Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-05-2018: Veiligheidsregio

Deel deze column:

Inhaalslag bij begroting 2019

Het tweede kwartaal is elk jaar weer de tijd van begrotingen en jaarrekeningen. De jaarstukken vallen bij bosjes in de brievenbus van de raadsleden. Alles bij elkaar zoveel informatie dat we de stukken al bezorgd krijgen voordat het college met een raadsvoorstel ter afhandeling komt. Raadsleden kunnen zich al vast inlezen en zich voorbereiden. Afgelopen weken heb ik al diverse begrotingen de revue laten passeren; deze week gaat het over de begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Vooraf was al aangekondigd dat de gemeentelijke bijdrage aan de begroting van de Veiligheidsregio aanzienlijk zal moeten toenemen. Na de regionalisatie van de brandweer is er jarenlang bezuinigd. Gevolg is dat de brandweerorganisatie niet meer op orde is. De regio moet op diverse onderdelen investeren in verbetering van de organisatie en kwaliteit van de talloze activiteiten. Brandweer is immers al lang niet meer een kwestie van het blussen van branden. Om de zaken weer op orde te brengen wil men de begroting structureel verhogen met een bedrag van 2,6 miljoen. In de begroting is toegelicht hoe men dat bedrag wil gaan besteden. Speerpunten van beleid zijn uitvoerig beschreven. Echter niet zichtbaar is hoe men dat extra bedrag van 2,6 miljoen per jaar nou precies over die speerpunten verdeelt. Daar komt nog bij dat men in de administratie een nieuw rekeningenschema heeft ingevoerd waardoor vergelijking met de begroting in voorgaande jaren ook niet goed mogelijk is. Toch is er wel iets bekend want in februari werd bij de vaststelling van het beleidskader al wel een stukje van de sluier opgelicht. Zie mijn column van 23 februari jl. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten die wegvallen en het gat dat daardoor in de begroting ontstaat moet ook weer gedicht worden.

In de meerjarenbegroting is voor de jaren 2020 en daarna nog geen rekening gehouden met een verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De totale begroting blijft op hetzelfde niveau, bijna 37 miljoen. Daarvan wordt 31 miljoen betaald door de deelnemende gemeenten. Heusden gaat een dikke 2,2 miljoen euro per jaar betalen.
Toch is min of meer al aangekondigd dat de Veiligheidsregio er met die 2,6 miljoen per jaar extra nog niet is. Dit jaar wordt er (evenals vorig jaar) wederom een bestuursconferentie georganiseerd om de stand van zaken nog eens grondig te analyseren. De mogelijkheid dat er in de komende jaren nog meer geld in de organisatie gestoken moet worden, mag zeker niet uitgesloten worden. Het lijkt een beetje op een inhaalslag die de regio aan het maken is. Als je de kosten van de Veiligheidsregio Brabant-Noord namelijk vergelijkt met andere regio’s, dan blijkt dat Brabant-Noord een stuk goedkoper is dan andere regio’s. Per inwoner wordt er hier ruim 10 euro minder uitgegeven dan het landelijk gemiddelde. De bijdrage gaat nu met ruim 4 euro per inwoner omhoog. We kunnen voor de komende jaren dus nog wel het een en ander verwachten.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 11 mei 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns