Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-09-2016: Afvalinzameling

Deel deze column:

Afvalinzameling gaat op de schop

De afvalinzameling in de gemeente Heusden gaat begin volgend jaar op de schop. De eerste stappen daartoe zijn al gezet. Afgelopen week werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over het stopzetten van de Gemeenschappelijke Regeling die Heusden nu nog heeft met de Afvalstoffendienst Den Bosch. Dat wil niet zeggen dat de samenwerking met deze Afvalstoffendienst beëindigd wordt. In tegendeel, het college wil deze dienst het alleenrecht geven om al het huishoudelijk afval in Heusden te gaan inzamelen. Het opzeggen van de gemeenschappelijke regeling is alleen maar een formele kwestie die om juridische redenen noodzakelijk is.

Een andere afvalinzameling lijkt inderdaad wel nodig gezien het feit dat bij ongewijzigd beleid Heusden de landelijke doelstellingen met betrekking tot het huishoudelijk afval bij lange na niet gaat halen. Die landelijke doelstelling gaat uit van een afvalscheiding van 75% in 2020. Dat betekent dat de hoeveelheid restafval in 2020 terug moet naar 100 kg per inwoner; in 2030 moet dat zelfs teruggebracht zijn naar 30 kg. In Heusden is de hoeveelheid restafval in 2015 nog 174 kg. per inwoner en het scheidingspercentage staat op 64%. We hebben dus nog een hele weg te gaan. Vorig jaar heeft de gemeente al een stap gezet door de lediging van de GFT-container gratis te maken. Dat heeft wel enig effect gehad, maar toch onvoldoende. De hoeveelheid restafval daalde met “slechts” 10 kg. per inwoner. Uit sorteerproeven blijkt ook dat er nog erg veel GFT-afval in de grijze container terecht komt, dit ondanks het feit dat de lediging van die grijze container relatief erg duur is. De grijze container wordt momenteel één keer in de twee weken geledigd en het opgehaalde afval blijkt nog altijd te bestaan uit 36% GFT-afval, dit dus ondanks het feit dat de GFT-bak gratis is. Ook allerlei ander afval zoals papier, karton e.d. worden nog steeds in die grijze container aangetroffen; het afval dat via de grijze containers wordt ingezameld bestaat verrassend genoeg maar uit 6,5% echt restafval.

Dat het beter kan blijkt in veel andere gemeentes. Koploper op dit gebied is de gemeente Horst aan de Maas met slechts 31 kg. restafval per inwoner. Die gemeente scoort wel uitzonderlijk goed, want de tweede op dit gebied is de gemeente Druten met 61 kg. Tegen die cijfers steekt de gemeente Heusden met 174 kg. wel erg schril af.

Eind dit jaar wordt een nieuwe beleidsnota Afvalstoffenbeleid in Heusden door de gemeenteraad vastgesteld en dan zal blijken hoe we in Heusden die landelijke doelstellingen denken te gaan behalen. Een brengsysteem voor het restafval, zoals nu in Drunen-noord met een proef wordt uitgetest, blijkt bij andere gemeenten in ieder geval erg goed te werken. Nou valt deze ontwikkeling samen met het aflopen van de inzamelcontracten voor oud papier en voor PDM-afval (papier, drankkartons en metaal). Dat zijn op dit moment nog de enige twee afvalstromen die niet bij de afvalstoffendienst zijn ondergebracht. Oud papier wordt, samen met verenigingen, nu nog opgehaald door Peute Recycling BV, het PDM-afval (in de bekende plastic zakken) wordt momenteel ingezameld door Van Gansewinkel. Het college wil nu vanaf 2017 alles aan de Afvalstoffendienst gunnen, dat kan zonder openbare aanbesteding omdat de Afvalstoffendienst een publieke dienst is. Randvoorwaarde daarbij zal wat mij betreft in ieder geval moeten zijn dat de positie van de verenigingen, die nu nog een aardig centje bijverdienen met dat inzamelen van oud papier, gegarandeerd blijft zoals die nu is.

Je kunt je heel goed voorstellen dat het voor de gemeente efficiënter werkt als de gehele afvalinzameling in één hand is. Bij aanpassingen van het beleid kun je bij één bedrijf of dienst terecht en je hoeft niet te overleggen met meerdere bedrijven. Eén aanspreekpunt voor zowel de gemeente als voor inwoners, informatievoorziening, voorlichting zoals afvalkalender e.d. gaat allemaal wat soepeler. Maar dan nog kun je de vraag stellen, waarom alles gunnen aan de Afvalstoffendienst. Want je kunt ten slotte ook alles openbaar aanbesteden en ook andere bedrijven de kans geven om dit te verzorgen. Het antwoord op die vraag werd afgelopen dinsdag door de wethouder gegeven: het inzamelen van afval werd tot nu toe altijd al zonder aanbesteding aan de Afvalstoffendienst gegund (op basis van een gemeenschappelijke regeling), de samenwerking met die dienst verloopt uitstekend, er is een goede prijs/kwaliteit verhouding en er is veel kennis en ervaring bij de dienst aanwezig waarvan de gemeente Heusden kan profiteren. Ook het aanpassen van contracten tijdens de looptijd verloopt makkelijker en efficiënter.

Het nieuwe afvalstoffenbeleid wordt momenteel uitgewerkt en zal in december in de gemeenteraad aan de orde komen. Maar een ding is al wel duidelijk: de betrokkenheid van de verenigingen bij de inzameling van afval blijft; die garantie gaf de wethouder afgelopen dinsdag duidelijk af.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 9 september 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns