Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

12-06-2015: Financiële ontwikkelingen 2015

Deel deze column:

Bestuursrapportage geeft positief beeld

Zoals vorige week al aangekondigd, dit keer aandacht voor de eerste bestuursrapportage van de gemeente Heusden. In die bestuursrapportage wordt gekeken of er gedurende de eerste drie maanden van 2015 reden is om de begroting 2015 bij te stellen. Want een begroting blijft natuurlijk een begroting, d.w.z. een schatting van toekomstige ontvangsten en uitgaven. En een jaar duurt lang en er kan veel gebeuren. Daarom is het goed om nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden en zo nodig de begroting tussentijds aan te passen. Dat gebeurt in principe twee keer per jaar en de eerste bestuursrapportage over 2015 is dus nu uitgekomen.

Als je zo’n bestuursrapportage op je bureau krijgt (tegenwoordig uiteraard in digitale vorm), dan kijk je op de eerste plaats naar het eindresultaat. Wat gebeurt er met het begrotingssaldo? Dat begrotingssaldo was bij de vaststelling van de begroting 2015 al negatief (-269 duizend). Bij de tweede bestuursrapportage 2014 werd dat saldo bijgesteld tot 484 duizend euro negatief en dat bedrag vormt dus het uitgangspunt voor de eerste bestuursrapportage van 2015. Welnu, in die rapportage blijkt een licht positieve bijstelling met 275 duizend zodat het begrotingssaldo nu uitkomt op 209 duizend negatief. Op zich geen reden om je ongerust te maken; we praten immers over een totale begroting van bijna 100 miljoen!

Die positieve uitkomst van 275 duizend euro wordt veroorzaakt door slechts een tweetal positieve factoren. De salariskosten van gemeenteraad en college vallen door een technische fiscale aanpassing iets gunstiger uit (70 duizend euro voordeel) maar de belangrijkste positieve factor is het renteresultaat, dat maar liefst 690 duizend euro gunstiger uitpakt. Dat komt met name omdat enkele (grote) leningen in 2015 moeten worden afgelost. Die leningen worden geherfinancierd met leningen tegen een lager interestpercentage en dat scheelt de gemeente al 4 ton. Daarnaast hoeft er minder rente bijgeschreven te worden op de verliesvoorzieningen en zijn er minder rentekosten omdat geplande investeringen wat later dan gepland plaats vinden. Bijkomend voordeel is dat dit voordelig effect ook stevig doorwerkt in de meerjarenbegroting.

Maar er zijn natuurlijk ook negatieve ontwikkelingen. Zo blijkt nu dat de Rijksoverheid geen vergoeding meer betaalt voor proces-verbalen die de gemeente uitschrijft voor verkeerd parkeren. Dat kost de gemeente dit jaar 54 duizend euro. Op zich zou je dat geheel of gedeeltelijk kunnen opvangen door gewoon minder op straat te laten controleren maar dat is al in contracten vastgelegd en daar kun je niet meer onderuit. Ook zwembad Het Run levert nog een extra kostenpost voor dit jaar op. Zoals bekend is de exploitatie door de Smulkar uiteindelijk niet gelukt en moest de gemeente op zoek naar een nieuwe exploitant. Die is inmiddels gevonden, maar bepaalde kosten zoals verzekering en belasting kwamen daardoor weer voor gemeente, kosten 45 duizend euro. Voor de restauratie van de zgn. Dubbele Sluis in de Elshoutse Zeedijk is 80 duizend euro uitgetrokken. Die restauratie wordt betaald vanuit diverse subsidiebronnen zoals provincie en waterschap, maar ook de gemeente zelf zal daaraan een bijdrage moeten betalen.

Baanbrekers vergt een extra bedrag van 115 duizend euro en ook het vluchtelingenwerk heeft een extra subsidie nodig van 33,5 duizend euro vanwege een aanzienlijke stijging van het aantal asielzoekers. En zo zijn er nog diverse kleinere tegenvallers; het uiteindelijke resultaat is dus een voordelig effect van 275 duizend euro.

Een aantal van die mee- en tegenvallers werkt ook structureel door naar volgende jaren. Eigenlijk is dat nog het meest positieve element van deze bestuursrapportage. Vooral het meer positieve renteresultaat speelt daarbij een doorslaggevende rol. Maar in de Voorjaarsnota wordt dat positieve effect weer voor een belangrijk deel teniet gedaan. Dat komt doordat het college de rekenrente met ingang van 2016 wil verlagen van 3 naar 2,5%. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar dat heeft toch aanzienlijk gevolgen. Daarover volgende week meer.

Drunen, vrijdag 12 juni 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer