Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-02-2018: GOL

Deel deze column:

MER-commissie brengt advies uit

Bij grote ruimtelijke plannen moet de gemeente een advies aanvragen bij de zgn. MER-commissie; in een Milieu Effect Rapportage beoordeelt een onafhankelijke landelijke commissie het plan op allerlei effecten, met name uiteraard de milieueffecten. De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is zo’n plan waarvoor een dergelijk advies noodzakelijk is. Op 1 februari jl. bracht de commissie haar (voorlopige) advies naar buiten. De algemene conclusie van de commissie is dat de doelstellingen van zowel GOL-oost als GOL-west over het algemeen gehaald worden en dat de diverse (achtergrond-)rapporten uitvoerige informatie bevatten over de diverse milieueffecten van de diverse onderzochte alternatieven. Er moet echter nog wel meer duidelijkheid komen op het punt van de stikstofdepositie in de naburige Natura 2000 gebied (o.a. Vlijmens Ven, Moerputten, en Loonse en Drunense Duinen). Ook moet de provincie duidelijker aangeven wat de invloed is van diverse mitigerende maatregelen (o.a. geluidsarm asfalt) op het aantal woningen, waar de geluidsbelasting boven de grenswaarde van 53 dB uitkomt. De commissie verwacht dat het aantal geluidsbelaste woningen wel eens veel lager zou kunnen liggen dan nu in het MER wordt aangenomen. De commissie acht deze twee adviezen van essentieel belang voor de besluitvorming.

De commissie heeft bij haar beoordeling overigens rekening gehouden met het feit dat de randweg in de Baardwijkse Overlaat 20 meter verder van de Heidijk af komt te liggen dan in het oorspronkelijke plan. Bovendien is rekening gehouden met het verleggen van de zuidelijke op- en afrit in Nieuwkuijk richting Vendreef. Deze laatste aanpassing leidt tot een aanzienlijke betere verdeling van de verkeersstromen in deze omgeving, zo stelt de commissie in navolging van de Stuurgroep GOL.

Verder adviseert de commissie om de vele informatie die nu voorhanden is wat meer toegankelijk te maken. Men adviseert om in een samenvattende notitie alle verkeers- en milieueffecten van de diverse alternatieven nog eens duidelijk op een rijtje te zetten. Die informatie is er al wel, maar zit nu versnipperd in diverse achtergrondrapporten. Vooral de milieu informatie moet daarbij zoveel mogelijk gekwantificeerd worden, zodat alle betrokkenen een toegankelijk overzicht krijgen van de beschikbare informatie. Dit advies wordt door de commissie overigens niet als essentieel bestempeld. De commissie noemt een advies essentieel als men van mening is dat deze advisering een belangrijke invloed kan hebben op de definitieve besluitvorming.

Conclusie van het MER-advies volgens een woordvoerder van de commissie in het Brabants Dagblad van begin februari: als de gevraagd aanvullingen er komen, dan ligt er een prima stuk op tafel op basis waarvan de provincie besluiten kan nemen. De provincie gaf bij de presentatie van het rapport aan dat men binnen twee tot drie weken met de gevraagde aanvullingen zou kunnen komen.
En zo is er dus weer een stapje gezet in het langdurige GOL-proces. Nog vóór de zomervakantie zal Provinciale Staten een besluit nemen over de nu lopende bestemmingsplanprocedure inclusief de vele ingediende zienswijzen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 16 februari 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer