Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-09-2020: Arbeidsmigranten

Deel deze column:

Nieuw beleid arbeidsmigranten in de maak

De huisvesting van arbeidsmigranten vormt een toenemend maatschappelijk probleem: aan de ene kant heeft onze groeiende economie behoefte aan steeds meer arbeidsmigranten; aan de andere kant moeten al die mensen wel fatsoenlijk gehuisvest worden. In die behoefte aan huisvesting wordt graag door huisjesmelkers voorzien; beleggers kopen her en der eensgezinswoningen op om er migranten in te huisvesten. Volgens bestaand beleid in de gemeente Heusden mogen er in elk huis in principe 5 migranten gehuisvest worden; als je meer migranten in een huis kwijt wil, dan heb je daarvoor een vergunning nodig en die wordt alleen onder strikte voorwaarden verleend. Maar voor 5 of minder migranten heb je geen vergunning nodig en in de afgelopen jaren zien we dan ook steeds meer woningen met migranten in de woonwijken. Want voor beleggers is dit natuurlijk een uitstekende belegging: 5 bewoners van wie je een behoorlijke huursom kunt vragen, kassa.

Voor buurtbewoners niet prettig als ze jaar in, jaar uit, zien dat steeds meer huizen in hun straat of wijk bewoond worden door arbeidsmigranten. Regelmatig is er overlast in de vorm van drukte, lawaai, en/of parkeeroverlast en van een sociaal burenleven is vaak ook geen sprake. Logisch dat er in de afgelopen jaren steeds meer klachten kwamen en dit was dan ook de aanleiding voor de Heusdense politiek om te komen tot een nieuw beleid waarbij de vestiging van migranten meer gereguleerd wordt.  Want er komen nog altijd meer migranten bij; de coronacrisis zet daar wellicht tijdelijk een rem op maar onze economie vraagt om arbeidskrachten en daar was tot voor kort een groot gebrek aan. Emile Roemer, voorzitter van een landelijke commissie die het kabinet op dit gebied moet adviseren en onlangs op bezoek bij BOL.COM in Waalwijk, zei het heel treffend: “Gemeenten willen graag mooie bedrijven binnen hun grenzen halen, maar dan moet je ook bereid zijn de bijbehorende arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten.”

Uitgangspunt van het nieuwe Heusdense beleid is spreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten over de wijken. Daarnaast wordt de huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever blijvend mogelijk gemaakt en een derde pijler van het beleid wordt de geconcentreerde huisvesting van maximaal 30 migranten in grotere panden aan de randen van bedrijventerreinen en aan de dorpslinten van onze kernen.
Die spreiding over eensgezinswoningen (met maximaal 5 migranten)  in de wijken wil men bereiken door een vergunningenstelsel met toepassing van een zgn. 5%-regel. Volgens die norm mag maximaal 5% van de woningen in een bepaalde straat gebruikt worden voor huisvesting migranten. Bovendien mogen die huizen niet aan elkaar grenzen. Verder moet het pand voldoen aan de nu ook al geldende regelgeving met betrekking tot beschikbare ruimte, hygiëne, beschikbaarheid van parkeerplaatsen e.d.
Aan de randen van bedrijventerreinen en aan de dorpslinten komt er een mogelijkheid van geconcentreerde huisvesting in grotere panden voor maximaal 30 arbeidsmigranten. Zo’n pand telt dan als één woning mee voor die 5%-norm in die straat. Daar zit één van mijn kritiekpunten. Want dat betekent dus dat in een straat met 100 woningen er ook 5 vormen van geconcentreerde huisvesting zouden kunnen komen met maximaal 150 migranten en dat vind ik nou niet bepaald een bijdrage aan de zo gewenste spreiding. Vandaar mijn suggestie in de informatievergadering van twee weken geleden om zo’n geconcentreerde huisvesting extra zwaar mee te tellen bij toepassing van die 5%-regel, bijvoorbeeld door zo’n pand mee te tellen voor 2 of 3 woningen.
De inspraakprocedure loopt nog tot 30 september, dus als u nog een bijdrage wilt leveren, ga naar de site van de gemeente Heusden en lever uw zienswijze in. Daarna gaat het college alle ingediende zienswijzen en suggesties verwerken in een definitieve versie van het arbeidsmigrantenbeleid waarna de raad daar uiteindelijk nog een klap op moet geven. Dat zal waarschijnlijk in december van dit jaar gaan gebeuren.

Drunen, vrijdag 11 september 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer