Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

16-10-2020: Onderhoud wegen

Deel deze column:

Gemeente volgend jaar op de schop

In de begroting 2021 is zoals vorige week ook al gemeld veel geld weggezet voor de verbetering van de infrastructuur in de gemeente Heusden. Op de eerste plaats natuurlijk de GOL-maatregelen (26,8 miljoen voor Heusden, het totale project kost  ruim 117 miljoen) die volgend jaar als het goed is tot uitvoering komen. Daarop aansluitend de mitigerende maatregelen zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de Vijfhoevenlaan in Vlijmen en de Kennedybrug over de A59 en aanpassingen verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen. Voor die mitigerende maatregelen is 2,3 miljoen uitgetrokken. Daarbovenop komt dan nog het reguliere onderhoudsbudget en een extra bedrag van 500 duizend euro dat in de begroting is opgenomen om een inhaalslag te maken. Want het onderhoud aan de wegen is in de crisisjaren 2008 tot pakweg 2018 op een minimaal niveau uitgevoerd. Daarbij ging men uit van het principe โ€œheel en veiligโ€, maar dat heeft op veel plaatsen wel geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van de wegen. De toenmalige economische crisis maakte bezuinigingen op het wegenonderhoud noodzakelijk en de effecten daarvan zie je jaren later terug.

Die extra 500 duizend die nu jaarlijks wordt uitgetrokken staat dus ook in de begroting 2021 en die wordt in november door de raad vastgesteld. Vooruitlopend daarop heeft het college onlangs al wel een beheerplan opgesteld ervan uitgaande dat de gemeenteraad met dat budget akkoord zal gaan. Dat is ook wel nodig om tijdig met de voorbereidingen van die nieuwe projecten te kunnen beginnen. Over het algemeen kiest men zo mogelijk voor werk met werk maken. Dat wil zeggen dat bij een reconstructie van een weg meteen ook gekeken wordt naar andere zaken zoals riolering, openbare verlichting, openbaar groen en uiteraard verkeersveiligheid. Zoโ€™n integrale benadering vereist veel overleg met diverse betrokkenen en daar is veel tijd voor nodig, zeker in deze moeilijke coronatijden.

Over welke projecten gaat het hier? Allereerst de reconstructie van de Admiraalsweg in Drunen, dat project staat al enkele jaren op de rol en komt in 2021 tot uitvoering. Datzelfde geldt voor het fietspad langs de Tuinbouwweg (het al aangelegde deel wordt doorgetrokken naar de Abt van Engelenlaan). Verder staat de reconstructie van de Schubertlaan e.o. in Vlijmen en de reconstructie van de Irenestraat e.o. in Oudheusden op de rol. In Drunen worden watermaatregelen aan het Oranjeveld voorbereid en is er groot onderhoud aan de Hogeweg gepland. In de Hoeven Haarsteeg en in de Achterstraat Vlijmen worden verkeersveiligheidsmaatregelen voorbereid. Kortom, een hele waslijst en dat is nog niet eens de complete lijst. Ook aan het riool wordt op diverse plaatsen in de gemeente in 2021 gewerkt en bovendien wordt er ook nog gewerkt aan de voorbereiding van enkele projecten die in 2022 in uitvoering komen. Al die projecten kunnen uiteraard niet allemaal uit die post van 5 ton betaald worden. Maar omdat het integrale projecten zijn kunnen er ook andere potjes aangesproken worden waarbij een belangrijk deel voor rekening van de riolering komt en uit die reserves kan worden betaald. Voor het aspect Openbare Verlichting kan het daarvoor bestemde potje gebruikt worden en dan zijn er gelukkig ook nog subsidiemogelijkheden. Voor het fietspad Tuinbouwweg wordt 1,6 miljoen ten laste van de Algemene Reserve uitgetrokken. Zo zijn de totale investeringskosten dan ook een veelvoud van die 5 ton. Het betekent wel  dat er in de komende jaren ontzettend veel werkzaamheden aan de infrastructuur in de gemeente Heusden zullen gaan plaats vinden en dat zal ongetwijfeld ook weer tot enige overlast leiden.

Drunen, vrijdag 16 oktober 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer