Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-03-2021: Woningbouw

Deel deze column:

Heeft nieuwe Woonvisie al effect op woningbouw?

In september 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Het beleid werd daarbij op diverse onderdelen aangepast, bijvoorbeeld meer aandacht voor sociale woningbouw en meer ruimte voor woningbouw op eigen grond. Dat laatste aspect zien we nu in de praktijk gebracht. Bijna elke maand komen er in de collegevergaderingen nieuwe initiatieven voor woningbouw aan de orde die tot voor kort waarschijnlijk niet gehonoreerd zouden worden. In december vorig jaar besloot het college bijvoorbeeld om mee te werken aan de herontwikkeling van een kantoorpand tot een tiental studio’s en een hoofdwoning aan de Grotestraat in Drunen. Verder werd toen in principe medewerking toegezegd aan de bouw van een nieuwe woning op de hoek Grotestraat-Brabantseweg, ook in Drunen. Enkele weken terug besloot het college medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen aan de Kleinestraat/Eindstraat in Drunen (een van die twee woningen moet dan wel een starterswoning of een seniorenwoning zijn en ook dat is het gevolg van nieuw beleid in die nieuwe woonvisie). Verder besloot het college mee te werken aan de herontwikkeling van een agrarisch bedrijf naar woningbouw aan de Wolput in Vlijmen en de herontwikkeling van een brouwerij  naar een woning aan de Meliestraat, ook in Vlijmen.
In redelijk korte termijn worden dus al 5 woningen en een tiental studio’s in principe goedgekeurd; procedures voor de werkelijke bouw moeten natuurlijk nog gevoerd worden en de definitieve toestemming kan daarna pas verleend worden, maar er wordt dus kennelijk wel een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. Alleen maar goed want er is een schrikbarend tekort aan nieuwbouwwoningen en elke nieuwe woning erbij is er een.

Over procedures gesproken, het college heeft vorige week ook besloten om aan die procedure een zgn. omgevingsdialoog toe te voegen. Niet om de weg naar een bouwvergunning nog moeilijker te maken, maar eerder om te voorkomen dat er tijdens de vergunningenprocedures onverwachte problemen optreden. Veel gemeenten in Nederland werken al met zo’n omgevingsdialoog en ook Heusden gaat er nu gebruik van maken. Er is een Handleiding omgevingsdialoog opgesteld en aan de hand daarvan kunnen initiatiefnemers al in een vroeg stadium overleg plegen met omwonenden. Die dialoog kan erg eenvoudig zijn als het gaat om kleine plannetjes zoals een aanbouw van een keuken of het plaatsen van een dakkapel. De dialoog zal zich dan meestal beperken tot de directe buren; problemen zijn daar meestal niet te verwachten, maar het is wel prettig als omwonenden van de plannen op de hoogte zijn. Bij grotere plannen zoals het bouwen van meerdere woningen zal de omgevingsdialoog een veel breder karakter krijgen. Het overleg zal dan in een veel bredere kring gevoerd moeten worden.
Met die handleiding denkt de gemeente ervaring op te doen in voorbereiding op de invoering van de nieuwe omgevingswet waarbij een participatieverordening verplicht wordt gesteld. De handleiding gaat voortaan onderdeel vormen van de procedure aanvraag omgevingsvergunning. Toch heeft die handleiding op dit moment nog geen juridische status en is ook niet doorslaggevend bij de verdere besluitvorming. Het college kan een vergunning blijven verlenen ook als de omgeving daar niet positief tegenover staat. Aan de andere kant kan de omgeving gebruik blijven maken van de mogelijkheden die er nu ook al zijn zoals het indienen van zienswijzen en bezwaren. Wat dat betreft verandert er op dit moment dus helemaal niets. Maar de handleiding kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn bij het voeren van overleg met de omgeving. Bovendien kan het gebruik van de handleiding ook belangrijke informatie voor de gemeente opleveren over hoe men om moet gaan met participatie bij de nieuwe omgevingswet. Een goede monitoring van de ervaringen en een goede evaluatie van de opgedane ervaringen zijn daarbij natuurlijk erg belangrijk.

Drunen, vrijdag 12 maart 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns