Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-06-2019: GOL en PAS

Deel deze column:

Loopt GOL uit de PAS?

De uitspraak van de Raad van State over verleende vergunningen en PAS heeft nog al wat stof doen opwaaien. De Raad van State bepaalde onlangs dat de PAS geen basis kan zijn voor het verlenen van vergunningen. Meteen werd de uitspraak ook in verband gebracht met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Ook bij de diverse verkeersmaatregelen in het kader van de GOL speelt de PAS een rol. Maar wat de invloed van de uitspraak van de Raad van State is op deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk. De uitspraak zal eerst nog uitvoerig bestudeerd moeten worden door mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Als leek zou je denken, als die PAS geen basis kan zijn voor het verlenen van een vergunning, dan zal het ook wel geen basis zijn voor het weigeren van een vergunning, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn. De Raad van State zal overigens binnenkort de diverse ingestelde beroepen tegen de GOL-maatregelen gaan behandelen en dan zal de PAS wellicht ook aan de orde komen.

Wat is die PAS nou precies en wat heeft die met de GOL te maken? PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. In veel natuurgebieden is er al jaren een teveel aan stikstofdepositie, zeer schadelijk voor de natuur en die schade wil men via de PAS zoveel mogelijk beperken. Dat kan ook een belemmering opleveren voor nieuwe economische activiteiten. Want die stikstof is o.a. afkomstig van de industrie, maar ook van het verkeer. In die PAS wordt samengewerkt door het Rijk, de provincies, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Samen hebben deze instanties een groot aantal natuurgebieden in Nederland aangewezen waar het belangrijk is om die stikstofdepositie terug te dringen. In het kader van de GOL-maatregelen zijn daarbij twee gebieden van belang. Voor GOL-west is dat het gebied van de Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, voor GOL-oost is dat het gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. De PAS bepaalt dat door nieuwe maatregelen zoals bedrijfsvestiging of aanleg van nieuwe wegen de stikstofdepositie in deze gebieden in principe niet of slechts zeer beperkt mag toenemen. In principe, want het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. In bepaalde gevallen kan een bepaalde ontwikkelingsruimte geboden worden om een nieuwe ontwikkeling toch mogelijk te maken.

Bij de vaststelling van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de GOL zijn diverse achtergrondrapporten verschenen. Eén daarvan heeft betrekking op het aspect Natuur en in dat rapport wordt beschreven wat de invloed is van de diverse GOL-maatregelen op diverse aspecten zoals fysiek ruimtebeslag, licht, geluid, verdroging en dus ook die stikstofdepositie. In dat rapport is te lezen dat de GOL-maatregelen zowel in GOL-west als in GOL-oost een beperkte negatieve invloed hebben op de stikstofdepositie in de genoemde natuurgebieden, maar dat er in beide gevallen een ontwikkelingsruimte is toegewezen. Die ontwikkelingsruimte zou ruim voldoende moeten zijn om de GOL-maatregelen te kunnen uitvoeren en de conclusie in het achtergrondrapport is dan ook dat de PAS geen probleem voor GOL hoeft te zijn: problemen zijn er niet of kunnen met compenserende maatregelen worden opgelost.

Maar ja, dan komt die Raad van State met een uitspraak en wat nou precies de betekenis van deze uitspraak voor de GOL-maatregelen inhoudt, dat zullen we binnenkort wel horen van de deskundigen op dit gebied. Mogelijk dat de kwestie opnieuw zal leiden tot nieuwe beroepszaken bij de Raad van State. Vooralsnog ga ik er van uit dat de uitspraak niet zal leiden tot een vertraging van het GOL-proces. Want dat zou betekenen dat vele inwoners die al vele jaren last hebben van de grote verkeersoverlast in hun woonstraten of in hun directe woonomgeving nog langer moeten wachten op een definitieve oplossing.

 

Drunen, vrijdag 14 juni 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer