Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-04-2018: Woningbouw

Deel deze column:

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw

Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college om de looptijd van de Grassen aanzienlijk te verlengen. Dat heeft direct gevolgen voor de grondexploitatie. Zo mag er op grond van de meest recente begrotingsvoorschriften bijvoorbeeld geen rente meer bijgeschreven worden als de looptijd van het exploitatieplan meer dan 10 jaren bedraagt en dat is in dit geval inderdaad aan de orde. In de woningbouwplanning wordt de bouw van 267 woningen in de Grassen verschoven naar 2028 en volgende jaren. Die woningbouwplanning is al in het college vastgesteld; inmiddels heeft het college ook al een bestuursopdracht vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de Grassen, waarin met deze ontwikkeling rekening is gehouden. Op zich is die volgorde enigszins merkwaardig, want de gemeenteraad moet het besluit tot verlenging van die looptijd nog nemen. En dat is toch echt een bevoegdheid van de raad zelf.

Die bestuursopdracht heeft vooral betrekking op de 2e fase van het plan De Grassen. De nu nog lopende eerste fase met 160 woningen zal in 2020 naar verwachting afgerond zijn. In de jaren daarna komt de woningbouw in de Grassen geheel stil te liggen. In de jaren 2023 t/m 2027 worden er jaarlijks 40 woningen in fase 2 gebouwd. In de jaren 2026 en 2027 komen daar nog resp. 85 en 100 woningen extra bij in fase 3 van het plan. Als je deze cijfers vergelijkt met de woningbouwplanning van december vorig jaar, dan zijn daarmee 267 woningen uit de planning verschoven naar 2028 en volgende jaren. Het totaal aantal te bouwen woningen is ten opzichte van de vorige planning nauwelijks veranderd en dus betekent dit een aanzienlijke vertraging van het bouwtempo. Op zich best jammer want de woningmarkt loopt momenteel uitstekend, er is veel vraag naar nieuwe woningen en ook voor de gemeentelijke grondexploitatie is het niet gunstig als het bouwtempo vertraagt. Daarbij moet dan nog wel vermeld worden dat het bouwtempo in de Gorsen in Elshout en in het plan Victoria in Haarsteeg weer iets versneld is.

De genoemde bestuursopdracht heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van de Grassen waarbij met verschillende zaken rekening moet worden gehouden. Zo ligt er nog een bouwclaim van projectontwikkelaar Van Wanrooij die in totaal nog ruim 380 woningen mag bouwen. Een aantal daarvan zal in fase 2 en fase 3 gerealiseerd moeten gaan worden. In die twee fasen zijn 385 woningen gepland (260 koop en 125 sociale huurwoningen). Verder moet er een nieuwe basisschool in de planning meegenomen worden. Maar het belangrijkste is nog wel de GOL, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De nieuwbouwwijk krijgt namelijk een ontsluiting naar de A59 via de oostelijke randweg Vlijmen zoals die in de GOL-plannen is opgenomen. Als dat project om welke reden dan ook vertraging oploopt, dan zal de woningbouw in de Grassen ook nog verder opgeschoven moeten worden.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 13 april 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns