Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-09-2021: Zonnepark Hooibroeken

Deel deze column:

Zonnepark Heusden stap dichterbij

Het politieke zomerreces loopt ten einde; volgende week begint de eerste raadscyclus na de zomervakantie weer met een drietal informatievergaderingen. Veel agendapunten, maar het zonnepark Hooibroeken in wording staat wel prominent op de agenda. Nadat in het voorjaar de projectlocatie aan de Polderweg 1 al was toegewezen staat nu de omgevingsvergunning geagendeerd; de raad wordt geacht daar een verklaring van geen bedenkingen voor af te geven. Daarnaast en politiek gezien wellicht nog belangrijker staat er een overeenkomst met Energiek Heusden op de agenda. In die overeenkomst wordt nader geregeld hoe wordt omgegaan met de doelstelling van 50% lokaal eigendom en het beheer van de opbrengsten uit het zonnepark. En dat zijn (naast de locatie en de ruimtelijke inpassing) voor de gemeenteraad natuurlijk de belangrijke items bij het gehele project.

De bouw en de exploitatie van het zonnepark zal plaats vinden door een nieuw op te richten Project BV. Het lokale eigendom wordt gerealiseerd via de energiecoöperatie Energiek Heusden, die voor 50% eigenaar wordt van de project BV. Sunvest BV wordt eigenaar van de andere 50%.  Energiek Heusden wil de eigendom gaan onderbrengen in een speciaal daarvoor op te richten Holding BV. Deze Holding gaat zgn. Hooibroekencertificaten uitgeven, dat zijn schuldbewijzen waarop het publiek kan inschrijven. Op die certificaten wordt rente betaald en ze worden ook afgelost. Op deze wijze kan de Heusdense inwoner deelnemen in het zonnepark, maar formeel gezien wordt hij daarmee geen mede-eigenaar van het park. Eigendom is namelijk in handen van Sunvest BV en de Holding BV. ieder voor 50% terwijl Energiek Heusden op haar beurt weer 100% eigenaar is van de Holding BV. Als je dus “mede-eigenaar” van het zonnepark wil worden hoef je alleen maar lid te worden van de coöperatie Energiek Heusden.
Naar de meest recente schatting zal de Holding BV 1,2 miljoen aan geldmiddelen via de certificaten moeten ophalen, maar wat te doen als dat niet lukt. Welnu, dan komt de overeenkomst met de gemeente Heusden in beeld. Als de Holding BV minder dan de helft van die 1,2 miljoen weet op te halen, dan zal de gemeente de positie van Energiek Heusden geheel overnemen. Wordt er meer dan de helft van die 1,2 miljoen opgehaald, maar blijft er toch nog een tekort over, dan zal de gemeente dat tekort financieren d.m.v. een aanvullende lening. Op deze wijze wordt min of meer gegarandeerd dat de Holding BV over voldoende middelen zal beschikken om de financiële inbreng in de project BV te financieren. Althans dat is het voorstel van het college; de gemeenteraad moet daarover nog besluiten.

In de overeenkomst gemeente Heusden – Energiek Heusden wordt ook geregeld hoe wordt omgegaan met de inkomsten van de Holding BV. De Holding BV verstrekt een zgn. aandeelhouderslening aan de project BV; de project BV betaalt daarvoor jaarlijks rente en aflossing aan de Holding, die dat op haar beurt voor een groot deel weer doorbetaalt aan de certificaathouders. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor administratie- en beheerskosten. Verwacht wordt dat de aandeelhouderslening na 18 jaar volledig zal zijn afgelost; in de 7 jaren die het project dan nog te gaan heeft krijgt de Holding BV nog dividend uitgekeerd, maar het grootste deel van de inkomsten gaat dan naar een tweetal Duurzaamheidsfondsen: een Omgevingsfonds voor de kern Oudheusden (daar wordt 10 jaar lang  jaarlijks 10.000 euro in gestort) en een gemeentelijk Duurzaamheidsfonds. Voorgesteld wordt nu om die twee fondsen in beheer te geven aan Energiek Heusden. De gelden moeten besteed worden aan duurzaamheidsprojecten; dat gebeurt op voorstel van een commissie die voorstellen kan doen aan een Raad van Commissarissen. In die raad zit ook een toezichthouder namens de gemeente die op deze wijze controle op de uitgaven kan uitoefenen. Uiteindelijk worden de voorstellen van de Raad van Commissarissen voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van Energiek Heusden.

Zonnepark De Hooibroeken is het eerste grote duurzaamheidsproject in de gemeente Heusden en daarmee ook een pilotproject. Essentieel bij zonneparken en straks ook bij windparken is dat de lokale bevolking kan deelnemen, niet alleen in het eigendom van de parken, maar inwoners moeten ook profijt hebben van de inkomsten van de projecten. Bij dit project is 50% eigendom geregeld via Energiek Heusden; verder kan iedereen certificaten kopen en profiteren van een aantrekkelijke rente (men denkt aan 4% en dat is aanzienlijk meer dan de spaarrente bij de bank). En inwoners profiteren uiteraard ook van de effecten van de duurzaamheidsprojecten die vanuit het Omgevingsfonds en het Duurzaamheidsfonds gefinancierd worden. Al met al dus een win-win situatie.

Drunen, vrijdag 10 september 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer