Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-04-2017: Landgoed Steenenburg

Deel deze column:

Niet te vroeg juichen!

Landgoed Steenenburg, nu nog beter bekend onder de naam Poort van Heusden. De gemeente Heusden kocht het landgoed in 2008 voor ruim 15 miljoen en sindsdien wordt er gezocht naar een goede invulling van het terrein, een invulling die een meerwaarde biedt aan de gemeente. Maar eind 2008 begon de economische crisis en mede daardoor kwam de planvorming jarenlang stil te liggen. De financiële risico’s namen navenant toe: jarenlang zijn er rente en onderhoudskosten op de boekwaarde bijgeschreven en die boekwaarde is daardoor al opgelopen tot ruim 22 miljoen. Aan de andere kant is er ook een stevige verliesvoorziening gevormd van ruim 6,5 miljoen (balans eind 2015). De Poort van Heusden vormt daarmee de grootste risicocomponent in de totale grondpositie van de gemeente.

Maar eind vorig jaar bleek er een serieuze gegadigde te zijn: de Arec DBM Groep BV wil er een Diagnostisch Centrum bouwen, een centrum dat zelfs een internationale uitstraling moet krijgen. Dat Centrum komt volgens de nu voorliggende plannen centraal in het park te liggen nabij het kasteel. De plannen bevatten daarnaast nog de realisatie van een hotel resp. congrescentrum en een campus voor gerelateerde bedrijvigheid. Het kasteel wordt volledig gerenoveerd (krijgt zelfs een andere kleur) tot een soort ontmoetingscentrum/huiskamer voor bezoekers van het diagnostisch centrum en andere bezoekers van het landgoed. Verder is er, om het plan ook financieel haalbaar te maken, woningbouw gepland in het zuidelijke deel van het gebied (grenzend aan de Bosscheweg). Een mooi plan dat naar mijn mening echt een meerwaarde kan bieden voor onze gemeente. Met name de realisatie van een hotel annex congrescentrum biedt positieve kansen voor de lokale economie.

Maar er is nog een lange weg te gaan. Vorige week stelde het college een bestuursopdracht vast waarbij het de bedoeling is om samen met de initiatiefnemer de plannen verder uit te rollen en te komen tot realisatie. Er zijn nog vele hobbels te nemen zoals de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, het bereiken van overeenstemming met de provincie, en niet te vergeten een definitieve overeenkomst met de initiatiefnemer. Want er ligt wel een intentieovereenkomst en vooralsnog is iedereen er op gericht om een en ander tot een succesvol einde te brengen, maar zover is het nog lang niet. De bestemmingsplanprocedure hoopt men begin 2018 afgerond te hebben en voor die tijd wil men ook nog overeenstemming bereiken over samenwerkingsvorm, de koopprijs en allerlei andere zaken die nog geregeld moet worden. Zo wil de gemeente graag dat het gebied openbaar toegankelijk blijft en dat de nieuwe invulling van het gebied geen of weinig overlast geeft. Verder wil men graag dat niet alleen het kasteel maar ook de bijbehorende kasteeltuin opgewaardeerd worden. Ook de overeenstemming met de provincie kan best nog de nodige problemen opleveren, waarbij je met name moet denken aan de woningbouwplannen in dit gebied.

De eerste prioriteit ligt bij de realisatie van het Diagnostisch Centrum, het hotel en de renovatie van het kasteel. Die zaken worden als eerste opgepakt. Maar zoals gezegd: voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Het college heeft voor de realisatie van de genoemde bestuursopdracht een bedrag van 450 duizend euro uitgetrokken. In de komende maanden zal er gewerkt worden aan een masterplan landgoed Steenenburg met een ruimtelijke onderbouwing. Dat Masterplan zal begin juli in de gemeenteraad behandeld worden. Verder zal er in deze periode ook gewerkt worden aan de samenstelling van de noodzakelijke contracten zoals een koopovereenkomst en mogelijk een exploitatieovereenkomst. Na de zomervakantie wordt het bestemmingsplan met omgevingsvergunning in procedure gebracht. Men verwacht dat het bestemmingsplan rond maart 2018 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, dan is er ook nog de mogelijkheid van bezwaarprocedures en pas daarna kan de schop de grond in. Nog een hele weg te gaan dus en er zijn nog veel beren op de weg. Maar er liggen ook mooie kansen op een goede invulling van het gebied en laten we die voorlopig maar even koesteren.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 7 april 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer