Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

06-11-2015: Regionale samenwerking Langstraat

Deel deze column:

Nieuw Economisch Programma

Enkele weken terug schreef ik op deze plaats over de regionale samenwerking op Hart van Brabant-niveau. Dit keer aandacht voor de regionale samenwerking op een iets lager schaalniveau, nl. de Langstraat ofwel de samenwerking tussen Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. Aanleiding daarvoor is een nieuw Economisch Programma De Langstraat, dat momenteel in ontwikkeling is. Afgelopen dinsdag kwamen de drie gemeenteraden in een informele setting bijeen op een bijzondere locatie, nl. Bosrijk in Loon op Zand. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven uitgenodigd. De gemeenteraad van Heusden was vertegenwoordigd door een tiental leden.

Doel van het Economisch Programma De Langstraat is om de economische activiteiten en daarmee welvaart en welzijn van onze inwoners verder te bevorderen. Men probeert de aantrekkelijkheid van de Langstraat te bevorderen en optimaal te profiteren van het huidige economische herstel. De werkgelegenheid moet groeien, er moet meer Social Return toegepast worden en innovaties moeten worden gestimuleerd. Uitgangspunt daarbij blijft dat de overheid niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten en dat gemeenten dus vooral een faciliterend beleid moeten voeren, d.w.z. meehelpen aan een klimaat waarin het voor ondernemers aantrekkelijk is om zaken te doen. Daarbij kun je denken aan de vanouds bekende voorbeelden als infrastructuur en actuele bestemmingsplannen, maar ook, en misschien nog wel belangrijker een goede dienstverlening en het bieden van een overlegplatform.

Basis voor het economisch programma is de in oktober 2014 verschenen Sociaal-economische Verkenning Langstraat. Daarin een beschrijving van de sociaaleconomische structuur van de Langstraat met onderwerpen als werkgelegenheid, aard van de aanwezige bedrijvigheid, arbeidsmarkt, in- en uitgaand pendelverkeer e.d. Op zich een zeer lezenswaardig stuk. Uit o.a. dat stuk en uit vele overleggen daarna is gebleken dat de speerpunten van het Economisch Programma De Langstraat zouden moeten liggen in de vrijetijdseconomie, de detailhandel, de logistieke sector, de metaal- en maakindustrie en de schoen- en lederbranche. Dat zijn met name de sectoren waarin de Langstraat zich kan onderscheiden en waarin men meer toekomstperspectieven ziet.

Bij al deze sectoren wordt nauwkeurig gekeken welke mogelijkheden er zoal zijn. Daarbij legt men de focus op een aantal vestigingsfactoren die voor de diverse sectoren van belang zijn en die bepalend zijn voor het ondernemingsklimaat. Zo is de bereikbaarheid voor diverse sectoren natuurlijk van het grootste belang, maar ook de beschikbaarheid van personeel. Dat laatste klinkt wellicht wat vreemd in de oren gelet op de nog altijd aanzienlijke werkloosheid. Toch liggen daar wel de nodige problemen want vraag en aanbod sluiten lang niet altijd goed op elkaar aan; bovendien verwacht men dat bij een voortgaand herstel van de economie het overschot op de arbeidsmarkt zal verdwijnen en dat er in verschillende sectoren grote tekorten op de arbeidsmarkt gaan ontstaan. Voor met name de detailhandelssector is het aanwezige voorzieningenniveau van groot belang en voorts de nabijheid van de klanten. Een voor de hand liggende factor is uiteraard de prijs van de bedrijfsgrond en de locatie (vestigingsplaats). Tot slot kijkt met naar mogelijkheden ter verbetering van het imago en het serviceniveau van de lokale overheid.

Afgelopen dinsdag (ruim een jaar na de publicatie van de Sociaal-Economische Verkenning) konden raadsleden en vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven ideeën voor concrete invulling van het programma aanleveren. Over het algemeen kun je op zo’n avond geen spectaculaire suggesties verwachten, maar de input kan toch een indruk geven van wat men belangrijk vindt. De nota wordt nu verder uitgewerkt en de bedoeling is om de nota in december in de drie gemeenteraden te behandelen en te laten vaststellen. Daarna komt het belangrijkste: de concrete uitvoering van de diverse actiepunten. Hopelijk gaat dat niet zo lang duren als de totstandkoming van deze nota. Want dat is precies waar ondernemers zo’n hekel aan hebben: de langdurige procedures bij de overheid om tot concrete besluitvorming te komen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 6 november 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer