Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-03-2017: Burgerparticipatie

Deel deze column:

Burgerbegroting Hedikhuizen

Afgelopen dinsdag kwam in de informatievergadering Bestuur en Beheer het onderwerp Burgerbegroting Hedikhuizen aan de orde. Deze Burgerbegroting is een uitvloeisel van de schaalverdieping zoals die in onze gemeente wordt opgepakt. Schaalverdieping d.m.v. burgerparticipatie: de burger meer betrekken bij beleid en uitvoering, o.a. daar waar het zijn eigen leefomgeving betreft. Schaalverdieping kan echter ook betrekking hebben op andere zaken zoals energiebeleid (Energiek Heusden), het zoeken naar locaties voor vluchtelingen vorig jaar (die opvang is weliswaar niet doorgegaan maar toch) of de ontwikkeling van een nieuw cultuurbeleid (de gemeente is voornemens om ook daar de inwoners intensief bij te betrekken). Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Duurzaamheidsagenda en ook daar wil men inwoners intensief bij betrekken. Essentieel bij elke vorm van burgerparticipatie is dat er ook voldoende inwoners zijn die zich daarvoor belangeloos willen inzetten. In Hedikhuizen is al geruime tijd een buurtcomité “Buurt bestuurt Hedikhuizen” actief waarin een aantal inwoners van Hedikhuizen dit onderwerp enthousiast hebben opgepakt. Respect voor die groep mensen want die investeren veel vrije tijd aan dit proces.

Het comité “Buurt bestuurt Hedikhuizen” heeft uitvoerig overleg met de achterban, de inwoners van het dorp en vandaar uit ook mandaat gekregen om verder te praten over dit initiatief met de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het onderhoud en/of inrichting van de openbare ruimte, maar ook andere onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen. Bewoners willen zelf meer invloed uitoefenen als het gaat om zaken die betrekking hebben op hun dorp, hun eigen leefomgeving. De gemeente geeft zaken uit handen en laat dat over aan de inwoners zelf en daar hoort dan natuurlijk ook een budget bij, de burgerbegroting. En daar komt de gemeenteraad in beeld, want als er een budget nodig is, dan moet de gemeenteraad dat beschikbaar stellen. Afgelopen dinsdag ging het over de kaders waarbinnen die burgerbegroting zich moet bewegen. Die kaders zijn in overleg met Buurt bestuurt Hedikhuizen tot stand gekomen. Zo moet sprake zijn van een transparante totstandkoming van de plannen waarbij alle belanghebbenden ook betrokken moeten worden, niet alleen inwoners maar ook bedrijven, verenigingen en de gemeente. De besluiten moeten uiteraard ook voldoen aan wet- en regelgeving en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving, waarbij minimaal het principe van “heel en veilig” wordt gehanteerd. Het wordt mogelijk om binnen budgetten te schuiven. Uitgangspunt van alle activiteiten zal zijn het meerjarenplan dat bewoners voor Hedikhuizen gaan opstellen: de stip op de horizon in 2025.

Een prachtig initiatief waarbij bewoners binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid krijgen om zeggenschap uit te oefenen over hun eigen leefomgeving. De diverse partijen in de gemeenteraad waren zonder uitzondering positief gestemd en werken graag mee aan dit initiatief, dat overigens geen extra geld hoeft te kosten. Geld voor onderhoud van de openbare ruimte bijvoorbeeld zit al in de gemeentebegroting en dat geld kan gebruikt worden voor dit initiatief, al is het soms nog best lastig om vast stellen welk deel van die gemeentelijke budgetten momenteel besteed wordt aan het dorp Hedikhuizen. Maar daar zal men best uitkomen. Goed voorbeeld doet goed volgen; Hedikhuizen wordt nu nog beschouwd als een pilot. Maar ook in andere kernen van onze gemeente zijn er mogelijkheden om dit soort projecten op te zetten. Dan moet er wel een groep mensen opstaan die hiertoe het initiatief nemen en die hier enthousiast werk van willen maken en die bereid zijn om daar belangeloos veel vrije tijd in te steken.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 10 maart 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns