Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-05-2020: (Digitale) Raadsvergadering

Deel deze column:

Raad maakt er een marathonzitting van

De raadsagenda van afgelopen dinsdag telde nog niet eens zoveel agendapunten ter bespreking, maar de onderwerpen die er op stonden vroegen wel veel vergadertijd. Zo veel dat rond 23:00 uur de agenda nog maar voor de helft was afgewerkt. Er werd uitvoerig gesproken over het bestemmingsplan Steenenburg, over de Heusdense Kadernota Windenergie en over de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Aan de rest van de agenda kwam de raad afgelopen dinsdag al niet meer toe en dus werd er woensdagavond vrolijk digitaal verder vergaderd.

Het bestemmingsplan Steenenburg heb ik vorige week al uitvoerig besproken. U kunt ons betoog nog eens nalezen op de actueel pagina van deze site. De discussie spitste zich met name toe op de zienswijze die Gasbedrijf Van Loon had ingediend. Dat bedrijf voelde zich bedreigd in zijn uitbreidingsplannen. Tot op de laatste dag werden nog schriftelijke vragen gesteld en ook beantwoord om de situatie helemaal helder te krijgen. Probleem is dat het externe adviesbureau, dat de gemeente heeft ingeschakeld, ervan uitgaat dat uitbreiding van het Gasbedrijf wel mogelijk is en dat er zelfs andere objecten in de omgeving een grotere bedreiging zijn. Maar de deskundigen van Gasbedrijf Van Loon zijn het daar dan weer niet mee eens. Hoe dan ook, de gemeente kwam wel tegemoet aan de bezwaren van Van Loon, de toekomstige gebouwen in de noordoost hoek krijgen een speciale bestemming waardoor kwetsbare personen (personen die niet zelf redzaam zijn) niet in dat gebouw behandeld mogen worden. Maar die tegemoetkoming ging voor het Gasbedrijf nog niet ver genoeg. De wethouder gaf aan nog in gesprek te zijn met het bedrijf en verwachtte er wel uit te komen. Het bestemmingsplan werd vervolgens goedgekeurd; alleen Heusden Transparant stemde tegen. Een motie om ook goedkopere woningen in het woningbouwprogramma in Steenenburg op te nemen werd uiteindelijk ingetrokken en kwam niet in stemming.

Daarna kwam de Heusdense Kadernota Windenergie ter sprake. Nadat vorig jaar al de Nota Zonne-visie was vastgesteld nu dus de Windenergie. De vraag daarbij is hoeveel van die grote windturbines moeten er in Heusden komen en vooral, waar komen ze dan te staan. Want eigenlijk zit niemand te wachten op een grote windturbine naast de deur. In de Kadernota staat in ieder geval dat die windturbines op een afstand van 750 meter van de woonkernen moeten blijven en verder zijn er nog vele beperkingen, niet alleen ruimtelijke beperkingen. Zo worden er bijvoorbeeld ook eisen gesteld aan de participatie, zowel sociaal als financieel. Als je alle beperkingen bij elkaar legt, dan lijkt het erg moeilijk om tot initiatieven te komen, maar creatieve geesten vinden daar altijd wel oplossingen voor.
Het raadsvoorstel werd met grote meerderheid aangenomen; alleen Heusden Transparant stemde tegen. Verder werd een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar mogelijkheden om initiatiefnemers financieel te ondersteunen. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een gemeentelijke garantstelling voor leningen.

Bij het onderwerp Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) werd ook uitvoerig stil gestaan. Er kwamen een tweetal moties op de raadstafel. De eerste ging over de verdeling van de revenuen van grootschalige opwekking energie. Volgens het Nationaal Klimaatakkoord moet minstens 50% ten goede komen aan de lokale bevolking. Degenen die de lasten ondervinden van windturbines moeten ook kunnen deelnemen in de lusten, zo is de gedachte. In de motie wordt dat nog eens extra onderstreept. Een tweede motie ging met name in op de keuze voor locaties van grote zonnevelden. Daarvoor wordt een zgn. zonneladder gebruikt. Die zonneladder geeft globaal aan dat eerst gekeken moet worden naar zonnepanelen op daken en bedrijven in de bebouwde kom, vervolgens komen braakliggende terreinen binnen de kernen aan bod, als derde komen terreinen tegen de kernranden aan de beurt en als laatste pas open velden in het buitengebied. Probleem was volgens de motie dat de Heusdense ladder veel soepeler zou zijn dan de regionale ladder. Ik heb daar zo mijn vraagtekens bij, maar de motie werd niettemin toch aangenomen. De Heusdense ladder blijft gebruikt, maar het college moet ook kijken naar de regionale ladder. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel goedgekeurd; alleen Heusden Transparant stemde tegen.

En toen was het ruim 23:00 uur en werd de vergadering geschorst. Woensdag om 19:30 uur werd de vergadering hervat met bespreking van o.a. de Mobiliteitsvisie en het voorstel om watervelden bij de hockeyverenigingen aan te leggen. Daarover volgende week meer.

Drunen, vrijdag 15 mei 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer