Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-06-2017: Onderwijs

Deel deze column:

Nieuwbouw scholen

Afgelopen maandag was er een informatiebijeenkomst op de Dromenvanger (basisschool) in Oudheusden over het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026. Een ingrijpend plan met een aanzienlijk kostenplaatje. Op 12 juli gaat de gemeenteraad zich over dit plan buigen; daaraan voorafgaand wordt er al over gesproken in de informatievergadering van 22 juni a.s. In het plan komt het college met het voorstel om voor de basisscholen in Oudheusden (Dromenvanger en Leilinde zitten in één gebouw) en in Vlijmen (Bussel) te kiezen voor nieuwbouw.

De keuze komt niet uit de lucht vallen. Eind 2016 kreeg het college de opdracht van de gemeenteraad om de huisvesting van de genoemde scholen nader te onderzoeken. Aanleiding toen was een geschil van mening tussen het college en Scala (de onderwijsorganisatie die bijna alle basisscholen in de gemeente Heusden in eigendom heeft) over het onderhoud van de schoolgebouwen. Het binnenonderhoud van de gebouwen zit al van oudsher bij de scholen zelf, i. c. Scala. Maar sinds 2015 geldt dat ook voor het buitenonderhoud. Maar voordat de gemeente dat buitenonderhoud kon overdragen moest er eerst een balans opgemaakt worden. Hoe staat het onderhoud van de scholen er bij; is de gemeente helemaal up to date met dat onderhoud of is er sprake van achterstallig onderhoud. Welnu, daar bleken partijen, gemeente en Scala, het niet over eens. Daar door heen speelde nog tal van andere zaken die met onderwijshuisvesting te maken hebben zoals leerlingenprognoses, leegstand van lokalen, nieuwe onderwijsontwikkelingen e.d. Reden waarom de gemeenteraad het college de opdracht gaf om met een integraal plan te komen dat met al dit soort zaken rekening zou moeten houden. Dat integrale plan ligt er nu: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2026. De geschillen tussen gemeente en Scala zijn inmiddels uitvoerig besproken en opgelost; Scala en de gemeente zijn in gezamenlijk overleg gekomen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in de komende 10 jaren en dat op zich is natuurlijk al winst.

In de afgelopen maanden heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de vraag, wat er met de genoemde schoolgebouwen in Oudheusden en in Vlijmen het best zou kunnen gebeuren. De gebouwen in Oudheusden dateren uit 1974; het schoolgebouw in Vlijmen dateert uit 1975 (althans het oude gedeelte). Uitgaande van een levensduur van 50-60 jaren zouden de gebouwen dus nog enige tijd moeten kunnen meegaan; daarvoor is dan wel een grondige renovatie noodzakelijk. Conclusie uit het onderzoek is dat renovatie op lange termijn duurder is dan nieuwbouw; bovendien zijn de gebouwen dan nog altijd niet echt functioneel voor het hedendaags onderwijs. Men pleit dus voor nieuwbouw. Er zijn schoolgebouwen in de gemeente die nog ouder zijn zoals bijvoorbeeld de Lambertusschool in Haarsteeg en ’t Kompas in Nieuwkuijk. Maar voor die scholen blijkt een zgn. upgrade wel mogelijk (voor de Lambertusschool in 2019, voor ’t Kompas in 2025). Voor de Bolster en Jongleren in Drunen wordt ook (gezamenlijke) nieuwbouw voorgesteld, maar dan pas in 2026. In de tussentijd zal het nu voorliggende plan elke twee jaren opnieuw geëvalueerd worden en 2026 is nog ver weg.

Goed onderwijs kost geld en mag ook geld kosten. Want het gaat om de toekomst van onze jeugd en die verdient het beste onderwijs. Het is zelfs een kerntaak van de gemeente om dat goed te faciliteren. De financiële consequenties van het Integraal Huisvestingsplan zijn in de Voorjaarsnota opgenomen. De eerstkomende jaren zijn de kosten nog wel te overzien (een kleine twee ton), maar dat loopt al snel op tot ruim vier ton in 2021 en daarna zelfs tot 1,1 miljoen. Voor de komende 20 jaren wordt gerekend met een gemiddeld bedrag van 571 duizend euro per jaar. Het college wil bij de begroting 2018 bezien hoe men dit bedrag in de meerjarenbegroting kan verwerken. De kosten voor de uitvoering van het plan (kosten van een projectleider) ad 45.000 euro per jaar komen daar nog eens bovenop.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 16 juni 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns