Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-11-2020: Financieel beleid

Deel deze column:

Technische vragen bij de begroting

Volgende week donderdag, 12 november, wordt de begroting 2021 van de gemeente Heusden in de raad behandeld. Misschien wel de belangrijkste raadsvergadering van het jaar. Die behandeling wordt elk jaar vooraf gegaan door een schriftelijke ronde met veel technische vragen, dat zijn vragen die door ambtenaren beantwoord kunnen worden. Politieke vragen komen volgende week aan de orde; dan is het aan het college om te antwoorden en de voorstellen te verdedigen.

Afgelopen woensdag kwamen de schriftelijke antwoorden op de vele vragen die door enkele fracties waren ingediend. En dat waren er best veel, 108 om precies te zijn (en dan ook nog vele subvragen). De antwoorden zijn opgenomen in een document van 35 bladzijden. De vragen werden hoofdzakelijk ingediend door de fracties Heusden Transparant, DMP Heusden en mijn eigen fractie Gemeentebelangen. Ook D66 deed nog een klein duitje in de grote zak. Maar opvallend genoeg waren er ook vier fracties die het kennelijk helemaal niet nodig vonden om ook maar één vraag in te dienen. Van de fracties CDA, GroenLinks, VVD en PvdA is helemaal niets vernomen.

Veel vragen hebben betrekking op het sociaal domein. Er zijn terecht veel zorgen over de stijgende kosten van met name de Jeugdzorg, maar ook over de Hulp bij het Huishouden (HbH). Enkele jaren terug heeft de Tweede Kamer besloten dat die HbH voor iedereen toegankelijk moet zijn en daarom de eigen bijdrage die mensen met een wat hoger inkomen moesten betalen afgeschaft. Iedereen betaalt nu een relatief laag abonnementstarief (19 euro per maand). Het gevolg is dat het aantal cliënten geweldig is toegenomen met naar schatting 80 personen. Volgend jaar zullen naar verwachting 1250 cliënten gebruik maken van de HbH en de kosten daarvan zijn begroot op bijna 3,4 miljoen, een stijging van 645 duizend euro t.o.v. 2020. Helaas kan de gemeenteraad hier niet op sturen en zijn we wat dat betreft afhankelijk van de besluitvorming op Rijksniveau. Er wordt druk gelobbyd richting Den Haag vanuit bijna alle Nederlandse gemeenten, maar het kabinet blijft vooralsnog vasthouden aan het huidige beleid.

Ook de Jeugdhulp zorgt voor grote zorgen. Het aantal cliënten neemt elk jaar fors toe: in 2019 maakte 14,2% van alle jeugdigen gebruik van een of andere vorm van jeugdzorg, het jaar daarvoor was dat nog 9,7%. Ook de kosten nemen schrikbarend toe. In de Voorjaarsnota werd al rekening gehouden met een stijging van 1,4 miljoen, maar bij de nu voorliggende begroting is dat weer met 200 duizend extra verhoogd. En na het gereedkomen van de begroting is gebleken dat wederom een bijstelling van de kosten noodzakelijk zal zijn; via de bestuursrapportage zal er nog eens 7 ton aan het budget worden toegevoegd. Gelukkig heeft de gemeente Heusden nog een flinke Reserve Sociaal Domein achter de hand maar op deze manier zal dat potje in enkele jaren helemaal leeg zijn. Er wordt uit alle macht geprobeerd om de kosten beheersbaar te maken; tot op heden is men er echter niet in geslaagd om de kostenstroom in toom te houden.

Uit de beantwoording van de vele vragen bleek ook dat inwoners maar weinig gebruik maken van de vier “watersubsidies”, die we in Heusden kennen. Er is een budget van 60.000 euro beschikbaar voor subsidie op het afkoppelen van het eigen perceel of bij een bouwproject, voor de aanleg van groene daken en voor de aanschaf van regentonnen, maar van dat budget is maar iets meer dan de helft benut. Misschien zijn inwoners nog niet bekend met de regelingen ondanks het feit dat er toch regelmatig op de wekelijkse informatiepagina op gewezen. Of de belangstelling voor dit soort maatregelen is gewoon minimaal.

Komend jaar moet er een begin met de uitvoering van het GOL-project gemaakt worden. De benodigde gronden zijn nog niet allemaal gekocht. De gemeente blijft proberen om alle gronden via onderhandeling te verwerven, maar voor de zekerheid is er toch ook een onteigeningsprocedure opgestart. Probleem is alleen dat onteigening pas kan plaats vinden als het bestemmingsplan ofwel het PIP definitief is vastgesteld. En daarvoor is het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Deze week ontvingen we een raadsinformatiebrief waarin staat aangegeven dat de behandeling van de diverse beroepen gepland staat ergens half januari volgend jaar en de uitspraak komt dan pas ergens in het voorjaar (april?). Dan zitten we weer in het nieuwe broedseizoen en dat zal mogelijk dan weer verder uitstel betekenen.

Terug naar de begroting. Behandeling volgende week donderdag in de raadszaal in Vlijmen, maar de vergadering is i.v.m. de coronamaatregelen niet toegankelijk voor het publiek. De vergadering is wel te volgen via een livestream op de website van de gemeente Heusden.

Drunen, vrijdag 6 november 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer