Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-02-2020: Regionale samenwerking (2)

Deel deze column:

Strategische Agenda Agrifood Capital

Vorige week schreef ik een stukje over de samenwerking in de Regio Noordoost-Brabant (NOB). Naast de bestuurlijke samenwerking is er ook nog de stichting Agrifood Capital, een stichting die de samenwerking tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs bevordert. In de regio Hart van Brabant is er ook een dergelijke organisatie Midpoint Brabant. Tegelijkertijd met de regio komt ook de Stichting Agrifood Capital met een strategische agenda voor de komende jaren, een agenda die in het verlengde ligt van de regionale agenda die ik vorige week al toelichtte.

Stichting Agrifood Capital richt zich met name op de economische ontwikkeling in de regio en wil met name een platform zijn voor nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. In de regio Noordoost-Brabant is de agrarische sector van oudsher prominent aanwezig en een belangrijke motor voor de economie. Uit een onderzoek van adviesbureau Buck Consultants blijkt dat Noordoost-Brabant de 6e regionale economie is met een bruto regionaal product van 27 miljard euro. De agrifood sector is verantwoordelijk voor 17% van de totale werkgelegenheid met een exportwaarde van 11,8 miljard. Daarnaast zijn hightech en logistiek krachtige en groeiende clusters. Met die cijfers op de achtergrond past de gemeente Heusden prima in het profiel van de regio NOB; immers ook in onze gemeente is de agrarische sector nog altijd van groot belang en ook de logistieke sector is hier goed vertegenwoordigd.

De strategische agenda van Agrifood Capital is getiteld โ€œWat ligt er morgen op ons bord?โ€ In het voorwoord wordt al aangegeven dat de wereld om ons heen snel verandert en dat is bij de productie van ons voedsel niet anders. De huidige manier van productie en consumptie staat ter discussie, met name de negatieve effecten op het klimaat, op het milieu, de biodiversiteit, op onze eigen gezondheid en op het dierenwelzijn. We staan voor een transitieopgave naar een nieuw systeem van kringlooplandbouw en met de aanwezige economische structuur en kennis in de regio NOB biedt dat uitgelezen kansen. Dat vraag wel om een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en hightech instellingen en beide zijn in deze regio prominent aanwezig. Naast de transitieopgave in ons voedselsysteem liggen er ook nog belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij, het tegengaan van voedselverspilling en nieuwe voedingspatronen.

In de strategische agenda is sprake van een vijftal opgaven die de regio wil aanpakken:

  • Ontwikkeling menselijk kapitaal: een leven lang ontwikkelen. Om slimme voedselketens te maken is een optimale inzet van de beschikbare arbeidskrachten van groot belang.
  • Bevordering Ondernemerschap: Starten en groeien. Men wil een gunstige omgeving creรซren voor innovatieve startups en voor bedrijven met groeiambities, denk aan bevordering samenwerking met andere bedrijven of hulp bij de financiering.
  • Kennis en Innovatie: nieuwe kennis, nieuwe bedrijvigheid. Men wil een innovatieve regio waarin kennisinstellingen van universiteiten tot en met het beroepsonderwijs samenwerken met bedrijven en instellingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Agroproeftuin De Peel, maar ook in onze omgeving zijn er ontwikkelingen (Proeftuin De Margriet bij Haaren).
  • Netwerken en Clusters: bevorderen van samenwerking tussen bedrijven om kennis uit te wisselen en profiteren van elkaars nabijheid in de regio, maar ook daarbuiten (mooi voorbeeld hiervan is de Dutch Food Week).
  • Communicatie en Positionering: een sterk verhaal. Samen met de Regio NOB de regio meer op de kaart zetten en meer bekendheid geven aan de vele activiteiten en nieuwe ontwikkeling. Op die manier tracht men ook meer talent en meer kapitaal (bijvoorbeeld subsidies rijk en Europa) naar de regio te halen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de website (www.agrifoodcapital.nl)

Volgende week wordt in Oss de zgn. Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van raadsleden en waterschapsbestuurders gehouden en dan zal deze agenda ongetwijfeld ook aan de orde komen. Een mooie agenda die ook voor Heusdense ondernemers perspectieven kan bieden. Maar, zoals vorige week ook al gesteld: papier is geduldig; uiteindelijk komt het aan op de uitvoering.

Drunen, vrijdag 14 februari 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer