Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-07-2016: Zomerreces

Deel deze column:

Voorste Venne niet meer in de raad

Het zomerreces zit er weer aan te komen. Volgende week de laatste loodjes: maandag nog een vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers en dinsdag nog een raadsvergadering. Echt spectaculaire besluiten zijn niet meer te verwachten. Bij Baanbrekers gaat het voornamelijk om de bijgestelde begrotingen voor dit jaar en voor de komende jaren. Die zijn al een keer in het Algemeen Bestuur behandeld en toen voor een zienswijze naar de drie gemeenteraden gestuurd. De zienswijzen van de gemeenteraden van Waalwijk en Heusden zijn inmiddels bekend; beide gemeenteraden hebben, natuurlijk met enkele kanttekeningen, ingestemd met de voorliggende concepten. De zienswijze van Loon op Zand moeten we nog even afwachten, maar het ziet er naar uit dat het Algemeen Bestuur niet lang meer hoeft te discussiëren over deze stukken. Dat betekent dat men instemt met de tekorten zoals die nu worden voorzien; voor 2016 wordt een tekort voorzien van bijna 4 miljoen. Voor de jaren 2017 en 2018 achtereenvolgens 2,7 en 2,1 miljoen tekort. De begrotingen zijn nog altijd erg ambitieus en dus is de kans levensgroot aanwezig dat de tekorten dit jaar en in de komende jaren nog verder zullen oplopen. En dan heb ik het over de tekorten bij ongewijzigd beleid. Want de gemeenteraden moeten nog besluiten over nieuw beschut werken en over de inzet van de participatiemiddelen.

Ook voor de raadsvergadering volgende week dinsdag zijn geen grote verrassingen meer te verwachten. Veel A-stukken op de agenda die met een hamerslag afgedaan kunnen worden. Het enige punt dat mogelijk nog discussie zal oproepen betreft de Regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant. De jaarstukken 2015 en de begroting 2017 staan op de agenda en de gemeenteraad kan zijn zienswijze (op de begroting) kenbaar maken. De bijdrage van Heusden aan deze gemeenschappelijk regeling is licht aangepast (0,9% prijsindexatie) en bedraagt nu 151.350 euro. Heusden neemt daarmee een uitzonderingspositie in; andere deelnemende gemeenten betalen een bijdrage van 6,06 euro per inwoner. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de bijdrage van de gemeenten vooralsnog niet verder verhoogd wordt. De totale begroting Regio Hart van Brabant beloopt in 2017 een bedrag van 1,6 miljoen. Daarnaast is er op de begroting een bedrag van 67,6 miljoen opgenomen voor de Jeugdhulp. De Regio verzorgt namelijk de regionale Jeugdhulp voor de negen deelnemende gemeenten die hun budget, dat ze van het rijk hiervoor krijgen, (bijna) volledig aan de regio overdragen. Overigens blijven de risico’s voor onder- of overschrijding wel degelijk voor rekening van de individuele gemeenten, afgezien van een beperkte risicoverevening. In 2015 heeft de regio de Jeugdhulp voor de eerste keer voor haar rekening genomen. Het totale beschikbare rijksbudget voor de gehele regio bedroeg ruim 75 miljoen; de totale uitgaven kwamen uit op 69,3 miljoen. De gemeenten hebben dus behoorlijk wat geld overgehouden; voor Heusden was er een overschot van 887 duizend euro. Dat overschot wordt in Heusden gestort in een Reserve Sociaal Domein en blijft dus beschikbaar voor de zorg.

Een punt dat a.s. dinsdag niet op de agenda staat is de voortgang van de Voorste Venne. Het voorstel van het college ter behandeling in de raad werd niet agendarijp geacht door de agendacommissie. Kern van het collegevoorstel is om vast te houden aan een renovatie van het complex voor 5 miljoen euro; die renovatie zou plaats moeten vinden in de zomer van 2017. Daarvoor wil men eerst gaan inventariseren welke instellingen gebruik willen gaan maken van die vernieuwde Voorste Venne; iedereen komt in principe in aanmerking, ook commerciële partijen. Daarbij gaat men ervan uit dat de Brugzaal en de Hunenhof in ieder geval een plek in het complex zullen krijgen. Onderliggende stukken zijn allemaal beschikbaar en al eerder aan de raad gezonden. Wat mij betreft had dit voorstel dan ook zo in de raad behandeld kunnen worden en dan zou het college daarmee vol aan de slag hebben kunnen gaan. Maar de agendacommissie heeft anders geoordeeld. Hopelijk kan het college toch de nodige voorbereidingen gaan treffen zodat het proces niet al te veel vertraging oploopt. Want de volgende raadscylus begint pas begin september. Tot die tijd gaat ook deze column met zomerreces.

Iedereen een fijne vakantie toegewenst.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 8 juli 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer