Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

15-10-2021: Baanbrekers

Deel deze column:

Nieuwbouw Baanbrekers gaat 28 miljoen kosten

Al geruime tijd wordt er bij Baanbrekers gewerkt aan nieuwbouwplannen. De huidige vier gebouwen, voor het merendeel al rond de 50 jaren oud, voldoen volstrekt niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Afgelopen dinsdag hebben we dat als raadsleden ook zelf kunnen constateren bij een korte rondleiding door het gehele complex. Nauwelijks of geen isolatie bij ramen, muren of dak met als gevolg o.a. een torenhoge energierekening. Op een koude winterdag zijn de gebouwen nauwelijks warm te krijgen en op een wat warmere zomerdag (om over een hittegolf maar niet te spreken) loopt de binnentemperatuur op tot astronomische hoogten. Kortom, er moet zo langzamerhand iets gebeuren. Afgelopen dinsdag waren de raadsleden van de drie betrokken gemeenten uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwbouwplannen.

Voor de begeleiding van het bouwproces is een stuurgroep samengesteld met daarin ook raadsleden vanuit de drie gemeenten. Het project wordt verder begeleid door een extern architectenbureau en een extern adviesbureau. Eerder dit jaar was in de stuurgroep al besloten om te kiezen voor de variant van nieuwbouw op de bestaande locatie. Van die variant werden ook weer een viertal opties uitgewerkt en uiteindelijk heeft men gekozen voor nieuwbouw op de hoek Bachlaan โ€“ Zanddonkweg. In dat nieuwe gebouw wordt de gehele organisatie ondergebracht; nu is dat nog verdeeld over vier aparte gebouwen. Baanbrekers gaat dan wel de hoogte in; het nieuwe gebouw krijgt drie verdiepingen en wordt daarmee 12 meter hoog. Bestemmingsplantechnisch is dat binnen de huidige regelgeving ook mogelijk. Een groot deel van het huidige terrein met daarop de gebouwen komt dus vrij en zal ook worden verkocht. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de nieuwbouw mede te financieren.
Het bestuur stelt voor om een energieneutraal gebouw te gaan realiseren. Dat vergt uiteraard een extra investering, maar het dagelijks bestuur vindt dit wel verantwoord. Het Algemeen Bestuur moet zich hier nog over uitspreken, maar als dat komende maandag akkoord gaat met het voorstel, dan komt de totale investering uit op bijna 28 miljoen euro. Als je daar de opbrengst van de te verkopen gronden en gebouwen van aftrekt, dan blijft er nog een netto investering over van bijna 24 miljoen. De investeringskosten zijn hoog, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de jaarlijkse exploitatiekosten van het nieuwe gebouw, zowel onderhoud als afschrijving en rente. Die zijn op dit moment berekend op een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen. De exploitatiekosten van de huidige gebouwen waren in 2019 nog 1,3 miljoen; m.a.w. de kosten zullen als gevolg van de nieuwbouw iets toenemen. Daarbij moeten we wel in ogenschouw nemen dat de oude gebouwen voor een groot deel al afgeschreven waren en dat de nieuwbouw daarnaast nog zorgt voor een kwalitatief beter en gezonder leef- en werkklimaat.

Nieuwbouw lijkt daarmee aantrekkelijk en een goede keuze, maar die 24 miljoen moet natuurlijk wel gefinancierd worden. En daar zit nog wel een risico. Baanbrekers moet hiervoor een langlopende geldlening afsluiten. De rente voor dit soort leningen is gelukkig erg laag; men heeft in de gehele kostenopzet gerekend met 1%. Op de kapitaalmarkt is die rente echter (relatief) sterk aan het stijgen: eind 2020 nog 0,07%; in september jl. al opgelopen naar 0,6%. Dat is nog altijd royaal beneden die 1%, maar het percentage blijft naar verwachting wel oplopen. Daarom wil het bestuur die lening zo snel mogelijk afsluiten; het liefst direct na de AB-vergadering van a.s. maandag. Als het Algemeen Bestuur komende maandag positief besluit en de plannen goedkeurt, dan verwacht men dat de nieuwbouw in februari 2025 opgeleverd kan worden. Tijdens die bouwperiode moeten de activiteiten van Baanbrekers natuurlijk wel doorgaan. Het gebouw langs de Bachlaan is dan uiteraard niet meer beschikbaar; de andere drie bestaande gebouwen blijven wel in gebruik. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een tijdelijke huisvesting voor kantoorpersoneel en ook dat zal weer de nodige kosten met zich mee brengen. Maar vanaf 2025 hoopt Baanbrekers dan gehuisvest te zijn in รฉรฉn modern, energieneutraal gebouw met een goed en gezond leef- en werkklimaat.

Drunen, vrijdag 15 oktober 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer