Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-02-2015: Gymzaal Heusden

Deel deze column:

Sloop gymzaal onvermijdelijk

Afgelopen weken is er nog al wat deining ontstaan over de voorgenomen sloop van de gymzaal aan de Demer in de vesting Heusden. Uit de vele publicaties en ingezonden brieven blijkt dat er nog al wat hardnekkige misverstanden rondom dat sloopbesluit leven. Afgelopen dinsdag kwam de kwestie ook aan bod in de raadsvergadering. Vragen van Heusden Eén werden mondeling beantwoord en er werd een motie van het CDA en D66 ingediend. Deze partijen wilden uitstel van sloop om eerst te kunnen praten met alle betrokkenen en eventuele alternatieven onderzoeken. Maar het was een motie voor de bühne en die maakte dan ook geen schijn van kans. Alleen de drie oppositiepartijen stemden vóór; de overgrote meerderheid van de raad stemde tegen de motie.

Zoals gezegd, er leven nog al wat misverstanden rondom dit sloopbesluit. Zo lees je in diverse ingezonden en zelfs redactionele stukken dat de exploitatiekosten van de gymzaal slechts 77 euro per jaar zouden zijn. Maar iedereen zal toch begrijpen dat je voor 77 euro per jaar geen gymzaal zult kunnen exploiteren, denk alleen maar aan de energiekosten voor de verwarming. Hoe zo’n bedrag een eigen leven kan gaan leiden, dat blijft een onbegrijpelijke zaak. Wethouder Mulder gaf afgelopen dinsdag nog eens aan dat de jaarlijkse exploitatiekosten zo rond de 15 duizend euro per jaar schommelen en dat is dan nog exclusief het grote onderhoud. Hou je daar ook nog rekening mee, dan kom je op een gemiddeld bedrag van zo’n 30 duizend euro per jaar. En dan gaat het dus al om heel andere bedragen, die door particuliere initiatieven nauwelijks op te brengen zijn. Ongelukkigerwijs is de verwarmingsinstallatie inmiddels al uit de zaal verwijderd en dat geldt ook voor het sanitair. Als je de zaal nu opnieuw zou willen gebruiken, dan betekent dat dus ook nog extra kosten om die zaken weer terug te brengen, maar dat even terzijde.

Die kostbare exploitatie is overigens niet de belangrijkste reden om te slopen. Geruime tijd geleden heeft de gemeenteraad al besloten om een groot aantal gemeentelijke eigendommen af te stoten. De financiële reserves van de gemeente Heusden zijn in de afgelopen crisisjaren behoorlijk aangetast en komen op een niveau dat maatregelen keihard nodig zijn. De Algemene Reserve moet in de komende jaren weer op peil gebracht worden; daar zijn alle partijen het ook wel over eens. De verkoop van gemeentelijke eigendommen (zowel gronden als gebouwen) moet op termijn meer dan 15 miljoen in het gemeentelijk laatje brengen. Veel van die gemeentelijke gebouwen zoals een gymzaal zijn niet echt geschikt voor de verkoop. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de naastgelegen voormalige MAVO-school, nu in gebruik als creativiteitscentrum. Beide gebouwen worden gekenmerkt door hoge exploitatiekosten en een relatief erg lage bezettingsgraad. De onderliggende grond vertegenwoordigt echter wel een grote waarde; als de gebouwen gesloopt zijn ligt hier een prachtige bouwlocatie, met name geschikt voor woningbouw.

Als je het terrein (gymzaal, creativiteitscentrum en verdere omgeving) als geheel beziet, dan moet je vaststellen dat de gemeenschap daar nu elk jaar veel geld in moet pompen (dure exploitatie), dat de financiële opbrengsten minimaal zijn, maar ook dat het maatschappelijk rendement relatief laag is. Immers de bezettingsgraad van de gebouwen is erg laag. En dan kun je je afvragen of dat maatschappelijk gezien wel verantwoord is. Natuurlijk is het voor de leerlingen van de basisschool niet fijn dat ze hun gymzaaltje kwijt raken en dat ze nu verder moeten lopen. Maar aan de andere kant valt de te overbruggen afstand (1,2 kilometer) naar de nieuwe gymlocatie royaal binnen de normen die daarvoor landelijk gelden.

De hele gang van zaken rondom de sloop verdient geen schoonheidsprijs. De communicatie vanuit de gemeente had beter gekund, de planning van de sloop had beter gemoeten, allemaal waar. Maar dat betekent niet dat die sloop nu niet door moet gaan. Het zgn. point of no return is al lang gepasseerd en er is geen zinvol alternatief. Het gymzaaltje nu weer in gebruik nemen is feitelijk niet meer mogelijk zonder grote investeringen in verwarming en sanitair, een burgerinitiatief de kans geven om het zaaltje te exploiteren is niet zinvol. Je geeft de burgers dan een kat in de zak, aldus de wethouder. De kosten kunnen vanuit een particulier initiatief gewoon niet gefinancierd worden; bovendien komt er dan ook geen bijdrage ten behoeve van de hoofddoelstelling van gemeentelijk beleid (herstel van de financiële reservepositie van de gemeente). De motie van CDA en D66 was leuk voor de publieke tribune, maar had geen enkele realiteitsgehalte.

 

Drunen, vrijdag 13 februari 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns