Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-10-2015: Duurzaam Heusden

Deel deze column:

NOM-woningen in Drunen-noord?

In 2013 werd er op landelijk niveau een “Energieakkoord voor duurzame groei” gesloten. Daarbij werd afgesproken dat gemeenten werk zouden gaan maken van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dat betekent in gewoon Nederlands dat het energieverbruik niet alleen in nieuwbouwwoningen maar ook in de bestaande woningvoorraad teruggebracht moet worden. De bedoeling is zelfs dat bestaande woningen zodanig aangepast gaan worden dat de energiemeter op nul uitkomt, de zgn. “Nul op de Meter-woningen”, ofwel NOM-woningen. Op 9 juli jl. werd naar aanleiding van dat nationale energieakkoord een Brabantse Deal ondertekend om vóór 2018 te komen tot de realisatie van 1.000 NOM-woningen in onze provincie. Dit is nog maar een eerste opstapje. Uiteindelijk is het doel om te komen tot 800.000 NOM-woningen in het jaar 2050. De Brabantse Deal heeft weer geleid tot een overeenkomst op het regioniveau van Hart van Brabant. In beide overeenkomsten wordt ook deelgenomen door de gemeente Heusden, samen met woningbouwcorporatie Woonveste.

De medewerking van de gemeente in deze deals is wel essentieel. Het gaat daarbij niet alleen om eventuele bijstellingen in bestemmingsplannen en/of welstandsbeleid, maar ook en misschien wel vooral om de communicatie rondom dit project. In Heusden beginnen we nu, samen met de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden en het gespecialiseerd adviesbureau Susteen aan een nieuw project “Aanpak Energiebesparing particuliere woningeigenaren in de gemeente Heusden”. Het is de bedoeling dat er 100 energieadviezen aan particuliere woningeigenaren worden uitgebracht en men hoopt dan dat uiteindelijk 20 eigenaren ook daadwerkelijk energiemaatregelen gaan uitvoeren. Het is een zgn. pilotproject en als het goed werkt, dan is het bedoeling om dat in de gehele regio Hart van Brabant te gaan uitrollen.

De kosten van het project worden vooralsnog gedekt uit een bijdrage vanuit het Rijk (via de Vereniging Nederlandse Gemeenten). Daarnaast moet de gemeente nog ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen en jaarlijks 2.500 euro per energiecoöperatie reserveren voor de ondersteuning van allerlei activiteiten die de deelname aan het project kunnen bevorderen.

Het pilotproject in onze gemeente wordt dus uitgevoerd door de energiecoöperatie Energiek Heusden, het adviesbureau Susteen en uiteraard de gemeente zelf. Men richt zich daarbij op woningen van vóór 1976 en men denkt daarbij aan de wijken in Drunen-noord. Een definitieve keuze moet echter nog gemaakt worden. Door een gerichte communicatie kunnen 100 deelnemers van 1350 woningeigenaren in Drunen Noord worden geworven. Zij ontvangen allemaal een integraal energieadvies van Susteen. Stimulansen voor de woningeigenaar om deel te nemen zijn:

– Energie te besparen of zelf op te wekken.
– Verbeteren van het wooncomfort en binnenklimaat.
– Verlagen van woonlasten.
– Verhogen van woningwaarde.
– Optimaal gebruik maken van de beschikbare landelijke en lokale subsidies of regelingen.
– Betrekken van lokale uitvoerende partijen.

De eerste voorbereidingen lopen uiteraard al en het project wordt op korte termijn ook verder uitgevoerd. De bedoeling is dat het project eind mei volgend jaar weer is afgerond en dan zal er een evaluatie gaan plaats vinden.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 16 oktober 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer