Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-03-2016: Regionale samenwerking

Deel deze column:

De Verenigde Vergadering

Volgende week zaterdag een bijzondere bijeenkomst op de politieke agenda in Midden-Brabant. Voor het eerst in de geschiedenis van het samenwerkingsverband Hart van Brabant komt er een zgn. Verenigde Vergadering. Een vrij unieke gebeurtenis, op de eerste plaats omdat er voor zover mijn kennis reikt nauwelijks samenwerkingsverbanden zijn die het fenomeen van een Verenigde Vergadering kennen. Maar ook omdat het voor Hart van Brabant de eerste keer is dat raadsleden gebruik maken van artikel 18 in de gemeenschappelijke regeling: het recht op het houden van een Verenigde Vergadering.

Directe aanleiding is de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 die onlangs door het Algemeen Bestuur in concept is vastgesteld. In die Meerjarenagenda staan de onderwerpen waarop het samenwerkingsverband zich in de komende jaren gaat richten. Op de website van Hart van Brabant (zie link hieronder) kunt u de betreffende informatie allemaal snel terug vinden. De Meerjarenagenda was voor onze fractie de aanleiding voor het indienen van een motie in de begrotingsvergadering van de Heusdense gemeenteraad om een Verenigde Vergadering bijeen te roepen. Maar voor zo’n oproep heb je wel ten minste de instemming van drie (van de negen) gemeenteraden nodig. De motie werd in de Heusdense raad (niet unaniem, maar wel met een royale meerderheid met de stemmen van Gemeentebelangen, DMP, CDA en PvdA) aangenomen. Vervolgens werd deze motie doorgeleid naar de gemeenteraden van de andere betrokken gemeenten. In Waalwijk en Loon op Zand werd de motie al vrij snel omarmd en dus ook aangenomen en toen waren er dus drie gemeenteraden die een Verenigde Vergadering wilden organiseren. En daarmee wordt dus aan de in artikel 18 genoemde voorwaarde voldaan.

Volgende week zaterdag 19 maart is het zover. Dan gaan raadsleden uit heel Midden-Brabant naar Loon op Zand om zich daar over een aantal moties uit te spreken. Inmiddels liggen er een twintigtal moties waarover de vergadering zich kan uitspreken. Formeel gezien heeft deze vergadering geen besluitvormende bevoegdheden. Die zijn volgens de gemeenschappelijke regeling voorbehouden aan het Algemeen Bestuur dat in dit geval bestaat uit de negen burgemeesters. Maar dit is toch een unieke gelegenheid voor raadsleden om zich hier uit te spreken over een belangrijk document: de Strategische Meerjarenagenda. En dat werkt naar twee kanten: raadsleden hebben de kans zich uit te spreken, maar ook voor het Algemeen Bestuur is dit natuurlijk een unieke kans om van de democratisch gekozen raadsleden te horen of men op de goede weg is en/of dat men aanpassingen van die agenda wil. Dat geeft ook voor het Algemeen Bestuur een zekere legitimatie om al dan niet op de ingeslagen weg door te gaan.

De Verenigde Vergadering is niet de oplossing voor het probleem van de democratische legitimering van gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur blijft de beslissende bevoegdheden in eigen hand houden en dat betekent dat het bestuur niet rechtstreeks democratisch gekozen is. Natuurlijk is er wel de indirecte democratische controle via de gemeenteraden, o.a. bij vaststelling van de begroting en jaarrekening (gemeenteraad kan zienswijzen indienen en heeft het uiteindelijke budgetrecht), maar het blijft behelpen en de Verenigde Vergadering is daar niet dè oplossing voor. Maar waarschijnlijk wel de minst slechte oplossing.

De agenda en de moties voor de Verenigde Vergadering worden via de site van Hart van Brabant ook openbaar gemaakt. De site heeft een zgn. download centrum en daar kunt u alle documenten vinden:

http://www.regio-hartvanbrabant.nl/

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 11 maart 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns