Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-12-2017: Landgoed Steenenburg

Deel deze column:

Heusden en Kelders gaan samenwerking aan

Enkele maanden geleden, juist vóór de zomervakantie, werd in de gemeenteraad het Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg besproken. De Kelder senior Group en Arec-DBM Groep BV (in het vervolg aangeduid met de Kelders Groep) hebben het plan opgevat om in de Poort van Heusden een Diagnostisch Centrum met internationale uitstraling en met ondersteunende functies in de vorm van bedrijvigheid en woningen te realiseren. Dat plan werd toen door de gemeenteraad met algemene instemming begroet; men was zelfs enthousiast over een mooie invulling van het hele gebied dat ook paste in de gebiedsvisie die de gemeenteraad al eerder had vastgesteld. Er wordt immers al jaren gezocht naar een passende invulling van het gebied en nu eindelijk ligt er een mooi plan dat ook een duidelijke meerwaarde voor de gemeente Heusden biedt.

We zijn inmiddels al weer een half jaartje verder en in de komende raadsvergadering van 19 december ligt er een voorstel op de raadstafel om de samenwerking met de Kelders Groep verder vorm te geven. Bovendien is er verder gewerkt aan de ruimtelijke invulling van het gebied en is er overleg geweest met de provincie. De Kelders Groep wil zoals gezegd graag een Diagnostisch Centrum realiseren en daarnaast het kasteel renoveren. Uit nader onderzoek in de afgelopen maanden blijkt dat renovatie van het kasteel ook bitter hard nodig is; een renovatie die vele tonnen zal gaan kosten. Het project kan alleen slagen als daar ook de nodige inkomsten tegenover staan en bij een grondexploitatie kun je alleen inkomsten genereren als je ook iets in de aanbieding hebt: grond voor woningbouw dan wel voor bedrijven. Nou is de Kelders Groep natuurlijk geen projectontwikkelaar en ook de gemeente is dat niet. Daarom heeft men gekozen voor een samenwerkingsvorm in de vorm van een CV/BV constructie (CV = Commanditaire Vennootschap, BV = Besloten Vennootschap); een constructie die bij dit soort grote bouwprojecten wel vaker wordt toegepast. Zo is bijvoorbeeld het Paleiskwartier in Den Bosch via deze constructie gerealiseerd, maar ook talloze andere projecten in den lande. Door de gezamenlijke belangen van gemeente en de Kelders Groep in zo’n constructie te bundelen hoopt men het plan op een redelijk korte termijn te kunnen realiseren. De CV/BV gaat zorgen voor de grondexploitatie (verkoop van bouwgrond) en de opstalexploitatie (bouw en verkoop woningen). Het resultaat wordt op fiftyfifty basis verdeeld over gemeente en Kelders Groep.

Wat zijn nu de financiële gevolgen voor de gemeente Heusden? Welnu, volgens de jaarrekening 2016 van de gemeente is de boekwaarde van het complex Poort van Heusden inmiddels opgelopen tot een bedrag van 23,7 miljoen per 31 december 2016. Per die datum is er al een verliesvoorziening gevormd van 7,3 miljoen zodat de balanswaarde uitkwam op 16,4 miljoen. Volgens het nu voorliggende raadsvoorstel zijn er “geen belangrijke wijzigingen in de inschatting van de risico’s” en gaat men ervan uit dat het plan gerealiseerd kan worden binnen de genoemde bedragen, d.w.z. er zijn geen extra verliezen voor de gemeente te verwachten.

Hoe nu verder? Als de gemeenteraad instemt met voorliggend plan (en ik neem aan dat dat inderdaad het geval zal zijn), dan zal de samenwerking in een CV/BV zo snel mogelijk geformaliseerd worden. Verder gaat men de ruimtelijke procedures verder uitwerken. Men verwacht dat er eind 2018 een bestemmingsplan vastgesteld kan worden. De Kelders Groep gaat beginnen met de nodige procedures voor de renovatie van het kasteel en de realisatie van het Diagnostisch Centrum. Die twee zaken hebben op dit moment de eerste prioriteit; de verdere invulling van het gebied met woningen en bedrijven komt daarna. Overigens was er in voorgaande plannen nog sprake van de bouw van een hotel in het gebied, maar dat onderdeel is nu van de baan.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 8 december 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer