Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-05-2015: Misdaadmeter

Deel deze column:

Heusden op de Nationale Misdaadmeter

Schreef ik vorige week nog over het onderwerp handhaving, deze week gaat mijn stukje over misdaadcijfers. Dit naar aanleiding van de Nationale Misdaadmeter die afgelopen dinsdag gepresenteerd werd. In die Nationale Misdaadmeter worden alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken als het om misdaadcijfers gaat. Zoals te verwachten voert onze hoofdstad Amsterdam de ranglijst aan met de hoogste misdaadcijfers; de gemeente Zuidhorn in Groningen blijkt de veiligste gemeente in Nederland te zijn. Maar hoe doet de gemeente Heusden het en hoe verhoudt zich dat tot onze omliggende gemeenten?

Welnu, Heusden vinden we in de ranglijst terug op de 168e plaats; daarmee is Heusden een mooie middenmoter. Buurgemeente Haaren doet het een stuk beter met de 321e plaats, maar onze andere buurgemeenten doen het een stuk minder goed. Sterker nog, de gemeenten Waalwijk en Loon op zand scoren met resp. de 61e en de 96e plaats ronduit slecht. De grote steden in Brabant staan ook niet best genoteerd: Den Bosch komt op de 28e plaats en Tilburg op de 11e. Voor Tilburg is dit overigens een aanzienlijk verbetering t.o.v. vorig jaar toen die gemeente nog op de 3e plaats stond.

Een redelijk goede score dus voor Heusden, al moet je de cijfers uit deze misdaadmeter ook met de nodige korreltjes zout nemen. Immers de cijfers worden vaak sterk beïnvloed door toevalsfactoren. Een inbraakgolf in je gemeente, of een zakkenrollersbende die plotseling actief wordt of enkele overvallen in je winkelcentrum en je kunt zomaar een forse stijging op de misdaadmeter maken. Uit de onderliggende cijfers voor Heusden komt een wisselend beeld naar voren. Zo is het aantal woninginbraken in 2014 aanzienlijk gedaald t.o.v. 2013 van 168 naar 136. Ook het aantal diefstallen uit auto’s daalde sterk van 285 naar 192 en het aantal gevallen van zakkenrollen halveerde bijna (van 36 naar 17). Maar er zijn ook stijgingen te signaleren zoals het aantal inbraken in schuurtjes (van 38 naar 58) en het aantal autodiefstallen (van 28 naar 36). Ook het aantal vernielingen nam toe van 254 naar 280. Gemiddeld genomen zou je kunnen stellen dat de veiligheidssituatie in 2014 iets verbeterd is t.o.v. 2013 maar als toevallig jouw auto gestolen is, dan schiet je daar uiteraard weinig mee op.

Opvallend zijn toch de posities van onze buurgemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Met name Waalwijk scoort met een 61e plaats erg slecht. In vergelijking met Heusden vallen een paar dingen op, zoals bijvoorbeeld het aantal woninginbraken. Dat is in Waalwijk met 283 inbraken ruim twee keer zo hoog als in Heusden (136). Ook het aantal diefstallen uit auto’s ligt in Waalwijk erg hoog, nl. 345 (Heusden 192). Als je de cijfers in Waalwijk vergelijkt met 2013, dan valt op dat er in Waalwijk sprake is van een stijging van de misdaadcijfers en dat is toch tegen de landelijke trend in.

In Loon op Zand zie je wel een daling van het aantal misdaden, niettemin blijft Loon op Zand met een 96e plaats wel hoog scoren op de landelijke lijst en dat mag je best bijzonder noemen voor een toch kleinere gemeente. Het aantal diefstallen uit auto’s (151) en het aantal gevallen van zakkenrollen (46) ligt relatief hoog; mogelijk heeft dat ook te maken met het feit dat de Efteling binnen de gemeentegrenzen valt. Overigens wordt de positie op de nationale misdaadmeter niet bepaald door het absolute aantal misdaden; de cijfers worden t.b.v. de positionering op de lijst herleid naar het aantal per 10.000 inwoners.

 

Drunen, vrijdag 15 mei 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer