Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Deel deze column:

Versterking regionale economie

Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is: Mens en Samenleving, Leefomgeving en Milieu en Economie. Deze week wil ik nader ingaan op het programma Economie. Doel van de regionale samenwerking Hart van Brabant is versterking van de regionale economie. In de (concept-) Strategische Meerjaren Agenda (SMA) wordt als grote ambitie neergelegd “verslimming” van de economie, waarbij men zich vooral richt op drie sterke punten van Midden-Brabant: de maakindustrie, de logistiek en de vrijetijdsindustrie. Daarnaast streeft men naar een optimale aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Door het opstellen van een Human Capital Agenda per bedrijfssector wil men proberen een duurzame inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. Verbetering van de arbeidsparticipatie is een belangrijk doel.

Bij de uitvoering van dit beleid wordt de kennisintensieve dienstverlening als randvoorwaarde gezien. “Slimme” dienstverlening wordt een nieuw kernprogramma: smart industry, smart logistics en smart leisure. Men zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de diverse kennisinstituten in onze regio zoals de Tilburgse Universiteit, de twee hogescholen en ook de vele MBO-opleidingen. En natuurlijk werkt men ook samen met het bedrijfsleven. Hart van Brabant en Midpoint Brabant gaan hier hand in hand.

De uitwerking van het programma Economie heeft drie belangrijke uitgangspunten: innovatie, verbetering menselijk kapitaal en circulaire economie (ofwel verbetering ecologisch kapitaal).
In de SMA worden 16 concrete doelen benoemd; bij een aantal daarvan worden ook de nodige indicatoren vermeld aan de hand waarvan men de resultaten van het beleid kan vaststellen. Om die 16 doelen te realiseren worden 22 activiteiten genoemd waarmee de regio actief bezig is of bezig gaat.
Enkele voorbeelden van doelstellingen in het economisch programma:

  • de spoorzone in Tilburg groeit uit tot een innovatiedistrict met meerwaarde voor de nieuwe kenniseconomie in de gehele regio en zelfs daarbuiten;
  • De datamaturiteit van de bedrijven in de regio stijgt verder door;
  • De omvang van de Research en Development in onze regio moet stijgen van 340 naar 400 miljoen;
  • Het aantal start-ups groeit met 20%;
  • De veerkracht van de arbeidsmarkt neemt verder toe;
  • Het beschikbare regionale arbeidspotentieel wordt beter benut, de arbeidsparticipatie groeit van 69% naar 72%;
  • De regio stimuleert Een Leven Lang Ontwikkelen;
  • Er komt een geïntegreerd gemeenschappelijk beleid inzake arbeidsmigratie, waarbij niet alleen economische aspecten worden meegenomen, maar ook woonaspecten en samenlevingsaspecten;
  • De CO2-uitstoot van onze regionale industrie, logistiek en vrijetijdseconomie is in 2023 16% gedaald ten opzichte van 1990;

Om die doelen te bereiken moet er hard gewerkt worden op diverse terreinen in samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en allerlei andere maatschappelijke instellingen. De regio faciliteert bedrijven op diverse manieren zoals start-up ondersteuning, financieringsadviezen, acquistie en promotie, een dashboard en cluster- en campusvorming. Men probeert daarbij de lijntjes kort te houden en een optimale service te bieden via de bedrijvenclusters Gate 2 in Gilze en Rijen en Metal Valley in Heusden en via de “huizen” in onze regio: het Huis van de Logistiek en het House of Leisure.

Een mooi en interessant programma dat bol staat van termen als innovatie en duurzaamheid, verbetering van het economisch kapitaal, maar niet minder belangrijk ook verbetering van het menselijk en het ecologisch kapitaal. Het gaat niet alleen maar om het realiseren van meer economische groei, maar vooral om een slimmere economie met oog voor mens, voor maatschappij en voor de omgeving.
Volgende keer aandacht voor het programma Leefomgeving en Milieu

 

Drunen, vrijdag 12 april 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns