Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

14-11-2014: Bestuursrapportage

Deel deze column:

1,2 miljoen minder inkomsten

Best even schrikken als je in de krant leest dat de gemeente Heusden in 2014 1,2 miljoen minder inkomsten heeft. Die kop verscheen afgelopen woensdag in de krant en de eerste reactie is bij veel mensen zal dan toch zijn dat de gemeente dan wel diep in de rode cijfers zal komen. Een tegenvaller van 1,2 miljoen vang je immers niet zo maar even op. Die rode cijfers zijn echter nog niet in beeld, het tekort van 1,2 miljoen kan opgevangen worden binnen de begroting. Niet omdat de begroting met zo’n groot overschot werd vastgesteld, maar wel omdat er eerder dit jaar (bij de eerste bestuursrapportage) binnen die begroting een meevaller te melden was van 1,8 miljoen. Uiteindelijk sluit de begroting 2014 na verwerking van die tegenvaller uit de tweede bestuursrapportage met een positief saldo van bijna zeven ton.

 

Waar komt die grote tegenvaller nu vandaan, want zoals gezegd. 1,2 miljoen is een groot bedrag; meestal gaat het in bestuursrapportages om kleinere aanpassingen. Welnu, in dit geval draait het om een beperkt aantal posten die dan weer wel een behoorlijke impact hebben. Zo is er 442 duizend euro extra uitgetrokken om de tekorten bij Baanbrekers te kunnen afdekken; de legesinkomsten omgevingsvergunningen worden nu 450 duizend euro lager ingeschat en het renteresultaat valt 460 duizend euro minder gunstig uit. Ook kan er ruim drie ton aan uren minder worden toegeschreven aan projecten, dus dat bedrag komt ook extra ten laste van de reguliere exploitatie. De herinrichting van het woonwagenparkje aan de Sportlaan in Drunen levert bij nader inzien ook een nadeel op van 175 duizend euro; er worden minder bouwkavels ingericht en dus verkocht en er ontstaat meer openbare ruimte die dan weer ingericht moet worden. Natuurlijk staan daar enkele meevallers tegenover, de stelpost voor prijsstijgingen ad drie ton is niet nodig en valt dus vrij. En dat geldt ook voor de post Onvoorzien van 230 duizend euro. En zo zijn er nog tal van kleinere mee- en tegenvallers, maar uiteindelijk komt het allemaal neer op een tegenvaller van 1,2 miljoen.

Zoals gezegd. De tegenvaller kan worden opgevangen omdat de eerste bestuursrapportage een groot voordelig saldo vermeldde. Die meevaller ontstond vooral door uitstel van investeringen in Sporthal Dillenburg en Voorste Venne, een forse bezuiniging op de WMO-uitgaven en rentevoordelen. Na verwerking van alle voor- en nadelen uit zowel de eerste als de tweede bestuursrapportage resteert dus onder aan de streep een positief saldo van bijna zeven ton.

Die wijzigingen in de begroting 2014 die nu via de bestuursrapportages worden doorgevoerd, kunnen ook gevolgen hebben voor volgende jaren. We noemen dat dan structurele effecten. Voor 2015 blijkt dat een negatief effect van 215 duizend euro te zijn, dit betreft een verlaging van de uitkering Gemeentefonds. Voor 2016 en 2017 gaat het juist om een positief effect van resp. 146 en 394 duizend euro. Met andere woorden, de structurele effecten zijn juist positief. Wel valt op dat de structurele effecten op de rijksuitkering in het Sociaal Domein met name in 2016 en in 2017 aanzienlijk nadeliger uitpakken; de gemeente gaat achtereenvolgens 335 en 626 duizend euro minder van het rijk ontvangen. Dat wordt dus weer verder knijpen in de zorgbudgetten.

 

Drunen, vrijdag 14 november 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer