Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-11-2015: Toeristenbelasting

Deel deze column:

Raad houdt vast aan toeristenbelasting

Gisteren heeft de gemeenteraad de begroting 2016 vastgesteld. Bij de vaststelling van die begroting komen ook allerlei verordeningen aan bod zoals de gemeentelijke belastingen. De belangrijkste daarvan zijn de verordeningen voor de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolrecht. Maar ook de toeristenbelasting komt dan weer aan bof en dat is voor diverse ondernemers uit die sector dan weer de gelegenheid om de nodige protesten te laten horen. Het tarief voor de toeristenbelasting was in 2014 nog één euro per persoon per overnachting; vorig jaar werd dat tarief verhoogd naar € 1,50. Voor volgend jaar wordt geen verhoging voorgesteld en blijft het tarief dus gelijk gewoon hetzelfde. Toch diverse bezwaarschriften die allemaal globaal dezelfde inhoud hebben: het tarief is veel te hoog, de toeristenbelasting brengt een hoop administratieve rompslomp met zich mee en men vindt het heffen van toeristenbelasting eigen helemaal niet eerlijk. De gemeente streeft naar meer verblijfsrecreatie, maar het hoge tarief zou die verblijfsrecreatie eerder afremmen. Het lijkt er overigens op dat, gelet op de gelijkluidende bezwaarschriften, hier sprake is van een gecoördineerde actie. Maar dat mag.

Dat het hoge tarief de verblijfsrecreatie zou belemmeren waag ik te betwijfelen, gelet op het feit dat er in de afgelopen jaren juist nieuwe accommodaties zijn bijgekomen. Wel is het zo dat landelijk gezien het aantal kampeervakanties in de afgelopen decennia met een kwart gedaald is, aldus een bericht deze week in de Telegraaf. Maar die landelijke tendens kun je moeilijk aan de Heusdense toeristenbelasting toeschrijven.

De opbrengst van de toeristenbelasting voor 2016 wordt geraamd op 79.000 euro. Dat geld is niet geoormerkt en mag dus in principe voor alles gebruikt worden. Zoals dat ook geldt voor de OZB, voor de hondenbelasting e.d. Die opbrengst valt echter in het niet als je kijkt naar het bedrag dat de gemeente uitgeeft aan Toerisme & Recreatie, dat is nl. 570.000 euro. Dat geld gaat niet alleen naar onderhoud van fiets- en wandelpaden en bewegwijzering. Er wordt ook veel geld besteed aan informatievoorziening (denk alleen al aan het Heusdens Bureau voor Toerisme) en diverse andere zaken. In regionaal verband (Hart van Brabant) is de vrijetijdseconomie één van de grote speerpunten in de komende jaren en de gemeente Heusden is voornemens om daar voluit aan mee te doen. Al die activiteiten zijn vooral van belang voor onze ondernemers in die toeristische sector; de gemeente Heusden wordt er zelf niet beter van, maar een en ander is natuurlijk wel van belang voor de economie in onze omgeving. De werkgelegenheid in de sector mag je zeker niet onderschatten.

Wat de administratieve rompslomp betreft, dat is op zich heel vervelend maar wel iets waar elke ondernemer mee te maken heeft. Als je de administratie van een simpel agrarisch bedrijf tegenwoordig bekijkt (en dan niet alleen de financiële administratie, maar ook de mestboekhouding, de veestaat e.d.), dan krijg je respect voor de boer die dat allemaal in zijn schaarse “vrije tijd” moet bijhouden. Voor de zgn. mobiele kampeermiddelen is er overigens een zgn. forfaitaire regeling die naar mijn idee ook nog eens erg gunstig voor de campinghouder uitpakt. Die forfaitaire regeling gaat er namelijk van uit dat er gemiddeld 45 overnachtingen per seizoen zijn en dat er gemiddeld 2,2 personen overnachten. Dat betekent dat de ondernemer nog geen 150 euro per jaar per kampeerplaats kwijt is aan toeristenbelasting. Het tarief van 1,50 euro valt dan toch wel weer mee en de ondernemer hoeft verder ook niets meer bij te houden.

Toeristenbelasting is niet leuk en ik begrijp natuurlijk best dat ondernemers die belasting liever helemaal zien verdwijnen. Maar aan de andere kant mag je van de bezoekers aan onze regio toch ook best een relatief kleine vergoeding vragen voor de kosten, die de gemeente voor het beleidsveld Recreatie en Toerisme maakt. Iemand die hier een week verblijft is ruim 10 euro aan toeristenbelasting verschuldigd. Menigeen is voor een verblijf van enkele uurtjes op een terras meer kwijt.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 13 november 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns