Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-11-2019: Begroting 2020

Deel deze column:

Begroting unaniem vastgesteld door raad

Gisteren (donderdag 7 november) was de gemeenteraad bijeen voor de jaarlijkse begrotingsvergadering. De vergadering begint traditioneel al om 17:00 uur met het uitspreken van de algemene beschouwingen, een beschouwing op de begroting maar wel met een beperkte spreektijd van 7,5 minuten. Op zich al een beetje vreemd dat je bij de belangrijkste vergaderingen zoals over begroting, voorjaarsnota en jaarrekening) een beperkte spreektijd krijgt, terwijl dat bij andere raadsvergaderingen niet het geval is. Maar dat terzijde. De beschouwing van onze fractie kunt u lezen bij het actuele nieuws op deze site.

Bij de bespreking van de begroting kunnen partijen moties indienen om aandacht te vragen voor bepaalde specifieke zaken of om het college een bepaalde opdracht mee te geven. Het college zal over het algemeen een (bij meerderheid) aangenomen motie ook uitvoeren, maar is dat wettelijk niet verplicht. Het college kan een motie om hem moverende redenen naast zich neer leggen, zoals dat heet, maar dat komt echter maar zelden voor.
In de vergadering gisteren kwamen 12 moties aan de orde. Tijdens de bespreking daarvan werd de helft hiervan alweer ingetrokken. Twee moties (allebei CDA) werden met overgrote meerderheid verworpen (alleen het CDA zelf stemde vóór) en vier moties werden uiteindelijk aangenomen, soms met meerderheid van stemmen, maar meestal unaniem.

Ook onze fractie heeft een motie ingediend en wel over het aanbrengen van ZOAB op de A59 ter hoogte van de Wolfshoek in Elshout. Enkele maanden terug heeft Rijkswaterstaat namelijk besloten om geen nieuwe geluidsschermen bij Elshout te plaatsen zoals jaren terug eigenlijk al was besloten. Maar op grond van nieuwe normen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden was dat geen doelmatige oplossing. In onderhandeling met de gemeente is er uiteindelijk gekozen voor een andere oplossing, nl. tweelaags ZOAB-asfalt op de A59, maar dat geldt alleen voor het traject ter hoogte van de Veilingstraat (ten westen van het viaduct Wolfshoek). In een motie vragen wij het college om een kosten-baten analyse te maken van het doortrekken van die strook ZOAB enkele honderden meters naar het oosten zodat ook de bewoners van de Wolfshoek daarvan kunnen profiteren. Of dat ook inderdaad mogelijk is hangt af van de meerkosten en van het effect dat met deze maatregel bereikt zou kunnen worden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en dus gaan we ervan uit dat het college de motie gaat uitvoeren en dat er op korte termijn een kosten-baten analyse beschikbaar zal komen. Op dat moment kan de gemeenteraad een keuze maken over het al dan niet toepassen van deze maatregel.

Alle beschouwingen en moties kunt u nalezen op de website van de gemeente Heusden. En de begroting zelf. Die werd met algemene stemmen goedgekeurd.

 

Drunen, vrijdag 8 november 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:    www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns