Actuele Zaken & Columns.

15-02-2019: Ecologische verbindingszones

Deel deze column:

Ecologische verbindingszone Koningsvliet wordt aanzienlijk korter

In maart 2006 (dus al bijna 13 jaar geleden) sloot de gemeente Heusden een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisering van een aantal ecologische verbindingszones in onze gemeente. Dat gebeurde overigens niet alleen in Heusden, maar in elke Brabantse gemeente. Beleid van de provincie is namelijk dat met die verbindingszones Brabantse natuurgebieden met elkaar in verbinding worden gebracht zodat flora en fauna gemakkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Zodoende wordt niet alleen de migratie bevorderd, maar het is ook van groot belang voor de biodiversiteit. Eén van die ecologische verbindingszones op Heusdens grondgebied was gepland langs de Koningsvliet; via die Koningsvliet moest de Haarsteegse Wiel een verbinding krijgen met de Elshoutse Zeedijk. Maar de plannen zijn veranderd, zo blijkt uit een collegebesluit van enkele weken geleden.

De overeenkomst tussen gemeente Heusden en het waterschap dateert al van maart 2006, maar sinds die tijd is er veel veranderd. Zo zijn er plannen uitgewerkt rondom de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) waarbij er extra ecologische verbindingszones zijn ontstaan in de Baardwijkse Overlaat ten westen van Drunen en aan de Voordijk in Vlijmen. Die evz’s leggen al zo’n groot beslag op de landbouwgronden, dat dit voor zowel gemeente als waterschap aanleiding is geweest om de plannen rondom de evz Koningsvliet aan te passen. Aanvankelijk zou deze verbindingszone lopen vanaf de Haarsteegse Wiel tot aan de Elshoutse Zeedijk. Men heeft nu een knip gelegd bij de provinciale weg N267. Het resterende deel (tussen de N267 en de Elshoutse Zeedijk) wordt dus niet aangelegd. Dit zou binnen de GOL afgesproken zijn; het is echter de vraag of dat orgaan bevoegd is om een dergelijk besluit te nemen en of hier geen sprake is van een dusdanige wijziging van beleid dat de gemeenteraad hierover niet een besluit moet nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Maar daar zal ongetwijfeld binnenkort wel duidelijkheid over komen.

Het stuk van Haarsteegse Wiel naar N267 wordt dus wel aangelegd en daarmee wordt in ieder geval een verbinding gelegd tussen het natuurgebied rondom die Haarsteegse Wiel en de Hooibroeken ten noorden van Elshout. De gronden, nodig voor de aanleg van de evz, zijn al eigendom van waterschap Aa en Maas. Het betreft 25 meter brede stroken grond langs de Koningsvliet, afwisselend aan de noordoever of aan de zuidoever van dit kanaal. Op die stroken grond worden allerlei maatregelen genomen om het gebied aantrekkelijker te maken voor diverse dieren en planten. Men wil een moerasachtig gebied realiseren. Daartoe wordt op veel plaatsen de toplaag ontgraven en worden ook diverse kleine en grotere poelen aangebracht. De taludhelling van de vliet wordt verflauwd en er moet een faunapassage komen over de Heusdenseweg, geschikt voor amfibieën. Met de aanleg van de evz wordt automatisch ook een bredere buffer tussen vliet en landbouwgronden gecreëerd, waarmee naar verwachting de waterkwaliteit kan toenemen (minder last van vermesting). De vraag is natuurlijk of dat veel effect zal sorteren nu een groot deel van de verbindingszone niet wordt aangelegd. Verder komen er geen grootschalige opgaande landschapselementen, waardoor het open karakter van de polder behouden blijft. Aan de westzijde van de provinciale weg komt een struweelbeplanting die als verbinding dient tussen de evz Koningsvliet en de Hooibroeken.

De diverse evz’s moeten volgens provinciaal beleid in 2027 ook echt gerealiseerd zijn. Wat de evz Koningsvliet betreft gaat dat zoals het er nu uitziet dus maar gedeeltelijk gebeuren. Volgens de overeenkomst uit maart 2006 moeten er ook verbindingszones aangelegd worden tussen Heidijk en Drunense Duinen ter hoogte van de Torenstraat, een zone rondom de Hedikhuizense Maas en bij de Bosschesloot. Of die ook echt in 2027 gerealiseerd zullen zijn, dat is nog de vraag.

 

Drunen, vrijdag 15 februari 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer