Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-02-2021: Verkeer Vlijmen

Deel deze column:

Voorkeursvariant verkeer centrum Vlijmen

Vorige week heeft het college besloten het concept van het Mobiliteitsplan vrij te geven voor inspraak, een volgende stap op weg naar een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Onderdeel van dat nieuwe Mobiliteitsplan is een voorkeursvariant voor de toekomstige verkeersstromen in en rondom het centrum van Vlijmen. Want de uitvoering van de GOL-maatregelen zit er aan te komen en dat heeft best ingrijpende gevolgen voor het centrum van Vlijmen. Een van de belangrijkste doelstellingen van GOL is ook om het centrum van Vlijmen verkeersluw te maken. De oostelijke op- en afrit richting A59 gaan verdwijnen. De alternatieve ontsluiting gaat lopen via de Vijfhoevenweg, maar ook in zuidelijke richting via de Kennedybrug naar de nieuw aan te leggen parallelweg langs de A59. Verkeerstromen gaan anders lopen en om dat zo goed mogelijk te reguleren en het verkeer zo goed mogelijk te verdelen zijn aanvullende maatregelen gewenst. Daartoe heeft de gemeente nu een Variantenstudie verkeer centrum Vlijmen opgesteld. Zowel het concept-Mobiliteitsplan als de Variantenstudie liggen momenteel ter inzage; via de site van de gemeente kunt u beide plannen inzien en uw zienswijze op de plannen indienen. Dat kan nog tot 24 maart a.s. Op donderdag 25 februari komt er ook nog een online informatiesessie waarin een toelichting op de plannen wordt gegeven. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Heusden:

https://www.heusden.nl/nieuws/actueel-nieuws/verkeer-in-heusden/

Voor het verkeer in en rondom het centrum van Vlijmen is dit inmiddels de tweede inspraakronde. Het college heeft mede op basis van die inspraak nu een variantenstudie opgesteld en spreekt de voorkeur uit voor variant 5A. Belangrijke maatregelen in die variant:

  • De St. Catharinastraat krijgt eenrichtingsverkeer van noord naar zuid
  • Karrestraat eenrichtingsverkeer van noord naar zuid
  • De Akker eenrichtingsverkeer van west naar oost
  • Oliemaat wordt afgesloten voor autoverkeer
  • Vlaemsche Hoeve krijgt tussen Burg. Hoefnagelstraat en Wolput eenrichtingsverkeer van zuid naar noord met een verplichte rijrichting naar links op de Wolput

De Kennedybrug blijft in deze variant vooralsnog open voor vrachtverkeer. Uit het overzicht Resultaten Verkeersmodel blijkt dat de verkeersdruk in de diverse straten rondom het centrum redelijk verdeeld wordt. De nieuw aan te leggen parallelweg wordt optimaal benut (7500 motorvoertuigen per dag), een belangrijk voordeel, maar de verkeersdruk op de Kennedybrug blijft (met 8100 motorvoertuigen) relatief erg hoog. In deze fase van besluitvorming hoeft er echter nog geen definitief besluit over al dan niet vrachtverkeer op de Kennedybrug te worden genomen. Dat wordt nog in een aparte studie beoordeeld en mede in overleg met Rijkswaterstaat zal daar later nog een besluit over genomen worden.

Zoals gezegd, de inspraak loopt tot 24 maart. Dan gaat het college beoordelen of de nu voorliggende plannen nog aangepast moeten worden en daarna worden de plannen ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Drunen, vrijdag 12 februari 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns