Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

09-12-2016: GOL

Deel deze column:

Extra raadsvergadering

Vandaag neemt de Stuurgroep GOL een aantal belangrijke besluiten over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. In die Stuurgroep zijn o.a. de drie betrokken gemeenten Heusden, Waalwijk en Den Bosch vertegenwoordigd. Namens de gemeente Heusden heeft wethouder Mart van de Poel zitting in de Stuurgroep. Afgelopen dinsdag kreeg hij mandaat van de gemeenteraad om de Heusdense belangen in te brengen. In een extra raadsvergadering besloot de gemeenteraad in grote meerderheid om te kiezen voor de Heidijk-variant in de Baardwijkse Overlaat en voor het verleggen van de zuidelijke op- en afrit van de A59 richting de Vendreef.

De extra raadsvergadering was uitgeschreven op verzoek van de fracties CDA en Heusden Transparant. In eerste instantie was er namelijk alleen een extra informatievergadering over deze materie gepland. Maar op verzoek van deze twee fracties werd dat alsnog een echte raadsvergadering met een echt raadsbesluit waar het college mee verder kan. Op zich helemaal niet verkeerd dat over zo’n belangrijke materie een raadsbesluit wordt genomen. Dat nou uitgerekend deze twee fracties als enige fracties ook tegen het raadsbesluit stemden mag je wellicht ironisch noemen, maar het schept wel duidelijkheid.

De gemeenteraad heeft zijn voorkeur duidelijk gemaakt en kiest in Nieuwkuijk dus voor het verleggen van de zuidelijke op- en afrit van de A59 naar het oosten nabij de Vendreef. Dat geeft een stuk minder verkeer op het drukke knooppunt bij de rotonde in Nieuwkuijk en de direct omliggende wegen. Met name de Wolput, de Jonkheer de la Courtstraat en het Burg van Houtplein krijgen op deze manier veel minder verkeer te verwerken. In Drunen-west kiest de raad voor de variant waarbij de randweg langs de Heidijk komt te liggen. De variant Overstortweg is wat de raad betreft daarmee van tafel. Wat de raad van Heusden betreft, maar dat betekent niet dat de besluitvorming daarmee afgerond is. Zoals gezegd, vandaag moet de Stuurgroep een besluit nemen over deze materie en daarna moeten Provinciale Staten er nog hun zegje over doen. En als dat achter de rug is, dan kunnen de plannen verder uitgewerkt worden in bestemmingsplannen.

Op dat moment kunnen ook de zgn. mitigerende en compenserende maatregelen verder uitgewerkt worden. Bij de mitigerende maatregelen moet je denken aan maatregelen die negatieve effecten kunnen verzachten zoals geluidsarm asfalt, een geluidswal en/of aanpassingen aan het onderliggend wegennet. In de begroting van de gemeente Heusden is hiervoor al 2,5 miljoen euro gereserveerd; of dat voldoende is, daar kunnen we op dit moment nog weinig van zeggen. Bij compenserende maatregelen is de doelstelling om nadelige effecten op landschap en natuur te compenseren. Het aanleggen van een nieuwe verkeersweg is een aantasting van het landschap van de Baardwijkse Overlaat en dat moet op grond van de provinciale verordening Ruimte gecompenseerd worden. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van een zgn. waterslinger, maar die suggestie werd afgelopen dinsdag nou niet bepaald met open armen ontvangen. Er zijn meer maatregelen te bedenken tot en met het openmaken van de spoordijk, maar dat is een wel erg dure maatregel. Overigens worden deze maatregelen betaald uit het GOL-budget.

De raad heeft ook een sterke voorkeur uitgesproken voor het naar voren halen van enkele maatregelen die tot nu toe in de tweede fase gepland staan. Het doortrekken van de Spoorlaan in Nieuwkuijk naar de Vendreef is zo’n maatregel, maar die was al eerder verplaatst naar de eerste fase. Een snelfietsverbinding van Waalwijk naar Den Bosch is een andere maatregel die mogelijk naar voren wordt gehaald, maar ook hier geldt: een dure maatregel waarvoor de financiële middelen nog gevonden moeten worden. Nog best veel onduidelijkheid dus, maar voor de verdere uitwerking van de GOL-plannen moet je op bepaalde momenten wel principiële keuzes maken en dat heeft de raad afgelopen dinsdag gedaan. De Stuurgroep volgt vandaag.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 9 december 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns