Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-03-2020: GOL

Deel deze column:

Kosten voor Heusden begroot op 26,8 miljoen

In de raadsvergadering van 24 maart a.s. komt de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) weer eens aan de orde. Het college stelt aan de raad voor om een krediet van 26,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van diverse GOL-maatregelen. Sommigen vinden dat voorbarig want de Raad van State moet toch nog een uitspraak doen over de vele bezwaren die zijn ingediend. Die procedure loopt inmiddels al meer dan een jaar, eind maart is er een regiezitting, maar het ziet er naar uit dat de definitieve uitspraak nog geruime tijd op zich zal laten wachten. De Raad van State neemt er de tijd voor, zullen we maar zeggen. Waarom dan nu al een krediet beschikbaar stellen als de plannen met de uitspraak van de Raad van State nog zouden kunnen veranderen (hetgeen niet de verwachting is). Welnu, de betrokken partijen waaronder de gemeenten Heusden en Waalwijk hebben afgesproken om het beschikbaar stellen van het benodigde krediet nu al te regelen om straks, als de uitspraak van de Raad van State er ligt, zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de uitvoering. We hebben in de loop van de afgelopen jaren al genoeg vertraging opgelopen, zo is de gedachte. De Bestuursovereenkomst inzake de GOL werd al gesloten in oktober 2013 en we zijn dus nu al bijna 7 jaren verder voor we aan de uitvoering toekomen.

Inmiddels lopen de kosten wel op: de totale kosten van het GOL-project zijn nu ingeschat op 117,6 miljoen, een stijging van ca. 16 miljoen ten opzichten van eerdere berekeningen. Op zich ook wel begrijpelijk dat die kosten zo snel stijgen: de bouwkosten zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen, risico’s nemen toe, denk aan stikstof, PFAS, BTW die mogelijk niet teruggevorderd kan worden en mogelijke nadeelcompensatie voor burgers en bedrijven die schade ondervinden van de GOL-werkzaamheden. Voor die risicoreservering alleen al is nu 12,8 miljoen in de GOL-begroting opgenomen. Binnen dat totale bedrag van 117,6 miljoen moeten alle maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Afsluiting aansluiting 44 op de A59 en aanpassing van de op- en afrit 45 Vlijmen-oost met een nieuwe randweg die aansluit op de Vijfhoevenlaan
  • Aanleg van een ecopassage onder de A59 bij Vlijmen-oost
  • Realiseren van verlengde op- en afrit bij Nieuwkuijk inclusief parallelstructuren
  • Westelijke randweg met reconstructie aansluiting 40 Drunen-west en Waalwijk en noordelijke parallelstructuur in Waalwijk
  • Doortrekken van de spoorlaan in Drunen naar de vernieuwde aansluiting 40
  • Realiseren van een volledige snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch
  • Sommige projecten zijn al gerealiseerd zoals het afsluiten van de aansluitingen A59 bij Wolfshoek Elshout en het aanleggen van het Ei van Drunen.

De oorspronkelijke plannen in Drunen-noord zijn inmiddels aangepast i.v.m. de waterberging ter plaatse. De huidige spoorsloot heeft bij extreme regenbuien te weinig capaciteit om het overtollige water af te voeren. Bij een stevige bui werken daardoor de overstorten niet meer voldoende en komt er water op straten te staan. Dat probleem wil men nu ook mee oplossen. De huidige spoorlaan schuift wat op in noordelijke richting (dus dichter naar de A59) waardoor er meer ruimte overblijft voor zowel de snelfietsroute als de verbrede spoorsloot. De extra kosten die hier mee samen hangen vallen uiteraard buiten het GOL-budget en worden betaald door de gemeente Heusden en door het waterschap.

Extra kosten in het GOL-project van 16 miljoen dus en volgens de afgesproken verdeelsleutels komt daarvan 4,8 miljoen voor rekening van de gemeente Heusden. In een eerste voorstel, dat vorige week op de agenda van de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid stond, ging het college ervan uit dat die kosten al binnen de gemeentelijke begroting afgedekt waren. Maar dat bleek een misrekening. Nog vóór de vergadering kwam het college met een raadsinformatiebrief dat de voorgestelde dekking niet deugde en dat men alsnog een dekking moest gaan zoeken voor die 4,8 miljoen. Dat nieuwe voorstel is inmiddels wel beschikbaar. Een slordige fout, die gelukkig ook tijdig is hersteld.

Drunen, vrijdag 13 maart 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns