Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-05-2016: Vluchtelingenopvang

Deel deze column:

Op zoek naar locaties

Volgende week dinsdag moet de gemeenteraad een besluit nemen over de huisvesting van 200 vluchtelingen en 50 minderjarige meisjes. In een brief van de Commissaris van de Koning werd de gemeente opgeroepen om vóór 15 mei daarover een uitspraak te doen. Maar die datum paste niet in de Heusdense strategie. Heusden wilde eerst de bevolking raadplegen en dat is in de afgelopen week gebeurd. Drie sessies waarbij de inwoners van de voormalige gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden de gelegenheid kregen om hun ideeën te spuien. Zelf ben ik aanwezig geweest bij de bijeenkomst afgelopen maandag in de Voorste Venne (ca. 70 mensen aanwezig) in Drunen en afgelopen dinsdag in Mariënkroon (ca. 100 mensen aanwezig). Beide bijeenkomsten heb ik ervaren als bijzonder positief waarbij mensen over het algemeen alle begrip toonden voor het feit dat we vluchtelingen moeten opvangen en waarbij ook vele locaties genoemd werden.

Vele locaties zijn genoemd; of ze ook allemaal geschikt zijn is natuurlijk een ander verhaal, maar dat moet de gemeente maar beoordelen. In het raadsvoorstel dat komende dinsdag aan de orde komt zal daar ongetwijfeld meer duidelijkheid over worden geboden. Maar de wijze waarop de bevolking bij de besluitvorming werd betrokken lijkt mij ook bij andere besluitvormingsprocessen heel goed bruikbaar. Natuurlijk, betrekken van inwoners bij de besluitvorming is niet nieuw. Denk aan allerlei inspraakmogelijkheden bij bijvoorbeeld de totstandkoming van bestemmingsplannen, de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, initiatieven als De Buurt bestuurt, wijktips e.d. En dan is er nog de mogelijkheid van het (formele) burgerinitiatief, zij het dat daar nog nooit gebruik van is gemaakt. Zelf kreeg ik bij de vele gesprekken bij beide bijeenkomsten afgelopen week de indruk dat mensen het als bijzonder positief ervaren dat men mag meepraten en dat men ook serieus genomen wordt. Ook kon men heel goed begrip opbrengen voor het feit dat de gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het aanwijzen van de definitieve locaties. Waarbij we ons wel moeten realiseren dat het aanwezige publiek niet geheel representatief is voor de gehele bevolking. Want de mensen die zich vooraf aangemeld hadden en ook aanwezig waren zijn over het algemeen wel de mensen die betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel tonen en begrip kunnen opbrengen voor het feit dat er überhaupt vluchtelingen opgevangen moeten worden. En we hebben bij bijeenkomsten in andere gemeenten kunnen zien dat het er ook heel anders aan kan toe gaan.

Veel mensen vonden het best moeilijk om beschikbare locaties op te noemen. Sommigen vroegen zich ook af waarom de gemeenten niet met een soort groslijst was gekomen waaruit de mensen dan een keuze konden maken. Maar daar is bewust niet voor gekozen. De gemeente wilde elke schijn dat men de discussie wilde sturen voorkomen. En uit het feit dat er zoveel alternatieve locaties genoemd zijn blijkt ook dat mensen zelf ook best creatief zijn en tot goede oplossingen kunnen komen. Naarmate er meer mensen aan zo’n brainstormsessie meedoen komen er ook meer ideeën los en aan het einde van de sessie wordt alles op een rijtje gezet en dan pas kan men stemmen op een voorkeurslocatie. Een goede werkwijze die ook zorgt voor meer draagvlak onder de bevolking voor de uiteindelijke beslissing. Al moeten we niet de illusie hebben dat door deze werkwijze de weerstand tegen opvang van vluchtelingen die ook bij delen van de Heusdense bevolking aanwezig is, verdwenen zou zijn.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 13 mei 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns