Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-07-2017: Landgoed Steenenburg

Deel deze column:

Een schitterende plek voor wonen, werken en recreëren

Begin april schreef ik ook al een stukje over het Landgoed Steenenburg, toen naar aanleiding van een bestuursopdracht om de verdere ontwikkeling van dit landgoed, nu nog Poort van Heusden geheten, mogelijk te maken. We zijn nu weer een stapje verder in die ontwikkeling; komende dinsdag staat het Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg op de agenda van de raadsvergadering.

De Poort van Heusden vormt verreweg het grootste risico binnen de grondexploitatie van de gemeente Heusden. Enkele weken terug, bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 moest de raad nog 1,5 miljoen toevoegen aan de toch al vrij forse verliesvoorziening voor deze exploitatie. Inmiddels is er een totale voorziening gevormd van meer dan 7 miljoen euro. Of dat bedrag straks ook nodig zal zijn, dat moet uiteraard nog blijken.

Het Ontwikkelplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om te zorgen voor een breed bestuurlijk draagvlak. Want partijen kunnen wel allerlei plannen ontwikkelen, maar als de gemeenteraad straks niet wil meewerken zit je wel met een probleem. De raad moet in ene later stadium nog een nieuw bestemmingsplan vaststellen en dan pas zal blijken of de plannen ook inderdaad gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog lijkt dat in ieder geval geen probleem, gelet op de behandeling eerder in de informatievergadering Ruimte. Dat wil niet zeggen dat daarmee de plannen zeker zullen doorgaan. Er moet namelijk ook nog overeenstemming worden bereikt over een niet onbelangrijk aspect als de koopprijs van het geheel en die koopprijs zal mede afhankelijk zijn van wat er allemaal mogelijk is in dit gebied. Welnu, het Ontwikkelplan geeft daar een goed beeld van.

Aan belangrijke randvoorwaarden lijkt wel te worden voldaan. Zo moet het plan een duurzaam perspectief bieden op zowel economisch als ecologisch gebied. Met het nieuwe Diagnostisch Centrum voor de stichting FAAM, de restauratie van het kasteel, de bouw van een hotel en van een aantal woningen lijkt het plan economisch uitvoerbaar. Flink wat nieuwbouw dus, maar door een zorgvuldige inpassing in het landschap wordt ook erg veel aandacht aan de ecologische belangen besteed. Een tweede voorwaarde is dat de invulling van het gebied een positieve bijdrage moet leveren aan de beeldvorming van de gemeente Heusden op bovenregionaal niveau. Ook dat lijkt met bovengenoemde invulling wel goed te zitten. Het plan moet ook een bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid; met het Diagnostisch Centrum, de nieuwe horecafunctie van het kasteel en met het hotel is ook aan deze voorwaarde wel voldaan. Tenslotte moet er sprake zijn van een samenhangende ontwikkeling als het gaat om cultuurhistorie, landschappelijke inpassing en ruimtelijke ontwikkeling. Als je de inhoud van het Ontwikkelplan leest, dan kun je alleen maar concluderen dat ook hier veel aandacht aan is besteed. En de samenhang met de recreatieve as tussen enerzijds de Vesting Heusden en anderzijds de Loonse en Drunense Duinen lijkt me voor de hand liggend.

Aan de randvoorwaarden wordt dus wel voldaan en ook de provincie staat positief tegenover dit plan en als de gemeenteraad nu ook nog instemt, dan kan er verder worden gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan, omgevingsvergunning en een passende grondexploitatie. Tot nu toe lijkt de voortgang dus voorspoedig te verlopen, maar voorzichtigheid blijft geboden: de plannen zijn pas definitief als er ook een definitieve koopovereenkomst ligt en zover zijn we nog niet.

Met de volgende link kunt u het ontwikkelplan inzien:

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg 20170711

Kees Musters

Drunen, vrijdag 7 juli 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns