Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

13-12-2019: Gezondheidsbeleid

Deel deze column:

Kwart minderjarigen drinkt nog altijd alcohol.

Op de raadsagenda van komende week staan twee belangrijke agendapunten, die beide te maken hebben met het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Op de eerste plaats de Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, die handelt over het te voeren gezondheidsbeleid in de regio Hart van Brabant. Het spreekt voor zich dat de GGD daarbij een belangrijke rol speelt. In dat regionale gezondheidsbeleid gaat het overigens niet alleen over het terugdringen van het alcoholgebruik. De nota kent vier grote ambities: gezonde start, gezonde leefstijl, gezonde geest en gezonde omgeving.  Het voert te ver om daar op deze plaats verder op in te gaan; zoals gezegd op de raadagenda van komende dinsdag kunt u de nota in zijn geheel teruglezen.

Het tweede agendapunt  betreft  het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023. Het anti-alcoholbeleid is niet nieuw. Het huidige plan loopt wel af en daarom is er nu een nieuw plan voor de komende vier jaren. In dat nieuwe plan wordt voortgeborduurd op het beleid zoals dat in de afgelopen jaren al gevoerd is. De gemeente zet daarbij in op vier pijlers: beleid en regelgeving, educatie en draagvlak, toezicht en handhaving en vroegsignalering. Met dat beleid zijn in de afgelopen jaren best goede resultaten behaald. Uit de cijfers m.b.t. alcoholgebruik onder minderjarigen blijkt namelijk dat dit in de afgelopen 3 jaren bijna is gehalveerd. Op zich een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet. Uit de meest recente cijfers (over 2016)  blijkt namelijk dat in de regio Hart van Brabant nog ruim een kwart van de jongeren van 12 – 17 jaar alcohol gebruikt. In de gemeente Heusden ligt dat percentage met 30% zelfs nog wat hoger dan in de regio. Alle reden dus om het beleid nog wat verder te intensiveren. Belangrijkste doelstelling blijft dat minder jongeren onder de 18 jaar alcohol gebruiken, maar daarnaast wil men schade en overlast als gevolg van alcoholgebruik door jongeren ook voorkomen en beperken.

Maar hoe bereik je dat nog minder jongeren alcohol gebruiken? Op de eerste plaats wil men de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren verder beperken. Denk daarbij aan voorlichting, regelgeving en handhaving. Op de tweede plaats wordt ingezet op een gezonde en alcoholvrije sport- en schoolomgeving. Dit vergt veel overleg met scholen en sportverenigingen en daarbij worden best goede resultaten bereikt. Maar misschien nog wel het belangrijkste: het benaderen van ouders. De sociale norm dat alcohol onder de 18 echt niet meer kan moet versterkt worden. Ouders en verzorgers moeten doordrongen worden van het feit, dal alcohol voor jongeren echt schadelijk is voor de gezondheid, met name ook de ontwikkeling van de hersenen. Men wil de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers verder versterken.

De gemeente kan dit niet alleen; er wordt op dit gebied samengewerkt met diverse partners, op de eerste plaats natuurlijk de GGD, maar verder ook met politie, de BOA’s, Bijeen, Bureau Halt en niet op de laatste plaats met een lokale werkgroep alcohol en drugs.
Handhaving is een belangrijke taak van de gemeente en daar wordt dan ook extra aandacht aan besteed. Er worden regelmatig controles georganiseerd om te bereiken dat er geen alcohol aan minderjarigen wordt verkocht. Je kunt niet altijd en overal controleren, dus ook hier moet de gemeente prioriteiten stellen en het toezicht daar houden waar de kans op slechte naleving het grootst is.

Drunen, vrijdag 13 december 2019

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns