Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

17-04-2020: Energietransitie

Deel deze column:

Energie bepaalt de agenda

Afgelopen week de eerste keer dat de informatievergaderingen digitaal waren. Eerder hebben we al een raadsvergadering digitaal meegemaakt en nu dus ook een drietal informatievergaderingen digitaal. Voor deelnemers aan de vergadering supersaai want je zit thuis maar alleen op je werkkamer achter de laptop, maar goed, je moet iets in Corona-tijden en het openbaar bestuur moet toch doorgaan. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat de vergaderingen best goed verliepen, natuurlijk, het blijft behelpen en de onderlinge contacten, zowel tijdens als vóór en na de vergaderingen, mis je, maar vergader technisch verliep het allemaal best goed. Het vereist wel wat “etherdiscipline” (zoals Ellie Lust dat zo mooi noemde) en veel vragen worden vooraf al schriftelijk ingediend en beantwoord, maar iedereen kon zijn zegje doen en alle vragen konden worden beantwoord. Kortom, goede vergaderingen.

Met name afgelopen woensdag stond het energiebeleid wel erg prominent op de agenda. Twee agendapunten: de Kadernota Windenergie 2020 en het Concept bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant, de zgn. REKS. De Kadernota Windenergie is onderdeel van het Heusdense energiebeleid nadat eerder al de Ambitiekaart en de kadernota Zonne-energie waren vastgesteld. Nu dus alleen over windenergie ofwel de vraag hoeveel energie moeten we opwekken met die enorme windturbines, hoeveel van die turbines hebben we dan nodig en waar moeten die dan komen te staan. De kadernota schetst hoe initiatiefnemers een projectvoorstel kunnen indienen, aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, welke procedure moet worden gevolgd, maar één ding zegt de kadernota niet: de kadernota noemt nog geen locaties. De gemeente wacht wat dat betreft initiatieven vanuit de samenleving af.  De Kadernota gaat er wel vanuit dat er ca. 10 windturbines in onze gemeente geplaatst kunnen of moeten worden om aan de doelstelling te voldoen. Dat kan iets meer of minder worden, afhankelijk van de vraag hoeveel zonne-energie kan worden opgewekt.

De concept bod REKS zou je de kadernota energie van de regio Hart van Brabant kunnen noemen. Het kabinet heeft de doelstellingen van het klimaatbeleid in Nederland bepaald en heeft de bal vervolgens neergelegd bij de diverse regio’s. Elke bestuurlijke regio, in het geval van Heusden is dat de regio Hart van Brabant, is nu bezig met het opstellen van een zgn. Regionale Energie Strategie (RES), in onze regio is dat nog aangevuld met een klimaatstrategie, vandaar die naam REKS. De negen deelnemende gemeenten in de regio Hart van Brabant mogen nu hun zegje doen over die REKS en vervolgens gaat dat concept (al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de inbreng van de diverse gemeenten) naar de minister. Die gaat uitrekenen of al die regionale “RES-sen” samen voldoende resultaat opleveren zodat de nationale doelstelling gehaald kan worden. Als dat het geval is, dan zal die REKS bindend worden, zo niet dan zal het Rijk zelf een bijstelling doen. Afgelopen woensdag werd het eerste concept van die REKS dus uitgebreid besproken in de digitale informatievergadering en in de komende raadsvergadering zal de gemeenteraad naar verwachting hier mee instemmen. Volgens die REKS moet Heusden zich vooral concentreren op windenergie; in het noorden van de regio (gemeenten Waalwijk en Heusden) zouden volgens het bod zo’n 20 windturbines moeten komen. Het open polderlandschap in het noorden van de regio leent zich daar uitstekend voor en laat zich ook goed combineren met een agrarisch gebruik van de gronden, zo is de gedachtegang. Ook langs de wegenstructuur rondom Tilburg zijn ca. 20 turbines voorzien en ten zuiden van Tilburg komt in de verdere toekomst ook nog een windpark van ca. 10 windturbines in een nieuw te ontwikkelen bos (na 2030). U kunt het allemaal nalezen bij de vergaderstukken van afgelopen woensdag.

Op 12 mei vindt de besluitvorming, al dan niet digitaal,  in de raadsvergadering plaats. Zowel de Nota Windenergie als het regionale bod komen dan ter besluitvorming aan de orde. Op 13 mei staat een regionale radenavond over de REKS op de agenda, maar of en hoe die doorgaat, dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Drunen, vrijdag 17 april 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer