Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

07-09-2018: Steenenburg

Deel deze column:

Plan Steenenburg aanzienlijk bijgesteld.

Weer een nieuw hoofdstuk in het eindeloze (zo lijkt het) verhaal Steenenburg. De samenwerking met Kelders blijft, maar niet in de vorm zoals we die eind december vorig jaar nog voor ogen hadden. Toen werd nog gesproken over een constructie met allerlei CV’s en BV’s, maar dat is nu weer van de baan. Ook werd toen nog met de provincie gesproken over een zgn. Stad-Land visie en er is gesproken met buurtbewoners van ’t Hof in Nieuwkuijk. Al die gesprekken hebben tot verdere aanpassingen van de plannen geleid.

Zo zou het roze kasteel aanvankelijk door Kelders voor een symbolisch bedrag worden overgenomen; Kelders zou dan ook voor de renovatie zorgdragen. Maar Kelders heeft daar inmiddels van afgezien zodat de gemeente nu voor de vraag staat wat te doen met het kasteel. Het rijksmonument (jawel, dus sloop zoals ik mensen wel hoor zeggen is geen optie) verkeert in een niet al te beste staat en om verder verval tegen te gaan is een restauratie van de buitenschil dringend noodzakelijk. Nou kun je proberen het kasteel in de huidige staat te verkopen maar gelet op de staat waarin het gebouw zich bevindt en gelet op de nog onzekere gebruiksmogelijkheden zal daar weinig animo voor zijn. Het college van Heusden stelt dan ook voor om het kasteel nu zelf te restaureren en er is inmiddels een renovatieplan opgesteld. Kosten rond de 1,2 tot 1,4 miljoen; het college hanteert een ruime marge want je weet niet wat je bij zo’n renovatie allemaal tegen komt. De provincie heeft een subsidieregeling voor dit soort objecten; dat levert mogelijk 3 tot 4 ton op; dat betekent dat als je het gerestaureerde kasteel straks kunt verkopen voor een kleine miljoen, de kosten van de renovatie in ieder geval terugverdiend kunnen worden. Volgens deskundigen op dit gebied moet dat mogelijk zijn maar zeker is natuurlijk niks. Je moet iets met het kasteel en dan lijkt deze keuze nog het meest reëel.

 

Een tweede ontwikkeling is dat de provincie graag ziet en misschien zelfs eist dat de gemeente wat breder kijkt dan de eigen eigendomsgrenzen. De Ontwikkelingsvisie zoals eerder door de raad vastgesteld gaat namelijk alleen over het gemeentelijk eigendom en laat de landbouwakkers pal ten oosten van de Kasteeldreef bijvoorbeeld buiten beschouwing. Ook het gebied ten zuiden van de Bosscheweg blijft geheel buiten het plan. De provincie ziet dat echter ruimer en wil een Stad-Land visie voor het gehele nu nog open gebied tussen Drunen en Nieuwkuijk. Vanuit ruimtelijk beleid is dat naar mijn idee ook wel te billijken. Reden waarom de gemeente is gaan praten met de eigenaars van de akkerbouwgronden (de aspergevelden) en 5,3 ha landbouwgrond wil aankopen. Men lijkt tot een akkoord te zijn gekomen en nee, niet tegen absurde prijzen zoals deze week in een ingezonden brief werd gesuggereerd. De gemeente doet bij alle grondtransacties altijd zaken op basis van taxatieprijzen en dat gebeurt dus ook hier, zowel bij de aankoop van de landbouwgrond als bij de verkoop van bouwpercelen die de eigenaren in het nieuwe plan willen kopen. De contracten komen ook gewoon ter inzage voor de raadsleden, wel op vertrouwelijke basis maar dat is gebruikelijk in dit soort zaken.

Voordeel van de aankoop van die landbouwgronden is dat het plan veel beter ruimtelijk ingepast kan worden. De westkant van het gebied, dus aan de Drunense kant, wordt een soort overgangszone met een lage bebouwingsdichtheid. Die bebouwingsdichtheid neemt iets toe als je verder naar het oosten richting de Kasteellaan gaat. Dat zorgt voor een meer passende ruimtelijke ontwikkeling en maakt het desondanks toch mogelijk om de bebouwingsdichtheid langs de uiterste oostgrens kleiner te maken dan in vorige plannen; iets waarmee aan de bezwaren van de bewoners van ’t Hof in Nieuwkuijk (gedeeltelijk) wordt tegemoet gekomen. Wat de extra kosten van de aankoop betreft, die kunnen worden terugverdiend door een zestal extra bouwkavels in het plan op te nemen. Overigens het gebied ten zuiden van de Bosscheweg naar de Heidijk toe is wel in de Stad-Landvisie opgenomen, maar het maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan dat nu opgesteld gaat worden.

Op 18 september a.s. komt het plan in de gemeenteraad en dan zal blijken of het college hier verder mee kan. Er zijn nog veel losse eindjes en ongetwijfeld komen er nog veel beren op de weg om maar eens een paar clichés te gebruiken, maar zekerheid is niet te koop en wat mij betreft moeten we verder op de ingeslagen weg. Het hele gebied staat al sinds 2008 in de etalage; diverse plannen zijn in de afgelopen jaren de revue gepasseerd maar geen enkel plan haalde tot nu toe de eindstreep. Laten we hopen dat het met dit plan wel het geval zal zijn.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 7 september 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer