Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-09-2018: Regionaal beleid

Deel deze column:

Regiodeal

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat men de regionale economie in Nederland een impuls wil geven door zgn. regiodeals. Voor dat doel heeft het kabinet 500 miljoen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord zijn al deals opgenomen met zes regio’s, waaronder bijvoorbeeld Brainport Eindhoven. Nu heeft men een volgende tranche van 200 miljoen beschikbaar gesteld voor deals met andere regio’s. Het moet gaan om projecten die vernieuwend zijn en die aansluiten bij de regionale economie; het DNA van de regionale economie moet versterkt worden. Natuurlijk is er geen sprake van een cadeautje van de rijksoverheid; ook de regio zelf moet investeren. Men gaat uit van minimaal 50% cofinanciering vanuit de regio. Dat hoeft niet persé de regionale overheid te zijn, dat kan ook komen van het bedrijfsleven of van onderwijsinstellingen. Het voorstel voor een regiodeal moet ingediend worden door een zgn. triple-helix organisatie, d.w.z. een samenwerkingsverband tussen regionale overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

De gemeente Heusden werkt samen met twee regio’s: in Noordoost-Brabant ligt de nadruk op samenwerking op economisch en ruimtelijk beleid; in de regio Hart van Brabant werken we o.a. samen op het gebied van toerisme en recreatie, jeugdzorg en arbeidsmarktbeleid. Beide regio’s hebben op 31 augustus jl. een voorstel voor een regiodeal ingediend.

Namens de regio Noordoost-Brabant is het voorstel ingediend door de stichting Agrifood Capital, dat is de zgn. Triple Helix organisatie voor deze regio. Het voorstel van deze regio sluit aan bij een van de belangrijkste doelstellingen van het regiobeleid: de transitie van de landbouw. Men wil naar een meer gesloten kringloop van de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten, waarbij de gezondheid van mens en dier meer centraal komen te staan. Men wil naar een nieuw economisch perspectief dat bijdraagt aan welvaart en aan het behoud van de koppositie van Nederland als voedselleverancier en kennisland. Belangrijke elementen uit het plan zijn versterking van het proefgebied Agro As de Peel, een proefgebied aan de Middenpeelweg te Venlo dat het centrum van de vernieuwing van de agrarische sector moet worden. Het proefgebied is nu al 10 hectare groot en in de komende jaren wil men dat uitbreiden naar 35 hectare. Verder wil men o.a. een demo- en onderzoekscentrum in Oss bouwen. Ik noem hier slechts twee van de vele elementen uit het regiovoorstel dat een totale omvang heeft van ca. 75 miljoen. De regio zelf moet daarvan ruim 50 miljoen ophoesten.

De Regio Hart van Brabant gaat nog iets verder en heeft de samenwerking gezocht met de regio West-Brabant. Namens Hart van Brabant wordt het voorstel ingediend door Midpoint Brabant, d.i. de Triple Helix organisatie hier. Namens West-Brabant doet RWB (regio West Brabant) mee. De twee regio’s hebben samen een voorstel voor een regiodeal ingediend met als ambitie koploper worden in de transitie van verantwoorde productie en distributie. Maakindustrie en logistiek zijn twee belangrijke thema’s in de economie van beide regio’s en die wil men versterken met nadruk op vier terreinen: versterking van de regionale veerkrachtige economie, klimaat- energietransitie, natuur, landschap en leisure en verbetering van het internationaal vestigingsklimaat. Ambitieuze doelstellingen die vervolgens leiden tot 19 verschillende projecten met een totaal investeringsbedrag van maar liefst 151 miljoen euro. De regio neemt hiervan 125 miljoen voor haar rekening. 19 projecten die allemaal aangeduid worden met Engelstalige namen; het grootste project is genaamd Mindlabs, kosten 43 miljoen. Volgens de toelichting gaat het hier om een “hotspot voor onderzoek-onderwijs-ondernemerschap op gebied van interactieve technologie en menselijk gedrag”.

Vanuit diverse regio’s zijn er voorstellen voor regiodeals bij het kabinet ingediend en nu mag minister Schouten een keuze gaan maken. Later dit jaar wordt bekend gemaakt welke voorstellen gehonoreerd worden en welke niet. De kans bestaat dus dat de gemeente Heusden met beide voorstellen in de prijzen valt. Op zich zou dat natuurlijk een gunstige ontwikkeling zijn, maar er hoort wel een kanttekening bij. De financiering van de regionale bijdrage (voor beide regio’s samen ca. 150 miljoen!) is nog volstrekt onduidelijk; een deel zal ongetwijfeld op het bordje van de gemeenten in de regio’s komen. De rekening die Heusden dan aan beide regio’s moet betalen is nog niet opgemaakt.

 

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 14 september 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns