Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-05-2017: Centrumplan Vlijmen

Deel deze column:

Nieuw bestemmingsplan in procedure

Afgelopen weken heb ik geschreven over twee grote projecten waar we in de gemeente Heusden al jaren aan werken: de renovatie van de Voorste Venne en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Deze week een ander majeur project waarvoor de voorbereidingen al jarenlang aan de gang zijn, het Centrumplan Vlijmen. Dit project is inmiddels volop in uitvoering; de bouwactiviteiten vorderen gestaag en na de zomervakantie wordt de bouw van de nieuwe oostwand opgeleverd. Of er ook een nieuw paviljoen op het Plein komt, dat is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de belangstelling van ondernemers.

Hoog tijd om ook het bestemmingsplan te actualiseren of beter om te zorgen voor een nieuw actueel bestemmingsplan. Want op dit moment geldt er helemaal geen bestemmingsplan en is de Bouwverordening nog leidend. In de afgelopen jaren werd er wel een nieuw bestemmingsplan gemaakt, maar dat is zoals bekend destijds door de Raad van State naar de prullenmand verwezen. De regels van de Bouwverordening zijn nu leidend, maar die gelden tot uiterlijk 1 juli 2018 en dus hebben we nog ruim een jaar te gaan voor een nieuwe regeling. Rekening houdend met inspraaktermijnen en de mogelijkheid van bezwaar en beroep zullen we die tijd ook wel nodig hebben.

 

Centrumplan Vlijmen

Er is inmiddels een voorontwerp bestemmingsplan Centrum Vlijmen opgesteld. Dit voorontwerp ligt sinds gisteren (11 mei) ter inzage en u kunt het ook digitaal inzien (Ruimtelijkeplannen.nl). Tot 7 juni kan iedereen een inspraakreactie indienen. Er is sprake van een zgn. consoliderend bestemmingsplan, d.w.z. dat de bestaande functies en voorzieningen als zodanig bestemd worden. De nieuwe ontwikkelingen in het Centrumplan Vlijmen worden uiteraard in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt. Dat betreft bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, althans voor zover dat betrekking heeft op het Plein, de aansluiting naar het Van Greunsvenpark, de nieuwe ontsluitingsroute via het huidige perceel Akkerstraat 10 en het eerste westelijke gedeelte van de Mgr. Van Kesselstraat. Inmiddels is met de uitvoering hiervan al begonnen. In een volgende fase komen ook nog de rotonde en delen van De Akker, Akkerstraat en Sint Catharinastraat aan bod, maar met de uitvoering daarvan kan pas begonnen worden wanneer de op- en afrit 44 van de A59 is opgeheven.

Die nieuwe ontsluitingsroute komt achter de Hema en Bakker Bart en verbindt de Akker met het nieuwe parkeerterrein aan het Kloosterpad. Deze nieuwe verbinding wordt straks ook gebruikt voor de bevoorrading van de winkels. Overigens blijft straks een deel van het huidige Plein ook beschikbaar als parkeerruimte.
Aan de zuidzijde van het Plein (aan de kant van De Akker) komt een paviljoen met een oppervlakte van ca. 330 m2 , althans als er vanuit het bedrijfsleven voldoende belangstelling is om dit ook te exploiteren. U moet dan denken aan functies die de verblijfskwaliteit vergroten en bezoekers langer vasthouden, zoals kwalitatief hoogwaardige horeca, een bloemenwinkel of kapper. Aan de zuidzijde van dat paviljoen is ruimte voor een terras.

Zoals gezegd, het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf nu vier weken ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen een inspraakreactie aanleveren.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 12 mei 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns