Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-10-2017: OZB

Deel deze column:

OZB-tarief in 2018 omhoog

De OZB-tarieven gaan in 2018 licht stijgen, maar dat zegt niet zo veel. Uiteindelijk gaat het om het bedrag dat de burger in 2018 aan OZB (Onroerende zaakbelasting) moet betalen. Elk jaar weer komen daar vragen over. Mijn huis is minder waard geworden en toch moet ik méér gaan betalen. Hoe kan dat? Of andersom: mijn huis is meer waard geworden, maar de OZB gaat nog sterker omhoog?

Het bedrag dat een huiseigenaar aan OZB moet betalen is afhankelijk van de waarde van zijn woning op de peildatum en van het tarief dat de gemeente vaststelt. Die waarde van de woning wordt elk jaar opnieuw getaxeerd; voor berekening van de OZB in 2018 wordt uitgegaan van de waarde per 1 januari 2017. Het tarief dat de gemeente vaststelt (in 2017 0,11241% van de WOZ-waarde) is afhankelijk van de door de gemeente gewenste opbrengst. Stel dat die opbrengst gelijk moet blijven, dan zou het tarief bij een waardestijging van de woningen dus moeten dalen. Maar dat geldt ook andersom, bij een dalende woningprijs (zoals we in de afgelopen 10 jaren meegemaakt hebben) zou het tarief moeten stijgen om een gelijkblijvende opbrengst te kunnen realiseren.

Wat gaat er in 2018 gebeuren met de OZB in Heusden? In het raadsvoorstel voor de begrotingsvergadering op 9 november a.s. wordt een en ander toegelicht. Men gaat uit van een inflatiepercentage van 1,4%; daarnaast zou de totale opbrengst van de OZB in 2018 moeten stijgen met 375 duidend euro. Dat is een afspraak die de coalitie voor deze raadsperiode gemaakt heeft. Om diverse beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren is een stijging van de OZB onvermijdelijk. Overigens loopt die afspraak volgend jaar af en zoals het er nu bij staat zal dit ook de laatste keer zijn dat deze zgn. beleidsmatige verhoging noodzakelijk is. Immers de meerjarenbegroting vertoont in de jaren na 2018 aanzienlijke overschotten en er is dus voldoende ruimte in de begroting om nieuw beleid dan ook mogelijk te maken. Maar voor 2018 geldt dat nog niet. Wat de waarde van de woningen betreft: men gaat er op grond van marktanalyses van uit dat de gemiddelde woning met 2,5% in waarde zal stijgen. Op grond van deze veronderstellingen komt men voor 2018 uit op een tarief van 0,11710%.

Maar dat tarief zegt zo weinig; zoals eerder al opgemerkt, het gaat om het bedrag wat de huiseigenaar uiteindelijk moet betalen. Laten we eens uitgaan van een woning die in 2017 een waarde had van 250 duizend euro. In dat geval moest er over 2017 een bedrag van 281 euro aan OZB betaald worden (0,11241%). Die woning zal in 2018 een waarde hebben van 256.250 euro (+2,5%) en daar hoort een bedrag van exact 300 euro bij voor OZB (0,11710%). Een stijging dus van 19 euro ofwel 6,7%. Let wel: dit geldt voor een woning die met 2,5% in waarde stijgt. Dat percentage kan per woning aanzienlijk verschillen.

Toch weer een stijging dus, maar vorige week heb ik geschreven over de afvalstoffenheffing en die gaat met 27 euro omlaag. Andere tarieven zoals bijvoorbeeld de rioolheffing gaan niet of nauwelijks omhoog, zodat de lokale lastendruk in 2018 iets zal dalen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 6 oktober 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns