Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-05-2014: nieuwe coalitie is rond

Deel deze column:

Ruim twee maanden na de verkiezingen is het dan zover: vandaag werd de nieuwe coalitie aan de pers gepresenteerd. Gemeentebelangen bleek na de verkiezingen de grootste partij en heeft dan ook het initiatief genomen om tot deze nieuwe coalitie te komen. Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wij het beleid van de afgelopen vier jaren graag wilden voortzetten. De verkiezingsuitslag maakte dat ook mogelijk; immers de vier coalitiepartijen behielden hun toch al royale meerderheid van 16 zetels. Natuurlijk Heusden Eén  heeft t.o.v. vier jaar geleden vier zetels moeten inleveren, maar daarvan zijn er al drie halverwege de vorige raadsperiode opgestapt. Daarna is Heusden Eén met vier zetels verder gegaan en met dat nieuwe Heusden Eén hebben wij in de afgelopen twee jaren goed kunnen samenwerken.

013

We hadden als Gemeentebelangen dus kunnen kiezen voor voortzetting van de oude coalitie. Toch hebben wij dat niet gedaan. Enerzijds om zoveel mogelijk rekening te houden met de verkiezingsuitslag; anderzijds omdat we in de komende vier jaren voor grote uitdagingen staan. Een brede coalitie met een grote meerderheid in de raad is dan van nog groter belang. In die eerste onderhandelingsronde zijn we, mede onder invloed van de gesprekken die we toen gevoerd hebben,  tot de conclusie gekomen dat een bredere coalitie in ieder geval gewenst was. Vraag is dan natuurlijk met welke partij ga je vervolgens in zee? De partijen die daarvoor in eerste instantie in aanmerking kwamen waren het CDA en de VVD, beiden met drie zetels in de nieuwe raad. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de VVD omdat we na de eerste onderhandelingsronde toch het gevoel hadden dat we met de VVD het meeste kans op een succesvolle samenwerking zouden hebben. Dat had te maken met enkele standpunten van het CDA die bij de oude coalitie moeilijk lagen (bijvoorbeeld t.a.v. de Grassen), maar het is vaak ook een kwestie van erop vertrouwen dat je goed met een partij kunt samenwerken. En uiteindelijk moet er wel een keuze gemaakt worden.

Een vijfde partij in de coalitie betekent ook een vijfde wethouder. Dat kost uiteraard geld, maar daar staat ook iets tegenover. Er komt veel werk op de gemeenten af. De grote transities in het sociale domein zullen veel inzet van het gemeentelijk bestuur vragen, ook van de wethouders. De jeugdzorg komt naar de gemeente, de transitie van de zorg vanuit de AWBZ naar de WMO, de nieuwe Participatiewet, al die zaken komen per 1 januari 2015 op het bordje van de gemeente. Dat gaat natuurlijk ook gepaard met vele extra miljoenen budget. Dat vraagt veel extra inzet van het gemeentelijk bestuur, ambtelijk maar ook bestuurlijk. In die vele miljoenen extra die naar de gemeenten toekomen zit ook een bedrag voor uitvoeringskosten; m.a.w. we krijgen ook budget beschikbaar om die extra taken uit te voeren. We worden weliswaar geconfronteerd met stevige bezuinigingen, maar toch.  Wij vinden die vijfde wethouder dus wel verantwoord; aan de andere kant zijn de financiële middelen beperkt. Uiteindelijk hebben we een tussenoplossing gevonden door de formatie voor wethouders niet met een volle baan uit te breiden, maar slechts met een halve. In de praktijk wordt dat ingevuld door elk van de vijf wethouders te benoemen in een 0,9 FTE, zodat de formatie nu uitkomt op 4,5 FTE. Als die extra inzet van bestuurlijke kracht leidt tot een meer effectief en efficiënt doorvoeren van de drie genoemde transities, dan is die extra wethouder zijn (of haar) geld dubbel en dwars waard.

Overigens betekent dat niet dat die vijfde wethouder ook de drie genoemde transities gaat doen. Het totale takenpakket is opnieuw verdeeld onder de vijf wethouders en daarbij zijn de drie transities verdeeld over de wethouders Van Engeland en Mulder. Namens de VVD is Hanne van Aart wethouder geworden. Zij heeft o.a. het financieel beleid in haar portefeuille. De VVD heeft in de verkiezingscampagne veel nadruk gelegd op een verantwoord financieel beleid en dat kan Hanne nu dus helemaal gaan waarmaken. In het coalitieprogramma staan daar ook best stevige uitspraken over zoals een evenwichtige meerjarenbegroting en beperking van de stijging van de lokale lastendruk. De financiën van de gemeente Heusden staan stevig onder druk. Enerzijds hebben we te maken met de financiële gevolgen van de economische crisis die ook in Heusden met haar grote grondpositie ingrijpende gevolgen heeft; anderzijds zijn er de financiële risico’s van de drie grote transities. In het coalitieprogramma staat dan wel dat we ervan uitgaan dat de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt ook taakstellend moeten zijn, maar of dat in de praktijk ook het geval zal zijn, dat zal de toekomst moeten leren.

 

Drunen, vrijdag 16 mei 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer