Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-03-2019: GOL

Deel deze column:

GOL gaat (op achtergrond) verder

Je hoorde er de afgelopen maanden weinig over: het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat leek tot stilstand gekomen, maar op de achtergrond is er wel degelijk hard gewerkt aan de realisatie van het GOL-project. Op verschillende fronten is veel werk verzet met als doel om eind 2019/begin 2020 toch echt met de uitvoeringswerkzaamheden te kunnen beginnen. En dat mag ook wel na zoveel jaren van plannenmakerij, want o.a. in Drunen-west en in Vlijmen-centrum zitten bewoners al jaren te wachten op een oplossing van de verkeersproblematiek in hun straten.

Wat is er in de afgelopen maanden zoal gebeurd? Op de eerste plaats loopt er een procedure bij de Raad van State. Er ligt een groot aantal bezwaren waar de Raad binnenkort een uitspraak over zal doen. De procedure bij de Raad van State duurt veel langer dan verwacht omdat de provincie een foutje bij de publicatie van het GOL-besluit had gemaakt. Men had namelijk vergeten in de publicatie te melden dat het gehele project onder Crisis- en Herstelwet zou moeten vallen. Dat foutje had ernstige gevolgen kunnen hebben in verband met bezwaarprocedures die nog jaren zouden kunnen duren. De provincie moest na de zomer van 2018 een nieuwe publicatie doen, dat probleem werd daarmee opgelost, maar inmiddels heb je dan wel weer een paar maanden vertraging opgelopen. De Raad van State zal naar verwachting binnenkort een uitspraak over de diverse beroepsschriften gaan doen en afhankelijk van die uitspraak zal het Gol-project verder zijn voortgang krijgen.

Lopende de procedure bij de Raad van State gaan andere werkzaamheden intussen natuurlijk wel verder. Zo is er afgelopen maanden druk gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst. Het gehele GOL-project wordt gerealiseerd in opdracht van de provincie. De provincie doet dat namens de partners bij dit project: de gemeenten Waalwijk, Heusden en Den Bosch en het waterschap Aa en Maas. Bovendien is ook Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A59 betrokken bij het project. Al die partijen hebben inmiddels een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin vele afspraken zijn vastgelegd. Die afspraken hebben betrekking op de samenwerking in de realisatiefase en het beheer en onderhoud van de diverse GOL-projecten. Het gaat daarbij om projecten met een totale investering van om en nabij de 100 miljoen. Overigens wordt met Rijkswaterstaat nog een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

En dan is er nog het aspect van de grondverwerving. Want voor de uitvoering van het project moeten er op diverse plaatsen gronden worden aangekocht. In dat verband loopt er momenteel een kavelruilproject. Daarin worden niet alleen gronden voor de uitvoering van het GOL-project verworven, maar er wordt ook gewerkt aan verbetering van de landbouwstructuur voor de agrariërs. Denk daarbij aan het bij elkaar brengen van landbouwgronden, afstandsverkorting e.d. Inmiddels zijn er al enkele kavelruilprojecten gerealiseerd en er zit nu weer een groot kavelruilproject aan te komen. Daarbij gaat het om 32 betrokken partijen (gemeenten, provincie, waterschap en agrariërs). De gemeente Heusden neemt in dit project logischerwijs een prominente plaats in: Heusden brengt bijna 36 hectare in met een waarde van bijna 2,3 miljoen euro en krijgt daarvoor bijna 25 hectare terug met een waarde van 1,8 miljoen. De gemeenteraad kan in zijn eerstvolgende vergadering zijn bedenkingen over dit voorstel naar voren brengen, maar naar verwachting zal dat geen probleem opleveren.

Veel werk is er dus al verzet, maar er is ook nog veel te doen. Allereerst nog de uitspraak van de Raad van State, dan nog het aanbestedingsproces en zo zullen er ongetwijfeld nog vele voorbereidingen moeten plaats vinden alvorens daadwerkelijk met het project kan worden begonnen. Naar verwachting gaat komend najaar of begin 2020 de schop dan eindelijk echt de grond in.

 

Drunen, vrijdag 8 maart 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns