Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

10-11-2017: GOL

Deel deze column:

Plannen liggen momenteel ter inzage

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ofwel de GOL is in een nieuwe fase beland. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen zoals in het voorjaar gepubliceerd en besproken zijn nu getransformeerd tot ontwerpbestemmingsplannen en dat betekent dat de plannen nu ter inzage liggen. Iedereen kan nu (gedurende 6 weken, dat betekent tot en met 15 december) zijn of haar zienswijze indienen.

De wensen die de gemeenteraad Heusden eind vorig jaar op tafel heeft gelegd zijn daarbij allemaal gehonoreerd, d.w.z.:

  • er is geen sprake meer van een eerste en van een tweede fase, alles wordt nu in één fase uitgevoerd,
  • in de Baardwijkse Overlaat is definitief gekozen voor de zgn. Heidijkvariant,
  • de zuidelijke op- en afritten in Nieuwkuijk worden in oostelijke richting verlegd en komen nabij de Vendreef,
  • de Snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch is nu opgenomen in de bestemmingsplannen
  • Ook enkele andere wensen van Heusden, voornamelijk inrichtingswensen, worden overgenomen.

In de afgelopen maanden is er nog intensief overleg geweest, o.a. met de Stichting Van Gol naar Beter, maar uiteindelijk is de Stuurgroep en vervolgens Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat de alternatieve oplossing van deze stichting geen afdoende oplossing biedt voor de op te lossen problemen. Als voorbeeld geeft men de verkeerssituatie in de Kastanjelaan-west in Drunen-west: in de GOL-variant komen daar in de toekomst nog 5.500 motorvoertuigen per dag, in de variant van de stichting zijn dat er bijna 10.000. Ook in Waalwijk-noord levert de stichtingsvariant alleen maar meer verkeer in diverse woonstraten op. Daar komt nog bij dat er in de variant van de stichting geen noord-zuidverbinding voor het agrarisch verkeer in de Baardwijkse Overlaat komt, een gevoelige aderlating voor de agrarische sector. Ook financieel gezien is de stichtingsvariant geen verbetering, sterker nog, deze variant is ongeveer twee keer zo duur als de GOL-variant, die al 34 miljoen kost.

De wensen van de Stichting Van Gol naar Beter worden dus niet gehonoreerd; dat geldt niet voor de wensen van de Federatie Behoudt de Spoorbruggen. Die organisatie was het niet eens met het weggraven van de spoordijk in de Baardwijkse Overlaat. De stichting wil liever de gehele dijk handhaven en zo nodig verbreden; de huidige dijk is namelijk te smal om de SnelfietsRoute te realiseren. De Stuurgroep en Gedeputeerde Staten zijn nu gedeeltelijk aan dit bezwaar tegemoet gekomen: de spoordijk wordt nu ongeveer voor de helft weggegraven en vervangen door een brug en de rest van de spoordijk blijft dus gewoon liggen. Zie onderstaande afbeelding. Die oplossing was voor de meeste betrokken partijen acceptabel.

 

 

Uit publicaties blijkt inmiddels dat zowel de Stichting van Gol naar Beter als de Federatie Behoud de Langstraat Spoorbruggen niet tevreden zijn met de nu gepresenteerde plannen en dus zullen deze organisaties de komende weken in de pen klimmen om de nodige zienswijzen in te dienen. Ze hebben daar zes weken de tijd voor en dan zullen Provinciale Staten die zienswijzen weer van een reactie voorzien en vervolgens de al dan niet aangepaste plannen vast stellen. Daarna resteert nog de weg naar de Raad van State, maar dan zijn we weer een paar maandjes verder.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 10 november 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer