Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-04-2015: Poort van Heusden

Deel deze column:

Bijna, maar toch weer niet!

Enkele dagen terug was de Poort van Heusden weer eens in het nieuws, het landgoed dat de gemeente Heusden begin 2008 kocht en dat sindsdien in de etalage staat. Ruim een jaar is er gesproken, zo blijkt nu, met Movero World, een initiatief van een zekere heer Wolters. Maar na ruim een jaar onderhandelen bleek die meneer Wolters de financiering niet rond te kunnen krijgen en nu zijn we dus weer terug bij af. Het college stelt dat er ook nog andere geïnteresseerde partijen zijn; er is inmiddels ook een beter voorstel binnengekomen bij de gemeente en dus zijn de onderhandelingen met Movero World nu gestopt. Je kunt nou eenmaal niet eindeloos blijven onderhandelen.

Het toenmalige landgoed Land van Ooit werd begin 2008 door de gemeente gekocht voor een dikke 15 miljoen euro. Op dat moment was eigenlijk iedereen enthousiast over deze transactie. Want Heusden behield daarmee de regie over het gebied en bovendien hadden we een deel van het gebied ook nodig om de Spoorlaan door te kunnen trekken van Drunen naar Nieuwkuijk. Dat laatste is inmiddels gebeurd en ook het Ei van Drunen is inmiddels aangelegd. En de regie hebben we ook nog steeds, maar of we daar zo blij mee moeten zijn, dat wordt door velen betwijfeld. De financiële risico’s zijn inmiddels behoorlijk opgelopen. De boekwaarde van het landgoed bedroeg eind 2013 ruim 21,7 miljoen en er was op dat moment al een verliesvoorziening gevormd van 6,6 miljoen. Nog in 2013, toen dus de onderhandelingen met Movero in volle gang waren, werd er aan die voorziening 4,5 miljoen toegevoegd. De financiële belangen zijn dus groot.

Om de mogelijkheden tot verkoop van het landgoed te vergroten heeft de gemeenteraad in 2012 een nieuwe visie op het gebied ontwikkeld. Het gebied werd opgedeeld in diverse deelgebieden zodat er met name in de randen van het gebied ook andere ontwikkelingen mogelijk zouden worden. Overigens ging daar ook nog een interessante politieke discussie aan vooraf. Ik herinner me nog discussies over wel of geen bedrijven aan de rand van het gebied of wel of geen villa’s in het zuiden van het gebied. Mart van de Poel, toen nog GroenLinks-raadslid, bleek een fel tegenstander van die nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. De ironie van het verhaal wil, dat diezelfde Mart van Poel, maar nu als Heusden Eén-wethouder, die Poort van Heusden aan de man moet brengen en wel met die visie als verkoopstrategie in de hand.

Als raadslid wordt je natuurlijk vaak op de Poort van Heusden aangesproken. Hoe is de stand van zaken, gaan we dat park nou eindelijk verkopen, komen we er ooit weer vanaf, het kost alleen maar een hoop geld, zo maar wat vragen en uitspraken waar je regelmatig mee geconfronteerd wordt. En waarop je dan vervolgens ook geen reactie kunt geven want je hebt als raadslid ook geen verdere informatie. Natuurlijk kom je in de wandelgangen regelmatig de verantwoordelijk wethouder tegen en probeer je wat uitspraken te ontlokken. En dat geldt ook voor de andere collegeleden inclusief onze eigen wethouder. De reactie is bijna altijd hetzelfde: “we zijn er mee bezig” of woorden van gelijke strekking. Intussen zie je bij het publiek en soms ook bij politieke partijen veel scepsis ontstaan: “er gebeurt helemaal niks”. Nu blijkt dat men al sinds begin 2013 in onderhandeling met Movero World is geweest. Als je op de site van Movero World kijkt, dan is dat ook best een veelbelovend initiatief. Maar de initiatiefnemer wilde tijdens de onderhandelingen geen openbaarheid van stukken en dat valt te begrijpen. Onderhandelen via de media is nou eenmaal moeilijk. En als college moet je daar uiteraard rekening mee houden want de financiële belangen zijn zoals al gesteld erg groot. Maar het initiatief is stuk gelopen op de financiering, die men niet rond kon krijgen. Zelfs niet toen het college had aangeboden om de grond in erfpacht te geven.

Jammer dat het niet gelukt is, denk je dan. Op naar het volgende initiatief. En blijkens een berichtje van het college van 31 maart is er inmiddels ook een beter voorstel bij de gemeente binnengekomen. Laten we hopen dat de onderhandelingen nu wat sneller verlopen want voor je het weet zijn we weer twee jaar verder en de renteteller tikt door.

 

Drunen, vrijdag 10 april 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns