Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-10-2019: De Schroef

Deel deze column:

Burgerinitiatief wil multifunctioneel sport- en recreatiepark

Het plan Dillenburg nadert zijn voltooiing. Momenteel wordt de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het recreatiepark De Schroef omgetoverd tot een fietspad en wordt Dillenburg en recreatiepark als het ware aaneen gesmeed. Sporthal Dillenburcht wordt direct aan het recreatiepark gelinkt en zo kunnen er allerlei kruisbestuivingen plaats gaan vinden. Daarnaast loopt er al enige tijd een zgn. burgerinitiatief om het sport- en recreatiepark De Schroef zelf aan te pakken en om te toveren tot een multifunctionele (sport-)accommodatie.

Het eerste initiatief kwam oorspronkelijk van atletiekvereniging DAK, maar andere bij het park betrokken partijen sloten zich al snel aan en in februari van dit jaar werd er een intentieovereenkomst gesloten. Deelnemers: DAK, MHCD, stichting De Schroef, Stichting De Burcht en het Gezondheidscentrum Drunen. Ook met het d’Oultremontcollege zijn gesprekken gevoerd.
In de intentieovereenkomst wordt het belang benadrukt van een “open en multifunctionele leefomgeving, die bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich ontplooien”. Door de ruimte geschikt te maken voor diverse doelgroepen en disciplines zoals zorg, onderwijs, natuur en sport kan het initiatief een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de gemeente. Het initiatief werd mede ondersteund door Rabobank; die maakte de inhuur van NOC*NSF en Sport Service Noord-Brabant financieel mogelijk om het initiatief verder op te starten.

Maar het verder brengen van dit initiatief is een complex probleem, dat de verenigingen zelf niet goed kunnen organiseren. Zij hebben hulp nodig en komen dan vanzelf terecht bij de gemeente, die ook eigenaar van het park is. De verenigingen hebben behoefte aan externe ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van dit initiatief en gemeentelijke ondersteuning bij het verdere proces. Het college van Heusden heeft enkele weken geleden besloten om het burgerinitiatief verder te ondersteunen. De gemeente heeft een extern adviesbureau ingeschakeld en daarvoor ook gelden ter beschikking gesteld, vooralsnog is een budget van ruim 35.000 euro beschikbaar en daarnaast dan nog de inzet van ambtelijke capaciteit. De gemeenteraad moet weliswaar nog met dit budget instemmen (via de eerstvolgende bestuursrapportage komt dit aan de orde), maar het college verwacht hier kennelijk geen problemen omdat het initiatief prima past in het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Inmiddels ligt er een stappenplan, opgesteld door het externe bureau Kragten. In dat stappenplan worden 4 fasen onderscheiden. De eerste fase is de analysefase, waarin de huidige situatie wordt geïnventariseerd en geanalyseerd met wensen en gedachten voor de toekomstige ontwikkeling. In deze fase worden gesprekken met alle betrokken partijen gevoerd. Resultaat van deze fase wordt een analysedocument. De tweede fase is de Verkenningsfase, waarin gesproken gaat worden met de initiatiefnemers, gemeente en Bureau Kragten. Ook volgen er gesprekken met diverse betrokken partijen en potentiële gebruikers.

Dat alles moet leiden tot een zgn. masterplan met een programma van eisen en wensen (fase 3), gevolgd door het maken van een masterplan in fase 4 met een uitgewerkt projectplan. Voor de uitvoering van dat projectplan zullen waarschijnlijk ook geldmiddelen nodig zijn; in de begroting van de gemeente zijn echter nog geen middelen voor dit doel opgenomen. Maar hopelijk komen de initiatiefnemers (want die blijven in het gehele proces een grote rol spelen), samen met bureau Kragten en de gemeente, tot zo’n goed en ook betaalbaar plan, dat de gemeenteraad daar niet omheen kan en dan zal er voor de financiering ook wel een oplossing bedacht worden.

Drunen, vrijdag 11 oktober 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns