Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

11-12-2015: GOL

Deel deze column:

Opnieuw uitstel GOL-maatregelen

Het GOL-project is al diverse keren in deze kolommen aan de orde geweest, voor de laatste keer in maart 2015. Sindsdien zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, maar elke keer schijnt dat te moeten leiden tot verder uitstel van de uitvoering van het project. Steeds weer blijkt meer tijd nodig te zijn voor een gedegen planologische voorbereiding van de plannen. Gingen we in maart nog uit van realisering in 2018 (althans de start daarvan), nu is het uitgangspunt dat de uitvoering van diverse maatregelen pas kan worden opgestart in 2019. Voor inwoners die bezwaar hebben tegen de nieuwe plannen wellicht goed nieuws, maar voor vele mensen die zitten te wachten op einde van de overlast (denk bijvoorbeeld aan het centrum van Vlijmen, de overlast in Eindstraat in Drunen, de met de dag toenemende drukte op de Spoorlaan, zowel in Drunen als in Nieuwkuijk) toch weer een domper.

In maart jl. verscheen de Notitie Detailniveau en Reikwijdte waarin de diverse maatregelen uitvoerig beschreven werden. Op onze site kunt u de notitie teruglezen. Maatregelen die in een eerdere fase van het al jaren durende voorbereidingsproces al uitvoerig onderzocht waren. Er liggen vuistdikke rapporten over het tracé randweg Vlijmen-oost en datzelfde geldt voor het te kiezen tracé voor de randweg in Drunen-west. Daar werden in het verleden al inspraakrondes voor gehouden. De NDR leverde echter toch weer de nodige reacties op. Intussen was er ook in Den Bosch op het provinciehuis iets gebeurd. Na de verkiezingen van maart 2015 is er een nieuwe wind gaan waaien en zat er een nieuwe gedeputeerde (Erik van Merriënboer). Die wil blijkbaar een nadrukkelijk eigen stempel op de procedure drukken, hij kwam zelfs persoonlijk in het gebied kijken. Vervolgens komt de Stuurgroep GOL na de zomervakantie met de mededeling dat de gehele procedure rondom de GOL weer helemaal vooraan gaat beginnen. Er zijn diverse nieuwe varianten n.a.v. de NDR ingediend; er zijn nog schetssessies met de buurtbewoners georganiseerd en dat alles heeft geleid tot vele nieuwe ideeën en suggesties. De Stuurgroep heeft dan ook besloten om al die suggesties weer opnieuw te gaan bekijken en mee te nemen in het vervolg van de procedure. Dat geldt dus ook voor de varianten bij Vlijmen-oost en Drunen-west, die al eerder zo uitgebreid werden onderzocht. Maar die oude rapporten gaan de prullenbak in en men begint weer gewoon opnieuw. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de invloed van de nieuwe gedeputeerde daar ook een rol bij heeft gespeeld.

Dat betekent dus ook opnieuw uitstel van uitvoering van maatregelen waar we nou al jaren op zitten te wachten. De realisatiefase schuift weer een jaar op en start nu (waarschijnlijk) in 2019. Tot die tijd is men druk in de weer met de MER-procedure en daarna de bestemmingsplanprocedures met de nodige bezwaren en beroepen. Want wel of geen inspraak, die bezwaren komen er toch en daarmee wordt in de planning dan ook rekening gehouden (terecht). Voor de situatie in Nieuwkuijk kan ik daar wel begrip voor opbrengen. De verkeersmaatregelen die in Nieuwkuijk genomen moeten worden zaten aanvankelijk in de tweede fase van het GOL-project. Maar die maatregelen zijn dit jaar overgeheveld naar de eerste fase en daarmee komen die maatregelen in een keer een stuk dichterbij. In het verleden zijn er nog geen inspraakprocedures rondom die plannen geweest omdat die plannen nog niet aan de orde waren. Maar dat is nu dus wel het geval. Dan moet je dus ook de inspraak organiseren en dat gebeurt nu dan ook.

Jammer dat de randwegen door deze vertraging weer meer dan een jaar worden uitgesteld want de verkeersoverlast wordt er niet kleiner op. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid verkeer die dagelijks in de ochtenduren vanuit Waalwijk via Drunen-west richting A59 rijdt (en s’-avonds weer terug) en de daarmee gepaard gaande drukte op de Spoorlaan, dan zou je wensen dat die randweg Drunen-west er morgen al zou liggen. En dat geldt ook voor de maatregelen die een einde moeten maken aan de overlast in centrum Vlijmen en de Eindstraat Drunen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 11 december 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns