk moet je daar dan wel gegronde redenen voor hebben. Maar die zijn er ook, beperking van het risico op grote verliezen in de toekomst en het op peil houden van de Algemene Reserve. Want ook dat is bestendig beleid. Maar dat spreekt de provincie kennelijk minder aan.

 

Drunen, vrijdag 6 juni 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer